Anastasiadis, muhatabını unutmuş görünüyor

Sayın Cumhurbaşkanım,
Sayın Cumhurbaşkanım,
Kıbrıs Rum Lideri, çözümün müzakere masasından geçtiğini ve muhatabının zatıaliniz olduğunu yeniden unutmuş görünüyor. AB’ye ve Türkiye'ye şantaj ve dayatmaların yanında müzakere masasını da açıkça yıkmakla tehdit etmektedir. Söz konusu talep ve dayatmalarda zimmen onayınız olduğunu ima edecek kadar küstah ve provokatif bir durum sergilemesi üzücü ve düşündürücüdür. Bu durumda AB’ye esas çağrı Kıbrıs'ın uluslararası statü ve konumunda ve geleceğinde Rumlara eşit düzeyde ve eşit ağırlıkta söz ve yetki sahibi olması gereken Kıbrıs Türk Halkı adına zatıalinizden gelmesi gerekmektedir.
Kıbrıs sorunun özü ve temeli bu haksızlığın ortadan kaldırılmasında AB'nin üzerine düşeni yapmayarak Rum Liderine ve Rum Halkına AB içinde hukuksuz bir varlık ve temsiliyet kalkanı tanımasından kaynaklanmaktadır. Anastasiatis, Kıbrıs sorununa 'ufuktaki son çözüm fırsatını' müzakere masasında sizinle sonuçlandırmak yerine, yıkmak üzere yeniden kumar oynamaya kalkışmıştır. Avrupa Göçmenler sorununun çözümü için bedel olarak Kıbrıs Türkünün egemenlik haklarının sıfırlanmasını Türkiye'den taleb edecek bir gaflet içine girmiştir.! Anastasiadis geçmiş Rum Liderlerden farksız bir çizgide Kıbrıs Türkünün Rumlara eşit uluslararası kimliği ve statüsünün hukuksuz işgalini, değişmez ve kalıcı bir Helen politikası olarak sürdürmeyi kendine rehber edilmiştir. Kıbrıs Türkü yarım asırdan beri uluslararası koridorlarda en temel haklarının dilencisi durumdan kurtulmalıdır.! Geleceğimiz Rum insaf ve icazetine mahkum ve muhtaç değildir ve olmamalıdır! Sayın Cumhurbaşkanım, haklarımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Anavatan Türkiye ile birlikte yepyeni bir geleceğe milletçe baş koymanın zamanı geldiğine inanıyorum.
Derin saygılarımla arz ederim.
Bu haber 280 defa okunmuştur

:

:

:

: