Bu kadar tantanaya ne gerek vardı?

Günlerdir, büyük tantanalarla Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanının Anayasa Mahkemesine gönderip görüş istediği “Koordinasyon Ofisi “ için dün, karar açıklandı. 7 maddenin, 7 ‘si de tamam.
 Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Onay yasasının ekli Anlaşması.
Sadece, 3 ‘cü Maddenin 1. Fıkrasının G bendi , Anayasanın 90 / 4 Fıkrasına aykırı bulundu.
Onay Yasasında, Anayasaya aykırılık bulunmadı.
Günlerdir Anayasa Mahkemesini etki altına alarak, istekleri doğrultusunda karar çıkarılmasını sağlayıcı eylemlerle. Anayasa Mahkememiz tarafından kaale alınacağı beklentisi içerisinde olanlar sükûtu hayale uğradılar.
Bu anlaşma ile KKTC’nin Egemenliğini ileri sürerek, olayı bir Türkiye karşıtlığına çevirmek isteyen çevre ve kişilere tokat gibi bir Hukuk Dersi verilmiştir.
Bu kararından dolayı, Anayasa Mahkememizi kutluyorum.
Yüksek Mahkemeden bu kararı beklemeyenlerin, şimdi ne yapacaklarını göreceğiz.
Şimdiden, mücadeleye devam sinyali veriliyor.
Anayasa Mahkemesinin kararından sonra, Sn. Cumhurbaşkanı her halde Mehmetçik Festivali dönüşünde, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı ile Uygun Bulma Yasa’sını Meclise geri gönderecek.
Uluslararası bir anlaşma olduğu için, Meclis tekrar bunu görüşüp Cumhurbaşkanına gönderemez.
Oturup, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı doğrultusunda, Anlaşma yapılan ülke olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili (G) bendini görüşüp. Anayasa Mahkemesinin önerisi doğrultusunda düzelterek, Cumhurbaşkanına onay için göndermesinden başka bir işlem kalmamıştır.
Bu Meclis, olağanüstü toplanarak istenen bu değişiklik sağlanabilir.
Tabii Reddediyoruz hareketinin mimarlarını da, KKTC’nin Egemenliği için verdikleri mücadeleyi de takdir etmiyoruz imajı algılanmasın
Egemenliğimiz için, her mücadelenin arkasında olduğumu her vesile ile yazıyor, söylüyorum.
Fakat bu Egemenlik savunuculuğu hep Kuzey’e karşı olur, başka yöne olmazsa bunun inandırıcılığı kalmaz.
KKTC’nin Egemenliği her yöne karşı savunulmalı. Egemenliğinin etkinliği de ispat edilmelidir.
Koordinasyon Ofisini bahane edip, Türkiye karşıtlığı yapan bazı çevreler bu durum karşısında, karşıtlık için kendilerine başka gerekçeler arayacaklardır.
Bunları, yakında göreceğiz.
Çünkü misyonları bu.
İktidar Partisine, bu karardan sonra düşen görev!
Derhal Türkiye Cumhuriyetinin ilgili Bakanlıkları ile temas ederek, İlgili ( G ) bendini yeniden düzenlemektir.
Demir tavında dövülür.
Ankara’da öğrencilik yıllarımda, siyasal iktidarların eylemlerine karşın açılan Hukuk davaları sonucu verilen iptal kararları karşısında. Gazeteler, ertesi gün manşetlerine şu başlıkları atarlardı.
“Ankara’da Hakimler vardır ” diye.
Ben de buradan, buna benzer bir cümle kullanacağım:
“ Lefkoşa’da, Hakimler vardır.
Her zaman da olacaktır.”
Bu kararla, ülkemizin rejimini de bir kez daha Anayasa Mahkememiz kesinleştirmiş oldu.
KKTC Devleti hukukun üstünlüğüne dayalı laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Nereden çıkardın?
Diye sormayın.
Çıktığı yer veya çıkarıldığı yer: “ Anayasa Mahkemesi veya Yüksek Mahkeme .”Bu haber 291 defa okunmuştur

:

:

:

: