Amerika’nın en büyük devrimcisi

Amerikan Emperyalizmine karşı, her türlü savaşımı veren, dünya durdukça ismi var olacak olan devrimcilerinden biridir, Fidel Castro.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

Devrimcilerinden biridir diyorum.
Fidel Castro, Küba Devriminin savaşımını vermeden önce. Dünyada ilk kez, Emperyalizm ve Kapitalizme karşı, bir ulusla birlikte mücadele başlatan kişi, Mustafa Kemal Atatürk’tür.
Fidel Castro’nun, Amerikan Emperyalizmine karşı başlattığı mücadeleyi, kendi ağzından dinleyelim:
Atatürk 1919 da, Anadolu’dan düşmanları kovmak için, Bandırma Gemisi ile Samsun’a çıktı ve Anti Emperyalist bir savaş verdi ve zafere ulaştı. Biz Atatürk’ün bu Devrimci savaşından etkilendik, esinlendik. Tam kırk yıl sonra 1959 ‘ da Granma gemisi ile Havana’ya çıktık. Ülkemizden Emperyalistleri ve işbirlikçisi faşist Batista rejimini yıkmak için, biz de zafere eriştik. Bizim ve tüm mazlum halkların esin kaynağıdır Kemal Atatürk. Sağdan sola doğru yazılan Arap alfabeyi bırakıp, soldan sağa, abc’ye geçilen Harf devrimi olmak üzere bir dizi çağdaş ve aydınlanmacı cumhuriyet devrimlerini. Bu kadar az bir sürede, biz asla başaramazdık.
Fidel Castro’nun kendi ağzından da öğrendiğimiz, Amerikan Emperyalizme karşı arkadaşları ile verdiği savaşımda “etkilenme ve esinlenme kaynağı, Mustafa Kemal Atatürk “ olmuş.
Esin ve etkilenme kaynağı olan Mustafa Kemal’den, zafere eriştikten sonra da uzaklaşmamış. Ondan yararlanmanın yollarını da aramıştır, Fidel Castro.
Az zamanda bu kadar devrimleri başaran bir adamın, başarı kaynaklarını veya tılsımını, öğrenmenin yollarını aramaya başladı.
Bandırma Gemisi ile Samsun’a çıkışını, tüm dünya biliyor.
Fidel Castro da bunu bilerek ve deneyerek, Granma Gemisi ile Küba’nın baş şehri olan Havana’ya çıkıyor.
Fakat, Atatürk’ün devrimci başarılarının yollarını nasıl öğrenecekti?
Fidel Castro, koskoca ABD ‘ Emperyalizmine karşı savaş kazanan bir halk lideri.
Bu yolları bulmak, onun için hiç zor olmasa gerekti.
Öyle de oldu.
İşin sırrı, çözülmüştü.
Sır, Atatürk’ün “ Büyük Nutkunda “idi.
Onu elde etmenin yolları, yöntemleri de bulundu!
12 Mayıs 1961 tarihinde Havana’da görevli genç diplomat Bilal Şimşir’den, ABD ‘ nin bilgisinin olmaması şartı ile Atatürk’ün Büyük Nutuk kitabını ister.
Bilahare Nutuk, Fidel Castro’nun elindedir.
70. yaş günü anısına düzenlenen Uluslararası Edebiyat yarışmasında, genç bir şair olan Dursun Özden, Türk gençlerinin Türkiye’de kendisini ve Che Guevara’yı, birer lider gördüklerini ve taptıkları söylevi üzerine, Dursun Özden’in sorusunu keserek, şunları söylüyor :
Övgün için, teşekkür ederim.
Söylediklerin yanlış.
“Devrimci Kemal Atatürk varken Türk Gençleri, kendilerine neden başka lider arıyorlar?”
Fidel Castro, Mustafa Kemal’in izinden yürüyerek, ülkesini Emperyalizm ve Kapitalizmin pençesinden kurtaran ender devrimcilerden biridir.
Devrimci lider olarak da dünyada, Mustafa Kemal’i işaret ediyor.
Doğru işarete, ne gerek?
Mustafa Kemal’in izinden giden, zafere ve devrimlerinin başarıya ulaşmasında ender liderlerden biri olan Castro’nun ölümü ile dünya, büyük bir devrimciyi kaybetmiştir.
Bu haber 3268 defa okunmuştur

:

:

:

: