220 çiftlik daha resmen hastalıktan ari oldu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazı Çavuşoğlu, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıkla mücadele çalışmalarıyla Haziran 2018’de hastalıklardan arı bir duruma gelmeyi hedeflediklerini söyledi.
Nazım Çavuşoğlu, çiftlikleri hastalıklardan ari olan 220 üreticiye hastalıktan arı olduğunu gösteren sertifikaları dağıtmak için düzenlenen törende, faaliyetleri hakkında da bildi verdi.

Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, hellimin AB ülkelerine ihracı için ön koşullardan biri olan hastalıklardan ari çiftlikler yaratmak için Veteriner Dairesi tarafından yürütülen Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi’nin ülkedeki hayvan varlığının hastalık açısından statüsünün bilinen bir konuma getirilmesi açısından da önemli bir çalışma olduğunu kaydetti.

Hayvan hastalıklarına karşı mücadele çalışmalarının gıda güvenliği ve süt ürünlerinin ticaretinin önünü açmak için başlatıldığını, 7-8 ay önce başlatılan çalışmanın bu alanda başlatılan en büyük çalışma olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, hayvancıların bu çalışmalardaki mücadelesinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Çavuşoğlu, “Her hafta 50-100 üretici hastalıktan arı sertifikası alma aşamasına gelmiştir. Dolayısıyla ortaya koyduğumuz hedef, en geç Haziran ayına kadar projenin tamamlanacağıdır”dedi.

Bugün itibarıyla tüm hayvanların hastalıklar açısından kontrol edildiğini, Löykoz ve Tüberküloz hastalıklarına rastlanılmadığını, Brusella hastalığının büyükbaş ve küçükbaşlarda yüzde 1.5 oranında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, çalışma kapsamında yaklaşık 39 bin büyükbaş, 267 bin de küçükbaşın kontrol edildiğini ifade etti.

Altı kez kan alınan çiftlikler bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, toplanan kan örneklerinin insan hatası olma olasılığı olmayan makinler tarafından tahlil edildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Brusella hastalığından dolayı üreticilerin zararının kısmen karşılanması için koyun ve keçiler için hayvan başına 200 TL, sığır için ise hayvan başına bin 500 TL ödeme yapıldığını belirtti.

LABORATUVARIN BELGELERİNİN ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞİ OLACAK

Süreç içerisinde Ulusal Gıda Referans Laboratuarı ve hayvan sağlığı laboratuarlarının kapasite, güvenirlik ve kalitesinin de arttırıldığını kaydeden Çavuşoğlu, laboratuarların akreditasyonu için de Türkiye’deki akredite kuruluşu olan TÜRKAK’a başvuruda bulunulduğunu, akredite sürecinin olumlu tamamlanmasının ardından laboratuarların analizlerinin uluslararası geçerliliği olacağını söyledi.

HAYVANSAL ATIKLARIN BERTARAFI TESİSİ İÇİN İHALE SON AŞAMADA

Çavuşoğlu, hayvansal atıkların bertarafı için ise gerekli araçların tedarik edildiğini, yedi bölgede atıkların bertarafı için öngörülen tesise yönelik 2 milyon 400 bin Euro’luk ihalenin sonuçlanma aşmasına gelindiğini, tesisin de tamamlanmasıyla bu alanda AB standartlarının yakalanmış olacağını söyledi.

VETERİNER SINIR KONTROL NOKTASI İHALE AŞAMASINDA

Avrupa Birliği’nin uluslararası ticaret için aradığı koşullardan olan, veteriner sınır kontrol noktasının projesinin hazırlandığını ve yer teslimine müteakip ihaleye çıkılacağını da belirten Çavuşoğlu, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Taslağı’nın da Meclis Komitesinde oylama aşamasında olduğunu söyledi.

HASTALIKLARDAN ARİ ÜLKE

Çavuşoğlu, hedeflerinin Veteriner Dairesi’ne Avrupa Birliği standartlarını getirmek, Avrupa Birliği ülkelerine hellim ve diğer süt ürünlerinin ihracatının önünü açacak hayvan hastalıklarıyla etkin bir mücadele hayata geçirmek, hastalıklardan arı ülke oluşturmak olduğunun altını çizdi.

Hedefleri arasında “scrapie” hastalığına yönelik genetik ıslah programıyla bahse konu hastalığı eradike etmek de olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu çerçevede dirençli koçları tespit ederek sürülere katacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, BSL seviyesinde uluslararası etkinliğe sahip yeni bir hayvan sağlığı laboratuarı da yapmayı öngördüklerini kaydetti.

Sıcak süt veren işletmelerin tamamen soğuk süte geçmesi için, Aralık 2016’dan itibaren soğutucu tank veya süt sağım sistemi aldığını beyan eden 243 üreticiye yaklaşık 2.3 TL ödeme yapıldığını belirten Çavuşoğlu, 2018’de tüm üreticilerin soğutucu tank veya soğuk zincir sistemine geçmesini öngördüklerini, ancak süt üreticilerinin yüzde 5’inin dahi soğuk süt zincirine dahil olmamasının tüm çalışmaları anlamsız kılacağını söyledi.

SÜTEK

Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK’in) milyonlarca TL’lik alacaklı bir durumdan tamamen teminatlı bir sisteme geçirildiğini, bunun 40 yıldır hayata geçirilemeyen bir sistem olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bununla birlikte süt fiyatlandırmanın sütteki yağ oranına bağlandığını, bir yılda süt kalitesinde iyileşme kaydedildiğini belirtti.

Çavuşoğlu, sütteki yağ oranı 2,7 olan işletmelerde bugün yağ oranının 3,5’e çıktığını kaydetti.

“TARIM MASTER PLANI ÇIKTI AMA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR”

Çavuşoğlu, tarım ve hayvancılığa bir yol kazandıran Tarım Master Planının yaptıkları en önemli çalışma olduğunu ancak Master Plan altında yapılması gereken çok iş bulunduğunu belirtti. Çavuşoğlu, Master Planı sayesinde eksikliklerin de ortaya çıktığını ifade etti.

Göreve geldiği dönemde Toprak Ürünleri Kurumu’nun kapanmak üzere olduğunu ve tüccardan ödünç arpa alarak ayakta tutabildiklerini kaydeden Çavuşoğlu, “TÜK piyasa düzenleyici olma kaydıyla ölçeğini gerekirse küçültecek. Gerekirse piyasaya müdahale edecek. Yasasını yaptık” dedi.

Çavuşoğlu, 2017’de arpa ürününün şirketler tarafından 55 kuruştan alınmak istendiğini ancak TÜK’ün ambar kapılarını açarak üreticileri korumayı başardığını anımsattı.

50 KİŞİLİK PROJE HAZIRLAMA EKİBİ KURULDU

Hibe ve faiz destekleri kullanılmasını kolaylaştırmak için proje hazırlamakla görevli 50 kişilik bir ekip kurulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, tüm işletmelerin gezileceğini, eksiklikler doğrultusunda proje hazırlayıp hibe programlarından yararlanılmasını sağlayacaklarını ifade etti. Çavuşoğlu, ekibin yeni yılın başında tarla ziyaretlerine başlamasını beklediklerini söyledi.

“GIDA DENETİMLERİ EN ÜST SEVİYEDE”

“Gıda denetimlerinde inanılmaz bir gelişme sağladık” diyen Çavuşoğlu, ilk kez zeytin yağı kalitesine yönelik bir çalışma yapıldığını, benzer çalışmaların hellimde de başlatılacağını ifade etti.

Ürünlerde kabul edilebilir zirai ürün kalıntısının KKTC’de AB ülkelerinkinden daha düşük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, KKTC ölçeğinde, dünyada haftada 80 üründe analiz yapan başka bir ülke bulunmadığını söyledi.

KKTC’de zirai kalıntı hususunda tolerans bulunmadığını, zirai ilaç kalıntısı limit üzeri olarak tespit edilen ürünler üzerinde AB ülkelerinden birinde inceleme yapılsa limit üzeri çıkmayacağını da söyleyen Çavuşoğlu, bunun nedeninin KKTC’de tolerans uygulamasının olmaması olduğunu ifade etti.

“KOOPERATİFÇİLİĞİ ÖNERİYORUZ”

Kooperatifçiliğin de gelişmesini öngördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, her alandaki üreticinin birleşerek kendi ürünlerini pazarlamasını önerdiklerini söyledi.

Büyükbaş yetiştiricileri arasında birleşerek işletme kurmak isteyenlerin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Türkiye’den gelen suyun tarımda da kullanılmaya başlanmasıyla tarımsal ürünlerde hem kalite hem de verimde arış yaşanacağına inanç belirtti.
Bu haber 320 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER