Kurucu mu? Eyalet mi?

Görüşülmekte olan, Kıbrıs müzakerelerinde tartışılmaya başlayan. Federal Hükümeti oluşturacak olan nüvelerin, hangi esaslar ve kurallara tabi olacağıdır.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

11 Şubat Belgesi, iki oluşturucu devletten, bahsetmekte.
Türk tarafı da, bunu, gerektiğinde telaffuz etmektedir.
Fakat Rum tarafı, görüşme masasının dışındaki söylemlerinde kurucu değil de, eyalet devletten bahsetmektedir.
Bu durum ise Türk tarafını rahatsız etmekte.
Rum tarafının, bu konuda samimi olup olmadığını, ölçmeye çalışmaktadır.
Tabii federal yapıyı oluşturacak olan devletlerin, eyalet veya kurucu devlet olarak da belirtilmesi bence pek önemli olmasa gerek.
Çünkü kurucu devlet dersiniz.
Fakat o devlet federal bir yapıyı oluşturacak gücü olan egemenliğe sahip değilse, siz ona bin defa kurucu veya oluşturucu devlet deyin.
“Hiçbir, kıymeti harbiyesi olamaz.”
Federal devleti oluşturan devletler, siyasi literatürde ilk önce konfederasyona gider. Devletlerin halkları bundan memnun ve rahatsalar, işi federasyona dönüştürürler.
Bizde konfedere yapı atlanarak, federal yapı oluşturulmaya çalışılmakta.
Yani dama çıkılacak merdivenin ilk basamağından değil, yarısından başlanarak dama ulaşılmaya çalışılmakta.
Görüşme masasında, kurucu devlet tabiri konuşulmakta.
Masanın dışında ise, Rum tarafı eyalet devletçiklerden dem vurmakta.
Müzakerelerde ortaya çıkan uzlaşı kağıtlarında eyalet devlet değil de, kurucu devlet ibaresi yazılmaktaymış.
Ne yazılırsa yazılsın, kurucu devletlerin eşit egemenliği olmazsa, o devletlerin statüsü, kurucu olamaz.
Kurucu devlet olarak yazılır, kabul edilir.
Fakat içerik olarak, kurucu devlet olmaz.
Madalyonun bir de ters yüzüne bakalım.
Şimdiye kadarki süreçte yani 1963 ‘ten günümüze dek BM ve Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesinden bizlere hiçbir fayda gelmedi.
AB ‘ den ise ” açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü .”
Verdiği sözleri bile, yerine getirmedi.
Olası bir anlaşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti lağvedilecek veya feshedilecek mi?
Yoksa bir kurucu devlet olarak, Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenliği devam edecek. Türk kurucu devletinin egemenliği kabul edilmeyecek.
Federal yapı bu esas çerçevesinde oluşacaksa vay halimize.
Bunu, nereden çıkardın demeyin.
Rum tarafı sadece eyalet devletten bahsetmiyor!
Federal yapının Kıbrıs Cumhuriyetinin evrim geçirmesi ile mümkün olacağını söylüyor.
Yani Kıbrıs Cumhuriyeti, federal yapıya dönüştürülecek.
Mevcut anayasada yapılacak olan değişiklikle bu iş bitecek.
Ben soruyorum.
Federal yapı ileride bozulursa, kurucu devletlerin statüsü ne olacak?
Güney yine egemen, Kuzey yine azınlık statüsünde “Sahte Devlet .”
11 Şubat belgesinde egemenliğin, iki halktan neşet ettiği yazılmakta.
Öyle ise iki kurucu devletin halklarındaki mutlak egemenlik, spontane olarak devletlerine geçtiğine göre. Federal yapıyı oluşturacak olan, iki kurucu devletin, egemen olması gerekmez mi?
İki eşit, egemen devletin, kuruculuğunda olmayacak olan bir çözümün, ne kadar yaşayabileceğini görmek için, Güney’de yapılanlara bir bakarsak, herhalde bunu anlarız.

Bu haber 3970 defa okunmuştur

:

:

:

: