Genel kurulda bekleyen yasa tasarısı ve önerileri

KKTC Cumhuriyet Meclisinin, ana görevlerinden biri de, yasa çıkarmaktır.

KKTC Cumhuriyet Meclisinin, ana görevlerinden biri de, yasa çıkarmaktır.
Yasa çıkarmak, asli görevlerindendir.
Meclisimizin, internet sitesine, zaman zaman girip, faaliyetlerle ilgili bilgi almaya çalışırım.
Çok faal ve Meclis çalışmalarının, aksatılmadan yürütülmesinde canla başla çalışan, bir Meclis Başkanımız var.
Yasa tasarı ve öneriler bölümüne giriyorum.
Uzun bir liste.
86 yasa tasarısı.
41 yasa önerisi.
Toplamı 127 yasa tasarısı ve önerisi, Genel Kurul ve Komitelerin gündeminde bekliyor.
Bunların içerisinde, insan sağlığı ve hayatı bakımından, çok önemli yasa tasarısı ve önerileri var.
Fakat sıralarına baktığımız zaman, bu yasama döneminde yasalaşması mümkün görülmemektedir.
127 yasa tasarısı ve önerisini, buraya yazmaya kalksam, benim yazı yazmama olanak kalmaz.
Sütun sadece, yasa tasarısı ve önerileri ile dolar taşar.
127 yasa tasarısı ve önerisi içerisinde bana göre, bir yasa tasa tasarısı ile bir yasa önerisi vardır.
Bunlardan biri, Tarımsal ilaçların denetimi hakkındaki Yasa Tasarısı ve diğeri Sebze ve Meyveler Hal Yasa Önerisi.
Hal Yasa Önerisi.
Bu geçtiğimiz şubat ayında, Sn. Hüseyin Erçal tarafından önerilmiş.
AB Komitesinde beklemekte.
Allah bilir, Genel Kurula ne zaman inecek?
Tarımsal ilaçların denetimi yasa tasarısı ise, İdari Kamu ve sağlık işleri komitesinde, görüşülmeyi bekleyip, ne zaman Meclise ineceğinin, hesabını kitabını yapmaktadır.
127 yasa tasarısı ve önerisi içerisinde, niye bu yasa tasarısı ve önerisini ele aldım? Sorusu ile karşılaşabilirim.
İnsan hayatı ve sağlığını çok yakından ilgilendirdiği için, bunlar üzerinde duruyorum.
127 yasa tasarısı ve önerisi içerisinde, yasalaşması gerekenler de var.
Fakat bahsettiğim yasa tasarısı ve önerilerinin, insan hayatı için önemi dikkate alınırsa, behemehal çıkarılması gerekmektedir.
Ülkemizde, kanser vakalarının artması, tarımsal ilaçlardan kaynaklandığı konusunda çok ciddi savlar mevcuttur.
Bir çok bilim insanı, denetimsiz kullanılan tarım ilaçlarından ve kesinlikle, kanserojen içerik taşıyanların mevcudiyetinden bahsederken. Meclisimizde, bu tasarı ve önerilerin hala daha bekletilmesini anlamak mümkün değil.
Meclisimiz, kısa bir müddet sonra tatile girecek.
Artık, sene sonuna doğru, bir şans doğar mı?
Sene sonu, hepimizin bildiği?
Bütçe maratonu başlar.
Arkasından 2018.
2018 seçim yılı.
Siyasal iktidarlar, seçim stratejilerini uygulamaya başlayacaklarından, tasarı ve önerilerin yasalaşması, bir başka bahara kalacak demektir.
Kaldı ki, Meclisin komitelerine, bu arada daha da tasarı ve öneriler gelecektir.
İnsanlarımız, tarım ilaçları kullanıp, sebze ve meyve yetiştirenlerin, insafına terk edilmeye devam edilecektir.
İnsanlarımız, bunu hak ediyor mu?
Temsilcilerini, bunun için mi seçip, Meclise gönderiyorlar?
Bu, vekalete ihanet anlamına gelmez mi?
Bunun yanıtını, vekaleti verenlere bırakıyorum…
Bu haber 3932 defa okunmuştur

:

:

:

: