Alt yapı ve denetimler yetersiz

Ülkemiz, her geçen gün, çarpık yapılanma nedeni ile, can vermeye devam ediyor.

Yalçın CEMAL
yalcincemal@hotmail.com

İnsanlarımız , hayatlarının baharında, bu dünyadan göç edip gidiyorlar.
Her trafik kazasının ardından, herkes konuşuyor.
Gazeteler de, yazıp çiziyor.
Hükümetler, siyasiler, suçlanıyor .
Fakat, alternatif çözüm önerileri, sunulmuyor.
Sunulamıyor.
Eleştiri yapmak güzel de, alternatifini sunmamak, hoş olmasa gerek.
Dün meydana gelen trafik kazası ile, yine eleştiriler yapılmaya başlandı.
Devlet, Hükümet, suçlandı.
Bu Hükümetten önceki, Hükümetlerde de, çok ölümcül kazalar meydana geldi.
Yine Hükümetler, yine siyasi erk ve Devlet suçlandı.
Bu kazada da, saat birimlerinin değiştirilmemesi neden gösterilerek, yine Hükümete, ver yansın edildi.
Bu Hükümet, bu trafik alt yapısını, kucağında buldu.
Bu alt yapının, master plan çerçevesinde, ele alınıp, kısa, orta ve uzun vadeli olarak, ulaşımın planlanmasının zamanı, çoktan geldi ve geçti bile.
Her gün, Adaya, nerede ise, yüzlerce taşıt aracı geliyor.
Araçlardan, yayaların, kaldırımlarda dahi, yürüyecekleri alan kalmadı .
Her tarafta , motorlu araç .
Boş alanlar bile, doldu taştı .
Adaya, bu araba girişi karşısında, mevcut alt yapı, daha ne kadar, bu yükü çekecek ?
Çekmesine çeker de, giden canlara mal oluyor.
Ülkemizde, kitle ulaşımı için, ciddi politikalar üretilmezse. Bu canları, nerede ise, her gün vereceğiz.
Bakalım yarın, piyango kime çıkacak ?
Tez elden , ulaşımı ele alacak ve akabinde, master plan çıkaracak çalışmalara, başlanması gerekmektedir .
Müzakere sürecinde, nüfusumuz , sabitlenmeye çalışılsa bile .
Bunun önüne geçilemeyeceği gibi, zaman süreci içerisinde, artan nüfusa paralel olarak, insanlarımız, bir yerden öteki yere gitmeleri için, mecburen, motorlu araç alma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktadırlar.
Gerek kentler içerisinde, gerek de kentler arası, kitle ulaşımından bahsetmek, ülkemizde olası değildir.
Federe Devlet döneminde, ciddi ciddi, beş yıllık planlar yapılırdı.
Şimdilerde, böyle planların yapıldığını, duymadım.
Seksenli yıllarda , ikinci beş yıllık kalkınma planında, kitle ulaşımı ile ilgili, çok ciddi kararlar , beş yıllık kalkınma planlarına, girmişti.
Ulaşım için, daha o yıllarda bile, demir yolu hattı düşünülmüş . Kitle ulaşımına, bu yöntemle yanaşılmıştı.
Fakat, ne olduysa oldu.
Beş yıllık, kalkınma planına, girmesine rağmen. Bu proje, uygulama alanı bulamadı.
Zaten, daha sonra, kalkınma planları da, yapılmadı.
“Ala fıcırık, toz duman “ politikalarla, günü gün etmek yöntemi, uygulandı.
Dünkü, katliam gibi kaza nedeni ile, derhal, trafikte, bir kriz masasının oluşturulması için, kollar sıvanmalı.
Başka vatandaşlarımızın da, bu akıbetten kurtulmaları için, derhal kısa vadeli tedbirler alınmalı. Arkasından da , ciddi şekilde, alt yapı gözden geçirilmeli, güçlendirilmelidir.
Ağır vasıta ve yük kamyonlarının, okul ve kamu için mesai saatlerinde , yollara çıkması engellenmeli, bu tür araçların, sürat tahditlerine, uyulup uyulmadığının, kontrolleri yapılmalı.
Uzun ve yüklü, vasıtalar, yüz- yüz yirmi, Km sürat yapıyor.
Bunların, sabit kameralarla tespiti de, mümkün değil.
Bu konuda, seyyar denetim mekanizmaları, oluşturulmalı.
Artık, trafikte yitirdiklerimiz için , yapılan törenler, nerede ise, bir yaşam biçimi oldu.
Yazık değil mi, bu insanlarımıza ?
Yazık, günah değil mi, ocaklara düşürdüğümüz ateşe ?
Ulaşımda, gelinen bu sistemsizlik, ne kadar daha, devam edecek.
Huzur operasyonları ile, bu işlerin önüne geçilemeyeceği, daha önceki ve dünkü , katliam gibi kazada, su yüzüne çıkmıştır.
Ulaşım A ‘ dan Z ‘ ye, ele alınmalı . Köklü önlemler ve projeler üretilmelidir.
Meclisimiz, bu konuda, oturum yapmalı.
Bilir kişiler, devreye sokulmalı.
Dün yitirdiklerimiz ve bundan önce yitirdiklerimizde , cenaze törenlerinden sonra, kazalar unutulmamalı.
Yitirdiğimiz öğrenciler ve vatandaşlarımız için, ne söylersek söyleyelim. Onlara, yeniden hayat vermemiz, mümkün mü ?
Tümüne, Tanrıdan Rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum.
Siyasi erkten de, bu konuda, ciddi adımların atılmasını bekliyorum.
Yoksa , bu da mı, çözüme endekslendirildi ???
Bu haber 3164 defa okunmuştur

:

:

:

: