İlk milli ve Türk işçi hareketleri

Yazarlığını ve program sunuculuğunu yaptığım, Star gazetesi ve Ada TV’nin. 2017 yılı için yapılan, bir etkinlik nedeni ile , 2017 yılında uygulanacak yeni ve değişik programlar için Star TV merkezinde idim .
Yazarlığını ve program sunuculuğunu yaptığım, Star gazetesi ve Ada TV’nin. 2017 yılı için yapılan, bir etkinlik nedeni ile , 2017 yılında uygulanacak yeni ve değişik programlar için Star TV merkezinde idim .
Çekimler yapıldıktan sonra , danışmadan arandım ve adıma gelmiş olan bir kitabın olduğunu söyleyerek, kitabı almam istendi .
Danışmaya gittim ve adıma gelen kitabı aldım .
Kitabın, Necati Özkan Vakfından geldiğini öğrendim .
İkinci sayfasında ”Yalçın Cemal’e Necati Özkan Vakfı armağanıdır” diye yazıyordu .
Kitap ekleri ile birlikte, 487 sayfa .
Kitap, usta yazar ve gazeteci, Hikmet Afif Mapolar tarafından, kaleme alınmış .
İngiliz sömürge idaresinin, Türk Halkına yapmış olduğu, baskılar karşısında . Türk Halkının ve bağrından çıkan ve onu yönlendiren,
Türk Liderlerinden, bahsetmekte .
Rahmetli Mapolar,Tarihi olayların anlatımını, bir roman gibi, güzel bir ustalıkla , akıcılıkla, sağlamıştır .
Kitap , Kıbrıs Türk Halkının, gerek İngiliz sömürge idaresinin baskılarına ve gerekse, Rum ve Yunanistan’ın ENOSİS için faaliyetlerine karşı, verdiği mücadeleyi anlatır .
Bu mücadelede , Kıbrıs Türk Halkının, milli varoluş hareketindeki, ilk Liderinin , Ahmet Necati Özkan olduğunu. Hem İngiliz Sömürge Yönetimine , hem de, Adanın Yunanistan’a bağlanma hareketinin karşısında. İlk kez , Kıbrıs Türklerini örgütleyenin, Ahmet Necati Özkan olduğunu. Mapolar’ın da, o dönemi yaşayarak, açık seçik
okuyucularına yansıtması da, ayrıca üzerinde durulması gereken, bir olay olsa gerek .
Kıbrıs’ta, Türkiye’deki, Kuvayı Milliden çok önce, bir Milli Meclisin toplandığını . Bunu da, Ahmet Necati Özkan’ın başarabildiğini,
Mapolar’ın yazdıklarından, öğreniyoruz .
Ayrıca, Adada , ilk kez , Rahmetli Ahmet Necati Özkan’ın. Türk Halkının seçtiği, Lefkoşa ve Girne mebusu olduğunu da, öğreniyoruz .
En önemlisi, Ahmet Necati Özkan’ın, Atatürk’ün İlke ve Devrimlerinin de, yılmaz bir neferi olduğunu . Yeni harflerle, gazete çıkardığını ve bu yolda da, mücadele ettiğini, yine kitaptan öğreniyoruz .
Ayrıca , Kıbrıs Türk Halkının, ilk işçi hareketi içerisine, nasıl girdiğini , ayrıntılı bir şekilde anlatması da, bir hayli önemli .
Kıbrıs Türkünün, ilk örgütlü işçi hareketi, Rumların oluşturduğu ve siyasi bir parti olan Akel’in, bir yan kuruluşu olan, işçi sendikası, PEO ‘ da, başladığını .
O dönemlerde, Türk işçisinin, şimdiki kadar, bilinçli olmadığını .
Ekmek parası için, PEO’ ya girmekten başka, seçenek görmediklerini .
PEO’nun, kuruluşunun ilk yıllarındaki sloganlarının : Bütün işçiler kardeştir . Ekmek, eşit bir şekilde bölüşülür . Milliyetçilik bizim felsefemizde yoktur .Tek düşünceniz . Türk olsun, Rum olsun, mücadelemiz, ekmek kavgasıdır .
Türk işçiler, bu açıklamalar karşısında , mücadelenin, ekmek kavgası olduğu mantığından hareketle . PEO’ya, üye olmaya başladılar.
Bir müddet sonra, görülmüştür ki , bütün usta başları, Rum . Alt düzeyde çalışanlar da, Türkler oldu .
Gündelik, Rum işçilere 5 şilin , Türk işçilere de, 3 şilin verilmeye başlandı .
Ekmek, aslanın ağzında söylemi ile, Türk işçiler, buna da katlanmışlar .
Türk işçilerin, sekreterlik işlerini yapmak üzere de , maaşlı olarak Mustafa Bitirim adında, bir işçi görevlendirildi .
Türk işçisinin, hakkını arayıp savunmak ise, yine bir işçi olan, Hasan Ali Şaşmaz’a kalmıştı .
Şaşmaz da, PEO’nun bir üyesi olmasına rağmen , esas, üstlendiği görev. Sendika içerisindeki, Türk işçilerin , hakkını aramak idi .
1940’lı yıllarda, Adada , Rum Halkı üzerinde, Adanın, Yunanistan’a bağlanması konusundaki, istekler artınca . Bu Akel’e de sıçramış ve bir
yan kuruluşu olan, PEO’ daki kayıtlı işçilere de, bu yönde hareket edilmesi, talimatı gelmişti .
Bunu, Türk işçilerine yaptıramayacakları için de , değişik bir yöntem uygulayarak. 1944 Ağustosunda , Rumca yazılmış ve işçi haklarının korunması için, Valiye verilecek, Rumca yazılı bir dilekçe, tuzağı ile. Türk işçilerine, imzalanması yöntemine, girişildi .
Hasan Ali Şaşmaz , durumu fark eder ve metni, Rumca bilen Türklere okutur . İçeriğin, Enosis olduğunu anlar .
PEO’nun, sekreteri durumundaki Mustafa Bitirim ile, durum değerlendirmesi yaparak . PEO’ya bağlı, tüm Türk işçilerini, Rum sendikasından ayrılmaya ve hem Türklerin, siyasi çıkarları, hem de işçi haklarını savunmak için. Tamamı ile Türklerden oluşacak , işçi hareketlerinin ve sendika oluşmasının, ilk adımını atarlar .
Kitaptan , ilk işçi önderlerinin , Hasan Ali Şaşmaz ve Mustafa Bitirim’in olduğunu, öğreniyoruz .
Kitap, Kıbrıs Türk Halkının, İngiliz sömürge idaresine karşı , Türk Halkının verdiği mücadeleyi anlatmak ve yeni nesillere de, ışık tutmak açısından, önemli bir yapıt .
Bu yapıtı, ortaya çıkaran ve halkı aydınlatan, Necati Özkan Vakfını
tebrik eder . Bu konudaki uğraşlarından dolayı kutlarım.
Değerli bir Liderimiz olan, Sn. Dr. Fazıl Küçük’ün, bugün ölüm yıldönümü. Onu da, saygı ve minnetle anarız. Yattığı yer nur olsun.
Bu haber 281 defa okunmuştur

:

:

:

: