Aynı içerikli bir yazı daha

Bir yıl önce.

Bir yıl önce.
Aşağıda yazdığım içerikteki yazının, aynısını yazdığımı, hatırlıyorum.
Yaklaşık bir yıl sonra, aynı içerikteki yazıyı, yazmam zannederdim.
Belli ki bir yıl önce yazdıklarım, kaale alınmamış veya yazım yetkililer tarafından okunmamış.
Efendim.
Geçen yılın, yine bu aylarında.
Bahçeler sürülüp, lateraller çekilmiş, bahçelere su verme sezonu idi.
Yine, aynı sezona girdik.
Mayısın ortasını geçtik.
Bahçelerin verim verebilmesi için, bahçe sahiplerinin su ile birlikte gübre ve ilacın da, lateraller vasıtası ile ağaçlara verilmesinin sezonu geldi.
Yine öyle bir sezon girişinde, geçen yıl, bahçelerine gübre verebilmek için, üreticiler. Güzelyurt’taki Kooperatifin, Zirai Levazım
Bölümüne, baş vurdular.
“Sipariş verdik bekliyoruz “ cevabını aldılar.
Üretici, bekleyedursun.
Gübreleme sezonunun, sonu geldi.
Gübrelerden haber yoktu.
Ben.
Geçen yıl, sezon başında, bu durumu bu sütundan, yetkililere duyurmaya çalıştım. İvedi olarak üreticilerin kullandıkları bu gübrelerin, tedarik edilmesi için gerekli adımların atılmasını istedim.
Bu istek, aslında tüm tarım üreticilerinin, bir isteği idi.
Geçen yıl maalesef, Kooperatif üreticinin istediği türdeki gübreleri, üreticilere sunamamış.
Onları, özel sektörün insafına bırakmıştı.
Ne yazık ki aynı manzara ve süreci, bu yıl sezon başında, Kooperatifte, yine görmekteyiz.
“Yetkililere durumu bildirdik, sipariş yapılacak ” dendi.
Dün, Koop’un Güzelyurt’taki bölümüne gittim.
Bazı gübre çeşitlerinin, patlayıcı malzemesi olarak da kullanıldığını. Bunların ithali için gerekli iznin çıkarıldığı ve gerekli işlemin yapıldığı açıklamasında, bulundular.
Bu gübreleri veya zirai ilaçları , özel sektör satıcıları, sezonun başında getirebiliyor, gerekli izni de zamanında alabiliyor , zamanında üreticiye bu gübreleri sunuyor da . Başbakanlığa bağlı bir kurum olan, Kooperatif, zamanında bu işlemleri, niye yerine getirip , zamanında bu gübreleri , üreticiye yetiştiremiyor?
Bundan önceki yazımın başlığı “ Başbakanın Dikkatine “ idi.
Bir işletme.
Hatta, Devletler bile tahmini bütçe ve bilançolar yapar.
Kaldı ki, Kooperatif gibi Kıbrıs Türk Halkının malı olan bu kuruluş. Bir yılda sattığı malzemenin ne olduğu, şirket envanterinden belli.
Girdisi, çıktısı ile belirtilir.
Pekala.
Bu, niye ölü mevsimde yapılmıyor da.
Tam işlerin kızıştığı zamanda, yapılıyor?
Bunun, izah tarzı olur mu?
İzahını yapacak olan varsa, beri gelsin.
Kooperatif, Başbakanlığa bağlı imiş!
Bu içerikte, üreticiyi ilgilendiren geçen yılki yazım, hayde Sn. Başbakan çok meşgul.
Etrafındaki bürokratlar veya bu işlerle ilgili görevliler, Başbakana bağlı bir kurumdaki bu sıkıntıyı niye Sn. Başbakana aktarıp da buna bir çare bulunmasını sağlamadılar da. Üretici kesim, bir yıl sonra yine aynı sıkıntıyla, karşı karşıya kalıyor!
Dün, Kooperatifin satış yerinde söylenenleri, Sn. Başbakan, duymuş olsa belki de, bu görevlilerin, başı ağrıyacaktı.
Vatandaşlar, Hükümete ve Başbakanına “ veryansın” ettiler.
Aynı içerikteki, bir yıl önceki yazıma benzer bu yazım. Aslında Sn. Başbakana bir uyarı.
Yok.
Kooperatif de gözden çıkarılmışsa, O’nu gerçek sahipleri olan Kıbrıs Türk Halkına iade etsinler.
Konudan, Sn. Başbakanın haberi yoksa. Bu yazımla, basın görevlileri, onu haberdar etsin.
İvedi, tedbir alsın.
Bu haber 3871 defa okunmuştur

:

:

:

: