Parayı veren düdüğü…

TC-KKTC arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin kurulması ve faaliyetlerine ilişkin anlaşmanın gündeme gelmesi, ülkede ciddi tartışmalara sebep oldu.
Toplum ikiye bölündü bu konuda…
Bir kesim anlaşmaya tam destek verirken bir kesim de tümünü birden reddediyor.
Koordinasyon ne demek?
Sözcük anlamıyla ‘eşgüdüm’ demek…
Bir organizasyondaki madde ve insan kaynaklarının, bilgi ve becerilerin birleştirilmesi demek…
Koordinasyon, iş bölümü ile kişiler ve fonksiyonlar arasında bağlantı kurar.
Koordinasyon sayesinde bir faaliyete katılan bireyler birbirinden haberdar olur.
Ülkede bir kesim bu anlaşmayı, ‘asimilasyona yol açacağı, gençliğin yeniden yapılandırılması’ şeklinde yorumlarken, diğer bir kesim ise ‘ülkedeki gençliğin sporunun önünün açılacağını ve katkı sağlayacağını’ söylüyor.
Tümden reddedenler… Tümden kabul edenler!
Hiç kimse içerisinden ‘bazı maddelerini iyileştirelim’, ya da ‘yeniden düzenleyelim’ demiyor!
‘’Tümden Reddedenler’’ ne diyor?
‘’KKTC'deki Spor ve Gençlik Daireleri işlevsiz bırakılacak.
Tüm proje ve uygulamalar, bu ofis tarafından belirlenecek.
Ofisin başına Türkiye Cumhuriyeti’nden bir başkan atanacak.
Ofis içerisinde çalışacak tüm personellerin istihdamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından belirlenecek.
Türkiye Cumhuriyeti’nden gelecek yetkililere diplomatik dokunulmazlık verilecek.
Tüm gençlik kampları ve yeni yapılacak kamplar ayrıca bu kampların işletmesi ofise devredilecek.
Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak tesislerin işletmesi bu ofise devredilecek.
Projeler, KKTC tarafında sunulsa da, ofis uygun bulduklarını uygulayacak.
Ofisin istediği tüm bilgileri, KKTC devleti vermekle yükümlü olacak.
Peki, ‘’Tümden Destek Verenler’’ ne diyor?
‘’Gençlik Dairesi ve Spor Dairesi Müdürlükleri, işlevlerini yürütecektir.
Alt yapı, tesis ve bu alandaki projeler geliştirilecek ve yenileri yapılacaktır.
Gençlerimizin ve sporcularımızın önü açılacaktır.
Türkiye Gençlik Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen program ve projelerden, KKTC tarafından uygun görülenler yürütülecek.’’
Basın açıklamaları ardı ardına geliyor… Manipüle haberler de…
Anlaşmanın; Tümden reddedilmesi, ya da tümden desteklemesi değil olması gereken aslında.
Olması gereken ülke çıkarına olan maddelerin desteklenmesidir.
Olması gereken ülke zararına olan maddelerin içerisinden çıkarılmasıdır.
Siyasi ihtiraslar değil, toplumsal çıkarların ön plana çıkarılmasıdır.
KKTC Cumhuriyet Meclisinde konuyla ilgili onay yasa tasarısı görüşülürken, dışarıda bazı sivil toplum örgütleri ve bireyleri karşı eylem yaptılar.
Gençler şarkılar, sloganlar ve danslarla seslerini duyurmaya çalıştılar.
Endişelerini sosyal medyadan paylaştılar…
‘’Anayasa kurallarına da aykırı bu anlaşma’’ …
Egemenlik sadece Kıbrıs sorunu müzakerelerinde mi geçerli oluyor?
Yoksa parayı veren her zaman ve her şekilde düdüğü çalar mı?
Bu haber 376 defa okunmuştur

:

:

:

: