Belediyeler yasalarını yeterli kullanıyor mu ?

Sn. İçişleri Bakanı Evren, mevcut Belediyeler Yasasında, değişiklik yapmak için, yeni tasarıyı, Meclis’e göndereceği müjdesini verdi.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Hep, yazıp çiziyorum.
Yasa yapmak, ille ki önemli.
Fakat, yapılanı uygulamak da, o kadar önemli.
Mesleğim Hukukçu. Yani Avukat.
Yıllarca da, Meclisimizde Hukuk ve Siyasi İşler Komitesinde, raportörlük görevi, yaptım.
Bunu, hak etmem için, TBMM ‘ de, Meclisin bir yaz tatili boyunca, hizmet içi eğitime, tabi tutuldum.
Hukuken, emekli oldumsa da, fiilen hala daha, bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Bugün, yine konumuz Hukuk.
O, bizden bıktı ise de, biz ondan bıkamayız.
Varlık nedenimiz, güvenliğimiz ise, yaşam düzeyimiz de, hukuk olmalıdır.
Efendim, bu gün Belediyeler Yasa’sını ele alıp, bir güzel irdelemeye karar verdim.
Yasa 1995 yılında, o dönem, İçişleri ve İskan Bakanlığında, Hukuk İşleri Amiri olarak çalıştığım yıllarda, hazırlandı ve tasarının hazırlanmasında, bizzat hukukçu olarak, ben de bulundum.
Tasarının hazırlanmasında, büyük katkılarım oldu.
Yasa’yı okurken, nerede ise o yıllara gittim.
İçerik olarak, bu günün ihtiyaçlarına, karşılık veren bir yasa.
Tam uygulanması halinde, günümüz şartlarına göre de, hem sağlık, hem çevre, hem halkın huzuru açısından caydırıcılığı olan bir yasa.
Dört dörtlük mü ?
Elbette değil, aradan 21 yıl geçmiş.
Zaman zaman, değişiklikler yapılmış.
O zamandan günümüze, değişen , gelişen ve oluşan şartlara göre
tabii ki, yetersiz.
Teknoloji , gelişiyor.
Medeniyet, ilerliyor.
Yasamızın yerinde sayarak, caydırıcılığı, mümkün olur mu ?
Elbette olamaz.
Değerli okurlar.
Yasa hazırlanırken, gerek çevreyi kirletenler, gerek sağlık konusunda, insanlara zarar verenler , rahatsızlık çıkaranlara vs.
Fiillere verilecek cezalara, bir baktım.
Ben, hayret ettim.
Okuyunca, sizlerin de, hayret içinde kalacağınıza eminim..
(4) (A) Yukarıdaki (1) fıkranın (A) , (B ) , ( Ç ) ve ( G ) bendlerinde
öngörülen, sabit suçlar için kesilecek, sabit para cezası (8.000.000 TL) sekiz milyon TL . Para cezası . (H ) bendinde öngörülen kesilecek sabit para cezası ( 10.000.000 TL ) on milyon TL . ( C), (D ) , (E) , ( F)
( I ) ve (J ) bendlerinde öngörülen sabit para cezası ise( 5.000.000 TL .)
Beş milyon TL.
Bu rakamlar, 2001 ‘de değiştirilmişti.
Fakat, Türkiye’nin kararı ile, altı sıfırın atılması ile, bu rakamlar
şöyle olmuştur:
8.000.000 TL = 8 TL
10.000.000 TL = 10 TL
5.000.000 TL = 5 TL .
Bu rakamlarla, Belediyelerimiz, caydırıcılığı nasıl sağlayabilirler ?
Son cümlelerim.
Yasa yapmak kadar, yapılan yasaları uygulamak da, önemli.
En önemlisi !
Hukuk Devleti olmak.
Bu haber 4171 defa okunmuştur

:

:

:

: