Mülkiyet masada

Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde, iki lider mülkiyeti masaya getirerek görüştüler.

Her zaman olduğu gibi, mülkiyet konusunda da somut açıklamaları Rum basınından öğreniyoruz.
Her iki tarafta da yapılan açıklamalar, farklı farklı.
Genellikle, Rum tarafında görüşmelerle ilgili olarak haberler, Rum medyasına sızdırılmakta. Kamuoyu da buradan gelişmeleri öğrenmektedir.
Mülkiyetle ilgili olarak, görüşme masasından, Rum medyasına düşen haberler:
Bu konuda okuyucularını bilgilendirmek için Fileleftoros gazetesi, görüşmelerle ilgili şunları yazdı.
Mülkiyette, ilk kimin söz hakkına, sahip olacağı konusunda, bir anlaşmanın olmadığını. Fakat, mülkiyet komitesine ilk baş vuracak olanın, yasal hak sahibi olduğunu. Bu konuda iki taraf arasında, bir uzlaşmanın olduğunu, yazdı.
Yani, kurulacak olan mülkiyet komitesine, ilk başvuru hakkının mal sahibinde olduğu konusunda, iki taraf arasında bir uzlaşının olduğunu yazdı.
Bu şayet doğru ise, ha ilk söz hakkı olmuş veya mülkiyet komitesine, ilk baş vuru hakkı mal sahibinin yani Rum’un olmuş.
İkisi arasında, bir fark var mı?
Bence, yok.
Bu, Rum tarafının mülkiyetle ilgili, Rum basınına sızdırdıkları.
Gelelim, bizim tarafın açıklamalarına.
Sn. Akıncı, her zaman olduğu gibi görüşmelerden sonra mutad olarak, görüşmelerle ilgili açıklamalar yapmakta, görüşmelerin seyri ile ilgili bilgiler vermekte.
Sn. Akıncı, mülkiyetle ilgili olarak özetle, mülkiyetin görüşüldüğünü, taraflar arasında bu konunun tek kağıt üzerine döküldüğünü. Birleştirilen tek kağıtta uzlaşılan konuların da, uzlaşılamayanların da olduğunu dile getirerek. Farklılıklar üzerinde durulmasına rağmen çok fazla bir mesafenin alındığı konusunda, bir noktaya geldiğimizi söyleyecek durumda değilim dedi.
Yani, mülkiyetle ilgili çok ciddi pürüzler devam etmektedir.
Bunlardan biri de hak sahipliliği konusunda, iki tarafın farklı görüş serdetmesi.
Fileleftoros, İlk başvurucunun, mülk sahibi olduğu konusunda mutabakata varıldığını yazmakta.
Bu, daha önceleri de medyaya düşmüştü.
Bu ileri sürülen haber doğru ise, Türk Federe Devletinde kalacak olan bölgelerdeki, Rum mülklerinde oturan Türkler, Rum mülk sahibinin, insafına kalmış demektir.
İlk başvuru hakkı mülk sahibinin.
Pekala mülk sahibi baş vuru yapmazsa, durum ne olacak?
Biliyoruz, Kuzeydeki Rum mülklerinin sahipleri, Güneydeki her kurumun bu konuda tehdidi altında.
Başta, kilise olmak kaydı ile.
Kilise, bu konuda fetvasını, 7 – 8 ay önce verdi.
Türklere parayla dahi ev bırakılmayacak.
Takasla mülk değiştirecek olan Rumlara kesinlikle kiliselerin kapısı kapanacak.
Bunların ailelerine, evlendirme işlemleri yapılmayacak.
Çocukları vaftiz edilmeyecek.
Yani, bir nevi AFOROZ uygulanacak.
İki tarafı da tatmin edecek bir mülk rejimi, bu mentalite ile mümkün olur mu?
İki lider, çok çalışma konusunda da mutabık kaldılar, mülk konusu görüşmecilere havale edilerek. Liderler, vatandaşlık ve yasal ikametgah konusunu, ileriki toplantıda görüşme kararı aldılar.
Haydi, iyi görüşmeler.
Bu haber 3932 defa okunmuştur

:

:

:

: