Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi...

Cumhuriyet; Ulusun, egemenliğini kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimi.
SEVAL Oyaltan

Demokrasi; Siyasal denetimin doğrudan doğruya halkın ya da düzenli aralıklarla halkın özgürce seçtiği temsilcilerin elinde bulunduğu, toplumsal ve ekonomik durumu ne olursa olsun tüm yurttaşların eşit sayıldığı yönetim biçimi.
Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyeti kuranlar; cumhuriyet ile beraber, her zaman demokrasiyi hedeflemişlerdir. Cumhuriyette en temel kural mutlak surette seçimdir.
***
Ekranlardan izledik; Türkiye’de gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin ardından, yüzbinler sokaklardaydı tanklara karşı.
24 temmuz, 2016’da… Taksim’de…
‘Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi’ adıyla toplandı yine yüzbinler.
Tek bayrak altında. Atatürk resimleriyle.
Türk bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyan vatandaşlar,
“Darbeye karşı omuz omuza”,
“Yağma yok, Cumhuriyet var”,
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz”,
“Türkiye laiktir laik kalacak”,
“Darbeye geçit yok” şeklinde sloganlar attılar.
Şu partili bu partili yoktu orda!
Her partiden kişiler vardı..
AKP’liler de ordaydı, CHP’liler de, MHP’liler ve diğerleri.
Kısacası her kesimden Türkiye vatandaşları ordaydı.
Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi halkı darbeye karşı birleştirmişti.
“Mesele ‘memleket meselesi’ hepimiz bir aradayız” diyordu AK Parti açıklamasında.
'Cumhuriyete ve Demokrasiye Sahip Çıkıyoruz'
'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' diye yazılan dövizler.
Okunan 10 maddelik Taksim Manifestosunda, Özetle;
'Darbe girişimi lanetlendi, ve
Demokrasi konusunda tüm siyasi partilerin ortak payda oluşturması,
'Ne darbe, ne dikta, yaşasın tam demokrasi' söylemeye devam etmeyi,
Demokratik parlamenter sistemine karşı halkın direnme hakkını,
Demokratik, laik, sosyal hukuk devletini,
Anayasa'da yasama, yürütme ve yargı olarak yer alan güçler ayrılığı ilkesini,
Balyoz, Ergenekon, Casusluk gibi davalarda mağdur edilen insanların itibar ve haklarının iadesini,
Devletin yapılanmasında siyasal yandaşlık, akrabalık, cemaatçilik, tarikatçılık değil, bilgi, birikim ve deneyim gibi ilkelerin esas alınmasını,
3. sınıf demokrasiye değil, özgürlükçü demokrasiye yani tam demokrasiye, ve Türkiye’nin, tümüyle darbe hukukundan arınmasını,
Darbe girişiminde bulunanların, hukuk içinde, hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak yargılanmasını’’.
Vatandaşlar ellerini kaldırarak oyladılar okunanları.
‘Cumhuriyeti ve demokrasiyi’ oyladılar.
Yüzbinler, Taksim Meydanı'nda demokrasiye ve cumhuriyete olan bağlılıklarını, Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına bağlılıklarını onayladılar.
Ne diyelim,
Onur ve gurur duyduk.
Bu haber 374 defa okunmuştur

:

:

:

: