Başbakana katılmamak elde değil

KKTC’de, devlete bağlı birçok kurum var.

KKTC’de, devlete bağlı birçok kurum var. Bu kurumların çalışması, kendine özgü yasalarla belirlenmekte ve yine bu yasalara göre de, yöneticileri görevlendirilmektedir.
Bunların içerisinde de, birçok eğitim kurumu vardır.
Kooperatifler.
Toprak ürünleri.
İzin Kurulu.
Bunlar gibi, bazı kurumlar.
Birçok kurumu, yönetmek için, yöneticileri. Başbakanlık ve Bakanlıklar tarafından belirlenecek kişilerin, atanması ile mümkündür.
Tabii, Amme Hizmeti Komisyonu için, Cumhurbaşkanlığının da tayinde, yetkileri var.
Yeni Hükümetin oluşması ile birlikte, bu kurumların yöneticilerinde, değişikliğe gidilmesi için düğmeye basıldı.
Eski Hükümetin tayin ettiği yöneticiler, bir bir görevlerinden alınmaya başlandılar.
Belli ki, yeni yöneticiler atanacak.
Bu konuda, Sn. Başbakanın, bir açıklaması oldu.
Sorulan bir soruya, yanıt olarak, şunu açıkladı:
“CTP ‘deki kurumlarda görev alanlar ve seçilmişler, kurumda görev almayacak.”
Sn. Başbakan, CTP’nin kontenjanına düşen kurumları da, hesaba katmış olacak.
UBP’nin DAÜ, BRT ve LAÜ ‘ deki DP’lileri görevden alması karşısında, Sn. Başbakan bu yanıtı verdi.
Yani, ayni kurumda çalışan ve halkın oyu ile seçilenlerin. CTP tarafından, bu görevlere getirilemeyeceklerini, algılıyoruz.
Bu karar, yerinde bir karar.
Seçilmişler, genellikle Belediye Başkanları olur.
Kurumda çalışanlar da, o kurumun personeli.
Seçilmişlerin, gelmesi:
Kurumlardaki icraatları, tümü olmasa bile, yeniden seçilebilmeleri için siyasi ranta yönelik olacağından, icraatları siyasi boyutta olacak.
Kurumun çalışanı ise, buranın yönetimine getirilmesi halinde. Diğer kurum çalışanları arasında, huzursuzluğun doğmasına neden olacağı için, alınan prensip kararı yerinde bir karar.
İnşallah, uygulanır.
Tabii bunun yanında, bu prensiplere ilave olarak, şunlar eklenemez mi?
Şimdiye kadar, bu kurumlara yapılan tayinlerde, o makamların aradığı, uzmanlık dallarına bakılmaksızın, buralara atama yapıldı.
Sn. Başbakan, bunlara da dikkat edecek mi?
En az, bu yöneticilerin ikisinin, hukukçu olmasında, fayda mülahaza edilmiyor mu?
Bu kurumlar, partilileri ödüllendirecek mantaliteden çıkarılıp gerçek yöneticilere, kavuşturulacak mı?
Sn. Başbakan, bu konuda, CTP’yi ayırdı.
Sn. Başbakan.
Hükümet partisi olan UBP ‘ de, bu prensipler geçerli olmayacak mı?
Hani” Hükümet bir bütündü. Kararlar ortak alınacaktı .“
Yoksa:
“Biriniz Mersin’e, biriniz tersine “ mi?
Bu haber 5212 defa okunmuştur

:

:

:

: