KTÖS: 'EĞİTİM BAKANI'NIN 'SEVK VE İDARE BENDEDİR' ANLAYIŞI, EĞİTİMDE SORUNLARI ÇÖZÜMSÜZLÜĞE HAPSETMİŞTİR'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın, eğitim konusunda yanlış bir tutum sergilediğini belirterek eğitim öğretim işlerine çözüm bulmaktan çok partizanlık yaptığını iddia etti.
KTÖS tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Eğitim Bakanı’nın “sevk ve idare bendedir” anlayışı gibi sorunlu bir bakış açısına sahip olması, eğitimde sorunları çözümsüzlüğe hapsetmiştir. Diyalog ve uzlaşıdan eksik bir anlayışla hareket eden Eğitim Bakanı’nın tutumları artık eğitim öğretime zarar vermektedir.

Sn. Berova okullardaki ilkokul, ana okul, özel eğitim öğretmeni, yönetici ve rehber öğretmen eksikliklerine karşı; öğretmen nakil tüzüğü, MEDDKY tüzükleri, okullara bütçe tüzüğü, 100 öğretmen kadrosunun artırılması için yapılan ve teknik komiteden geçen yasa değişikliği karşı üç maymunu oynamaktadır.

Sn. Bakanın marifetleri eğitim öğretim işlerine çözüm bulmaktan çok partizanlık üzerine gelişmiştir. Hipokrat yemini etmiş birinin, iş yasa ve tüzüklere uymaya gelince, kendisini yasalar üzerinde görmesi üzücüdür.

Sn. Berova, “YDÜ ilkokul öğretmenliği ön izni” meselesinde YÖDAK eski başkanı gibi görevini kötüye kullanmıştır. YÖDAK eski başkanı görevden el çektirilirken, Sn. Berova’nın halen daha görevde olması hiçbir siyasi etiğe sığmamaktadır.

Sn.Berova emekli olan 18 tane ilkokul öğretmeni kadrosunu Kamu Hizmeti Komisyonu’na devretmeyerek, yerlerine partizanca geçici öğretmen atamıştır. Sn. Bakan Öğretmenler Yasası’nı çiğneyerek, KHK’nın yetkilerini yasadışı bir şekilde kullanmıştır.

Sn. Berova, Öğretmenler Yasası’nın 84. Maddesine göre disiplin suçu işleyen öğretmenler ile ilgili işlem yapmıyor, Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli bilgileri vermiyor ve partizanca olayları ört bas ediyor. Şiddet ve istismar içeren, görev suistimali ve yüz kızartıcı suç gibi hukuki ceza gerektiren olayların örtbas edilmesi Fasıl 154 Ceza Yasası’na göre görevi ihmal ederek, görevini kötüye kullanmaktır.

Sendikamız tüm bu konular ile ilgili Ombudsman’ı, Kamu Hizmeti Komisyonu’nu ve toplumu bilgilendirmiştir. Sn. Bakan tüm bu olaylardan haberdar olmasına rağmen, halen daha hiçbir şey olmamış gibi davranmakta, hiç yüzü kızarmadan 21 Mart Salı günü Alasya İlkokulu’ndaki yeni sınıflarının açılış törenine katılacağını beyan etmektedir.

Görevini ihmal eden, görevini kötüye kullanan, okulların sorunlarını çözmeyen, Mart ayında tamamlanan sınıflara açılış töreni isteyen, çocuklara şiddet uygulayan bir öğretmeni yargılamak için KHK’ya sevk etmek yerine bakanlıkta oda vermeyi teklif eden, uyuşturucu gibi kriminal bir suç işleyen bir öğretmeni KHK’ya göndermek yerine master yapma izni veren, Alasya İlkokulu, Canbulat İlkokulu, Maarif Anaokulu ve diğer 14 okulda öğretmen eksikliklerini tamamlayamayan Eğitim Bakanı’nın topluma gerçekleri anlatacağına dair bir inancımız kalmadığını kamuoyu ile paylaşırız.”
Bu haber 56 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER