Mecliste hukukçu kalmazsa ne olacak ?

Başlıktaki cümleler Meclis Başkanımız, Sn. Siber Siber’in, dünkü Meclis oturumunda yaptığı konuşmadan alınan bir cümle.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Sn. Başkan, Meclisteki mevcut hukukçuların, daha üst baremlerdeki görevleri tercih ederek, Meclis Dairesinden ayrıldıklarını, geriye bir hukukçunun kaldığını dile getirerek, genellikle üçlü kararnamelerle, yeni görevlerine giden hukukçuların gitmeden evvel, ilgili kurum tarafından alınan, söz konusu hukukçularla ilgili bilgi verilmemesinden yakındı.
Meclis, devlet kurumlarının en yücesi.
Devletin kalbi.
Ayni zamanda Kıbrıs Türk halkının varlık nedeni.
Meclisimizin, en büyük işlevlerinden biri de, yasama görevini yapmasıdır.
Yani, ülkenin mevzuatına girecek yasaları yapmaktır.
Hukuk düzenini belirleyecek, Hukuk kurallarını koyacak olan Meclistir.
Daha doğrusu, Meclis Genel Kuruludur.
Elli seçilmiş vekildir.
Bakanlıklardan, yani hükümetten gelen yasa tasarıları ile, yasa önerilerinin, eleklenmesi, muamelesi, Meclis Dairesindeki personel tarafından yapılarak, ilgili Komitelere gönderilir.
Komitelerin Raportörleri, Meclis Dairesindeki personel tarafından
belirlenir.
Raportör, o Komitenin lokomotifi görevini üstlenir.
Çıkacak olan yasa nicelik ve nitelik olarak, onun sorumluluğunda.
Komite aşaması, büyük oranda hukukun temelleri üzerinde yürütülür.
İlgili Komitelerdeki Raportörlerin, hukukçu, maliyeci, ekonomist
olmasında, büyük yarar vardır.
Her Komitede, bir hukukçunun bulunması ise, son derecede önemli bir unsur.
Meclis Dairesinde, Hukuk ve Siyasi İşler Komites’inde, Raportör
olarak çalışan bir kişi olarak yaşadığım deneyimlere dayanarak, bu
teşhiste bulunuyorum.
Genel Kurul çalışmalarında da, en az bir hukukçunun bulunması, kaçınılmazdır.
Sn. Başkan, siteminde gukukçuların başka Dairelere gittiğinden bahsetmektedir.
Bu, o hukukçuların, Kamu Görevlileri Yasasındaki, haklarından yararlanarak, tercih ettikleri bir durum.
Gittikleri görevleri, daha cazip bulmuşlar, orayı tercih etmişler.
Meclis Dairesindeki hukukçuların, Meclis Dairesinden başka görevlere gitmemeleri için, hukukçu mevkilerini, daha cazip hale
getirerek bunun önüne geçilebilir.
Veyahut Meclis Dairesinin personeli ile ilgili, ayrı teşkilat yasası yapılabilir.
Şu anda, Mecliste Hukukçu kalmadı.
Üçlü kararnamelerle, uçup gittiler .
Meclisteki hukukçu mevkilerini, gittikleri yerlerdeki cazibeye
Döndürmezseniz uçmaya devam edecekler.
Sn. Siber Siber, siteminde, yerden göğe kadar haklı.
Yeni atamalar da, bakalım ne zaman olacak.
Hukukçusu olmayan bir Meclis, nasıl yasama faaliyetinde bulunacak ?
Kurumsallaşmamadan da, Sn. Başkan şikayetçi.
Sn. Başkanım; hiç, telaşlanmanıza gerek yok.
Yakında, inşallah, o da olur, temennisi ile, Meclisimizin Hukukçu konusunu, dile getirdikten sonra, bizi çok yakından ilgilendiren, başka bir konuya değinmek istiyorum !
TC Devleti Başbakan Yardımcısı, Sn. Kurtulmuş’un, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra, yapmış olduğu açıklamadan, bir alıntı yapmak istiyorum !
Bakanlar Kurulu toplantısında, çeşitli konuların yanında, Kıbrıs da görüşülmüş. Yapılacak yardımların, çözüm halinde veya çözüm olmasa bile, yeni vizyonla sürdürülebilirliği tartışılmış.
En önemlisi ise:
KKTC‘nin güvenliği ve toprak paylaşımının, altının çizildiğine de, vurgu yapıldı.
Bu ”toprak paylaşımı“ KKTC‘nin sınırlarını belirleyen çizgi olabilir mi?
Yorum, sizlerin.


Bu haber 3826 defa okunmuştur

:

:

:

: