SAĞLIKTA YİNE KAOS BAŞLIYOR

Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde görüşülen davada karar açıklandı
Suna ERDEN

Anayasa Mahkemesi, “Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası’nın” Anayasa’ya uygunluğu ile ilgili kararını dün açıkladı. Başkan Narin Ferdi Şefik ve Üyeler Ahmet Kalkan, Mehmet Türker, Tanju Öncül, Bertan Özerdağ’dan oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın imzalamayıp Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği yasayı oy birliği ile Anayasaya aykırı buldu. Anayasa Mahkemesi Heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Narin F. Şefik açıkladı.

BU MADDELERE AYKIRI BULUNDU

Başkan Şefik, Anayasanın 1. Maddesi “KKTC demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.”4. Maddesi “Yasama yetkisi, KKTC halkı adına Cumhuriyet Meclisinindir.”8. Maddesinin 1. Fıkrası “Herkes, hiçbir ayırım gözetilmeksizin, Anayasa ve yasa önünde eşittir, Hiçbir kişi, aile, zümre veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz” maddelerinin temel alarak konu yasanın anayasaya aykırı olduğu kararına vardıklarını belirtti.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Anayasa Mahkemesi huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı ile Serbest Çalışan Hekimler Birliği, yasada açıkça Anayasa’ya aykırılık olduğunu savunurken, Sağlık Bakanlığı, TIP-İŞ, Tabipler Birliği ve Cumhuriyet Meclisi kanadı ise yasanın Anayasa’ya aykırı olmadığını savunuyordu.

Başsavcılık, Cumhuriyet Meclisi’nde kabul edilerek Cumhurbaşkanı’nın onayına gönderilen Sağlık Çalışanları Döner Sermaye Yasası’nın 11’inci maddesinin 2’nci fıkrasının Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna ilişkin değerlendirmesini Cumhurbaşkanı’na yazılı olarak iletmişti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun üzerine Anayasa’nın 146’ncı maddesinin kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Anayasa Mahkemesi’nden görüş istenmesini kararlaştırmıştı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Başsavcı’ya gönderdiği yazıyla “Hukuk Dairesi görüşü doğrultusunda Cumhurbaşkanı adına Anayasa Mahkemesi’ne görüş istemi dosyalanmasını” istemişti.
Bu haber 363 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER