Varlık nedenimiz

Bu günlerde, değişik çevrelerden, TMT için, kötüleyici aşağılayıcı davranışları, yine görmeye başladık.

yalcincemal@hotmail.com

Bu günlerde, değişik çevrelerden, TMT için, kötüleyici aşağılayıcı davranışları, yine görmeye başladık. İngiliz belgelerinde, TMT “Türkleri de öldürdü “ iddiaları karşısında; TMT sayesinde, nefes alıp veren bazı çevreler, TMT aleyhine atıp tutmaya başladılar.
TMT için, zaman zaman, ilginç söylemler ve yorumlar da yapılmaktadır.
Esas konuya girmeden, TMT’nin ne olduğu ve ne olmadığı üzerinde, durmak istiyorum. Ben, gazetecilik hayatıma, yetmişli yıllarda, hem haber, hem de köşe yazarlığı ile başladım.
Gerek, haber, gerekse köşe yazarlığının muhtevası, yani içeriği sağlam temellere ve gerçeklere dayanmalıdır. Afaki haber ve yazılarla, ne gazeteci, ne de köşe yazarı olunur.
Olsa olsa, bindir gece masalları, hikayeleri ve romanları yazanlardan öteye, gidilemez. Bir de, film çevirmek için, senaryo yazan senaristlere benzetilirsiniz. O kadar. Bunları, artırmak mümkün. Bu yukarıda yazdıklarımın, gazetecilik ve köşe yazarlığı ile uzaktan, yakından, hiçbir ilgileri de olamaz.
Ayrıca, gazetecilik ve köşe yazarlığında, bilgi ve genel kültür de aranmaktadır. Bilgi ve genel kültürü olmayanlar, ne gazeteci ne de köşe yazarı olurlar. Herkes, haber ve köşe yazısı yazabilir. Bunun takdirini, okuyucular yapar. Gerçeklere dayanmayan, gerçekleri ters yüz ederek, haber ve köşe yazısı yazanlar. Benim gözümde, sözde, gazeteci ve köşe yazarıdırlar.
Bu gibilerin yazdıkları, kendilerini tatmin etmekten öteye gitmez.
Bu açıklamaları yapma gereğini duyduktan sonra, gelelim meşhur “ Evkafın su meselesine.”
TMT, nedir ve niçin oluşturulmuştur? Rum basınında çıkan haberlerde, İngiliz gizli belgelerinin açıklandığı bölümlerinde. İngilizler, adayı resmen işgal ettiklerinde, adadaki Türklerin nüfusu, diğer topluluklardan fazla idi.
Tekrar belirteyim. Bu açıklamalar, İngiliz gizli servisinin açıklamalarıdır. Osmanlının, Almanların yanında, 1. Dünya Savaşına girmesi ile. İngiliz idaresi, adadaki Türklerin nüfusunu sistemli olarak azaltmaya başladı.
Karşılığında ise, Rumların nüfusunu sistemli olarak, artırıyordu. Adadaki Türkler, bu durum karşısında, kendi olanakları ölçüsünde buna karşı koymaya çalışıyorlardı.
Türklerin bu direnci karşısında, Rumlar da, İngilizler gibi Türkleri hedef tahtası haline getiriyorlardı. Tek hedefleri, Enosisti. Yani adanın Yunanistan’a bağlanması idi. Bunu başarabilmeleri için de, militarist bir güç olarak, 1955 ‘te EOKA’yı kurdular.
EOKA, hedeflerine Türk’leri de alarak, adadaki varlıklarını etkisizleştirmek veya adadan göç etmelerini sağlamak için, hunharca öldürmeye başladılar.
1571’den beri bu adanın sahipleri olan Türklere, adada hayat hakkı tanımamaya başladılar.
Ada, Türklerden arındırılmadıkça, Megalo İdealarına kavuşmak mümkün olmayacaktı.
Bu durum karşısında Türkler, ne yapmalı idi?
Adadan göç edip, adayı Yunanistan’a hediye mi etmeliydi?
Bunu önlemek gayesiyle, o yılların ağabeyleri, bu terör örgütüne karşı, alternatif bir örgüt kurmaya karar verdiler.
Volkan adı altında kurulan direniş örgütünü, bilahare, Türk Mukavemet Teşkilatına çevirerek. Adada, Türklerin var olmasını sağlamak için, EOKA Terör örgütü ile mücadele ve savaşım kararı aldılar. Bu karar karşısında, Rum ve Yunanlıların, ada Türklerine karşı yok etme savaşı, ciddi şekilde engellenmiştir.
TMT‘nin oluşumu, Türklerin de adada, güçlü bir varlık olduklarını ortaya koymuştur. TMT‘nin oluşumu, meşru müdafaa içindir.
Hayatta kalma ve var olma düşüncesinden doğmuştur. Ada Türklerinin de, Kıbrıs’ın sahiplerinden biri olduğunu, tescil ettirmiştir. Savunma amaçlı, kurulmuştur. Saldırı amaçlı, kurulmamıştır. Belli odakların oluşturduğu, bir örgüt değildir. Kıbrıs Türkü’nün, bedeninden oluşan bir örgüttür. Kıbrıs Türkü’nün, vazgeçilmez uzuvlarından biri idi.
Kıbrıs Türkü, özgürlük ve bağımsızlığına kavuşmuşsa, Devletini kurmuşsa. Kendi iradesi ile oluşturduğu ve halkın da içerisinde faaliyet sürdürdüğü, kendi varlığı olan TMT’sine borçludur.
TMT , bu yukarıda yazdıklarımdır .
Kısacası, TMT, Türklerin adadaki varlık nedenidir.
TMT, budur.
TMT ne, değildir.
TMT, savunma amacının dışında, hiçbir varlığa saldırıyı düşünmemiştir bile. Şimdilerde, TMT’ başka örgütler içine alınarak, suçlanmaya çalışılmaktadır. TMT, Kuvay-ı Milliye ruhu ile doğmuştur .
Kuvay-ı Milliye ne ise, TMT de odur.
O ruhla faaliyet göstermiş ve hedefine varmıştır. TMT ‘yi suçlayanlar, bu özgürlüklerini de, TMT’ye borçlu olduklarını unutmasınlar! Kuvay-ı Milliye, TBMM ‘nin kurulmasını sağlamışsa, T.M.T ‘de KKTC Kurucu Meclisinin oluşumunu sağlamıştır.
Rahmetli Denktaş.
Sn. Talat.
3. Cumhurbaşkanı Sn. Eroğlu, Görüşmelerde, karşı tarafla eşit olarak masaya oturmuşlar. Şimdiki Cumhurbaşkanı Sn. Akıncı veya temsilcisinin ayni statüde karşı tarafla eşit olarak masaya oturacak olmalarının temellerinde. T.M.T kuruluşu ve verdiği mücadele vardır.
Kıbrıs Türk halkı, şimdilerde bile, ciğerlerine havayı, özgürce soluyorsa. Kıbrıs Türk Halkı yaşam kaygısı çekmiyorsa, bu adada “400 yıllık misafirliğimiz “son bulmamışsa:
Bunlar TMT sayesinde olmuştur.
Kuranlara, binlerce şükran… İyi ki kurmuşsunuz…
Bu haber 4023 defa okunmuştur

:

:

:

: