Sayın Mustafa Akıncı

Doğu Akdeniz'de Rum- Yunan-İsrail stratejik dayanışması atılmakta olan yeni adımlarla TC ve KKTC’yi tehdit eden ve Doğu Akdeniz'de jeo- stratejik ekonomik, siyasal ve askeri güç dengelerini tahrip eden endişe verici boyutlar kazanmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanım,
Doğu Akdeniz'de Rum- Yunan-İsrail stratejik dayanışması atılmakta olan yeni adımlarla TC ve KKTC’yi tehdit eden ve Doğu Akdeniz'de jeo- stratejik ekonomik, siyasal ve askeri güç dengelerini tahrip eden endişe verici boyutlar kazanmıştır. Türkiye etrafında Karadeniz ve Ege'den sonra Doğu Akdeniz'e uzanmış olan Ortodoks kuşatması bu kez, güneyden İsrail ve Mısır destekli yeni ve gözardı edilemez boyutlarla tahkim edilmekte ve konsolide olmaktadır. Doğu Akdeniz'de TC ve KKTC ' ye ait Münhasır Ekonomik Bölge sahalarında, enerji ve doğal gaz yataklarındaki temel hak ve çıkarlarımız adım adım işgal edilmektedir.
Özellikle 5 ‘li Konferans gibi, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin en kritik görüşmelerin arifesinde atılmakta olan bu adımlar ciddi bir provokasyondur ve taraflar arası statükonun korunmasına yönelik tek taraflı adımlardan özenle kaçınılması gibi BMGS’nin temel bir parametresini pervasızca ihlal eden ve tarafımızdan şiddetle protesto edilmesi gereken kabul edilmez bir gelişmedir. Bu konuda TC - KKTC yetkili organlarımız yanında Siyasi Partilerimize egemen olan sessizlik ve hareketsizlik kaygı vericidir. Mütekabiliyet esasları çerçevesinde paralel adımların atılması ve gerekirse Maraş, Karpaz ve Güzelyurt bölgelerinde da atılacak mukabil stratejik adımlarla bu tür provokasyonlara hak ettiği siyasi bedelin üretilmesinde yarar vardır. Değerli takdirlerinize derin saygılarımla arzederim.
Tansel Fikri
KKTC E.Maliye Bakanı / E.Büyükelçi

Bu haber 462 defa okunmuştur

:

:

:

: