28.2 - 29.2

Kıbrıs müzakerelerinde , taraflar, Cenevre’de, karşılıklı haritalarını birbirlerine göstererek . Yediemin olarak da, BM ‘ lere emanet edilip , koruması altındaki kasaya, konulmuştur .
Kıbrıs müzakerelerinde , taraflar, Cenevre’de, karşılıklı haritalarını birbirlerine göstererek . Yediemin olarak da, BM ‘ lere emanet edilip , koruması altındaki kasaya, konulmuştur .
Sn. Akıncı’nın , son Türkiye’den gelip mülakat yaptığı “Anadolu soruyor “ programındaki açıklamaları ve verdiği yanıtların yanında. Diğer başlıklarda anlaşma olmaz veya başlıklar kapanmazsa.
Haritaların karşılıklı olarak sunumunun veya görüşülmesinin, mümkün olmayacağından bahsetti .
Yani , diğer başlıkların tümünün kapanmasına bağlı olarak, haritalar karşılıklı gündeme gelecek .
Diğer başlıklarda ilerleme olmazsa , haritaların görüşülmesine geçilmeyecek .
Sn. Akıncı, haritalardaki alt limitin, 28.2 olduğunu. Bunun altına düşülmesinin, varılan mutabakata göre, mümkün olmadığını açıkladı .
Yani, üst limitin 29.2 .
Alt limitin de, 28.2 olduğunun , varılan mutabakatla belirlendiğini. Diğer konularda, anlaşılması halinde “ufak tefek rötüjlarla tamamlanabileceğini de, ekledi .
Haritalar , İki Oluşturucu Devletin sınırlarını ve coğrafyasını , belirtmesi bakımından . İki Kurucu Devletin coğrafyalarını da, ortaya çıkaracaktır .
Tabii bu , diğer konuların halli ile, ortaya çıkacaktır .
Olası bir çözümde , Türk Kurucu Devletinde kalacak olan, toprakların kriterleri . Rahmetli Denktaş tarafından, Makarios’la , 1977 ‘ de yapmış olduğu, Doruk Anlaşmasında belirlenmişti .
Bu anlaşmaya göre :
Md. 2 : Her toplumun yönetimi altındaki topraklar , ekonomik ve toprak verimliliği ile, toprak mülkiyeti esasları ışığında görüşülmelidir.
BM ‘lere emanet edilen ve ileride Sn. Akıncı’nın belirttiği gibi, ufak tefek rötüjlere tabii tutulabilecek olan haritada . Türk Kurucu Devletinde kalacak olan toprakların , 77 Doruk anlaşmasının 2 ‘ ci maddesinin ruhuna ve lafsına uyup uymadığı konusunda, görüş bildirmek için. Haritanın son şeklini, görmemiz gerek .
Türk Kurucu Devletinin, coğrafyasını teşkil edecek toprak yüzdeliği. 77 Doruk anlaşmasının 2 ‘ ci maddesinde belirtilen kriteri taşımıyorsa , yani ” toprakta ekonomik ve toprak verimliliği yoksa. “ Bu, Kıbrıs Türk Halkının , bu anlaşma ile, topraktan koparılmasının , resmi olacaktır.
Örneğin, Adada, tarım yapılabilecek, iki ova var .
Birincisi, Mesarya Ovası .
İkincisi de, Güzelyurt Ovası .
Bu iki ovadan, Güzelyurt Ovasının toprağı, daha mümbit .
Bu konuda, çok büyük iddialar var. Bu iki ovanın, büyük bir kısmı , Rum Kurucu Devletine, bırakılacaktır diye.
Bu , Türk Halkının ekonomik olarak , tarım ve hayvancılık yapmasının, imkansız hale geleceği korkusunu da, beraberinde getirmektedir .
Toprak, üretim demektir .
Üretim de, kazanç demektir .
Bundan yoksun, Kıbrıs Türk Halkının, bu adada tutunmasının, imkanı olur mu ?
% 29 + ‘ yı 1985 ‘ lerde, rahmetli Denktaş, o günün koşullarında ileri sürmüştü .
Bu, bir paket anlaşması dahilinde yapılan, bir öneri idi . Rum tarafının, paketi kabul etmemesi nedeni ile, görüşmeler kesilmişti .
Dolayısı ile de, % 29 + ‘ da, ortadan kalkmıştı .
Bu rakam, o zaman görüşülmekte olan, çerçeve anlaşma taslağının, bir parçası idi .
Taslak kabul edilmeyince, o öneri de, ortadan kalkmıştı .
Fakat , taslaktaki diğer maddeler unutulmuş . % 29 + ise, her görüşmede, masaya temcit pilavı gibi, getirilmiştir .
O taslak metinde , iki eşit, Egemen Devletin varlığından , toprak yani mülk meselesinin, global olarak hallinden bahsediliyordu .
Bunlardan, bahis yok .
29 + ‘ dan, bahis var .
Biz de, bunu kabul ettik .
İddialar şayet doğru ise ve Kıbrıs Türk Halkının , ekonomik açıdan
işleyebileceği bir toprak parçası kalmazsa, vay halimize .
Bunun yanında, yerleşim birimlerinde ikamet eden ve verilecek topraklarda oturan Türklerin, durumu da, belirsizliğini korumaktadır .
Bunların durumu, ne olacak ?
Bununla ilgili , müzakere masasında, nelerin konuşulduğunu da, bilmiyoruz .
Yoksa söylenenler, bir spekülasyondan ibaret mi ?
Hiçbir Kıbrıslı Türk , olası bir anlaşmada, yerinden edilmeyecek mi?
Toprakta, ekonomik verimlilik, korunacak mı ?
Gerek, toprakta olsun .
Gerekse , konutta olsun .
% 29 + 2 ile, buna olanak var mı ?
% 29 + 2 ile, buna evet demek olası mı ?
Bu haber 225 defa okunmuştur

:

:

:

: