Güvenlik ve garantiler Cenevre kilidinin anahtarı

Güvenlik ve garantiler Cenevre kilidinin anahtarı

28 Haziran, Cenevre Konferansının tarihi .
BM ve AB , yani taraflar, bu tarihe endekslenerek çalışmalara başlamışlar .
İki taraf arasındaki “ ön koşul var mı ? yok mu ?” tartışmaları süre dursun. Rum tarafı, Cenevre Konferansı ile ilgili, yeni yeni tezler ortaya atmaya başladı .
Öyle görülüyor ki, 28 ‘ ine kadar bunlar artacak .
Ortaya atılan yeni tezin mucidi, Rum görüşme heyetinde olan Mavroyannis’e ait .
Haravgi gazetesinin haberine göre, Astra TV ‘ ye mülakat veren Mavroyannis. Cenevre Konferansına, yeni bir boyut getirerek, iki masanın konulacağını . Konferansın, tüm tarafların ve ilgili ülkelerin katılımıyla, garanti ve güvenliğin görüşülerek. Garanti ve güvenliğin kendi tezleri doğrultusuna getirilmesini ve bunu kabul etmelerinden sonra , diğer anlaşılmayan konular olan, diğer başlıklara geçilebileceğini. Bu masada, BM daimi üyelerinin de, olmasının ihtimal dahilinde olduğunu . Olası anlaşmanın, garantisinin hangi ülkeler olacaksa, onların da, son aşamada, sürece dahil olacaklarını vurgulayan Mavroyannis . Garanti ve güvenliğin, istedikleri duruma getirilmesinden sonra, ikinci masada yönetim ve diğer konuların görüşülmesine başlanacağını .
Garanti ve güvenlikte, isteklerinin ise” garanti sistemi kalkacak, tek bir Türk Askeri kalmayacak .“
Bunlar sağlandıktan sonra, ikinci masada, yönetim ve diğer konulara geçilecek .
Sağlanmazsa, geçilmeyecek .
28 Hazirandaki konferansın, şekli, formatı bu ise .
Rum tarafının şartları, kabul edilmiş sayılmaz mı ?
Akel Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise, Baf’ta, Akel ilçe kongresinde yaptığı konuşmada, Ankara’ya çağrıda bulunarak. Cenevre’ye, Rum tarafının, istekleri doğrultusunda önerilerle, gelmesini istedi .
Andros Kiprianu , somut olmasa da, soyut olarak “ garantilerden vaz geç “ anlamında mesajlar veriyor, konuşmalar yapıyor .
Andros Efendinin, unuttuğu bir şey var .
Buradan, hatırlatmakta yarar görüyorum .
Sen ve senin partin ve üyeleri, bu garanti sistemi ile, hayat buldunuz ve bulmaktasınız .
15 Temmuzu, ne çabuk unuttunuz ?
Baş Papaz efendi ise, bu işte çok karamsar .
Cenevre Konferansının, toplanamayacağı kanısında .
Nedeni de, Türkiye’nin, 1960 Garanti hakkından, vaz geçmeyecek olmasıdır .
Rum tarafının, tutumu nedeni ile, Türk tarafının, Cenevre’ye gitmeyecek olmasının, Rum tarafının, bir artısı olacağını. Meselenin kapatılması halinde ise, Kıbrıs Elen Halkının, bu günkü durumundan daha da kötü duruma gideceğini. Bunun için de, Rum tarafının görüşmelerden kaçınmamasını , zamana oynamaya devam edilmesini istedi .
Rum tarafında , Cenevre arifesindeki durum bu .
Kilise umutsuz .
Siyasiler, 1960 Garanti Anlaşmasının, ortadan kalkacağı konusunda, umutlu .
Kalkmaması halinde, ikinci “drabezaya “ geçilmeyecek .
Komada olan görüşmeleri, bir kırk yıl daha, sürdürmede kararlı .
Tabii, hazırlanacak ortak belgede, mutabakata varılması halinde, Anastasiadis, Cenevre’ye gidecek .
Mutabakat olmazsa, gidilmeyecek .
Güneyde, Cenevre ile ilgili gelişmeler bunlar .
Kuzeyde ise, bu konuda , Sn. Akıncı, siyasal partileri bilgilendirme toplantılarına, devam etti .
Kuzeyde, halkımızın, Kıbrıs görüşmelerine olan ilgisi, tabanda seyrediyor .
Halk, eskisi kadar ilgili değil .
Anlaşmadan yana, umudunu yitirmiş .
Sn. Akıncı , Cenevre için, basın toplantısında “ umut pompalamayım “ demişti.
Çok yerinde, bir cümle olsa gerek .
Rum tarafı , garantilerle ilgili, ileri sürdüğü tezden, hiç şaşmamış .
Bu tezle, Cenevre’ye gidecekler .
Cenevre’de, göle maya çalacaklar .
Koskoca Nasrettin Hoca, bunu başaramadı .
Güney, başaracak mı ?
Cenevre kilidinin anahtarı. Garanti sistemi .
Türkiye, bu kilide, bu anahtarı sokup, açar mı ?
Bu haber 3774 defa okunmuştur

:

:

:

: