Meclis'in bütçe maratonu sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi de oyçokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi de oyçokluğuyla kabul edildi.

Bütçe üzerinde söz alan UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, hayata geçirilmesi gereken yasalardan bahsetti.

Amcaoğlu, yenilenebilir enerji konusunun önemine işaret etti.

Olgun Amcaoğlu, ülkenin olmazsa olmaz iki sektörü olan eğitim ve turizm sektörlerinin gelişip büyümesi ve alt sektörlerinin de buna bağlı şekilde gelişmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na düşen görevler olduğunu dile getirdi.

Organize sanayi bölgelerinin düzenlenmesi için atılması gereken adımlar olduğunu kaydeden Amcaoğlu, sanayi bölgelerinin altyapılarının güncellenmesi için ayrılan kaynağın yetersiz olduğunu kaydetti.

Amcaoğlu, norm kadro çalışmalarının tamamlanması için ellerinden gelen desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na yapılan atamaların kriterlerini soran Amcaoğlu, Halkın Partisi’nde ilçe başkanı olan bir kişinin atandığını, kendilerinin hükümet oldukları dönemde şimdiki hükümet partileri tarafından eleştirildiklerini kaydetti. Amcaoğlu, “Madem hükümet programında atama kriterleriyle ilgili revize yapılacak yazdınız, en azından bu konuyla ilgili bir revize çalışması ya da kriterlerin belirlenmesiyle ilgili bir çalışma yapıldıktan sonra atama yapılabilirdi” dedi.

Bunun üzerine söz alan Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bahsedilen atamaya konu olan kişinin vasıfları nedeniyle atandığını anlattı.

HASİPOĞLU

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, ada etrafındaki doğal kaynaklarla ilgili yaşanan sürece değindi.

Kıbrıs müzakereleriyle ilgili yanıtlanması gereken sorunun “nereye kadar” olduğunu
dile getiren Hasipoğlu, bundan sonra müzakere masası kurulacaksa sonuç odaklı ve takvimi olan bir süreçle hareket edilmesi gerektiğini anlattı.

Petrol krizinin çözüm için fırsat olduğunu kaydeden Hasipoğlu, petrol ve doğalgaz sürecinde de sonuç odaklı bir yaklaşım belirlenmesinin önemine işaret etti.

Hasipoğlu, bu konuda Bakan Özdil Nami’nin yaklaşımını desteklediğini ancak “nereye kadar” sorusunun ortada olduğunu anlattı.

AKSA kazasını hatırlatan Hasipoğlu, bu tür petrol kazalarına neden olanların hukuki sorumluluğunu ele alan yasaya işaret ederek, bu yasa ışığında gerekenin yapılması gerektiğini belirtti.

ŞAHİNER

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, Hal Yasası konusunu ele aldı.

Mevcut sistemden bahseden Şahiner, şu anda fiyatın belirlenmesi konusunda sıkıntı yaşandığını dile getirdi.

Ülkede şu an günlük 250 ton yaş meyve ticareti olduğunu anlatan Şahiner, binlerce kişinin bu işten ekmek yediğini belirtti.

Üretimde künye sistemine ihtiyaç olduğunu anlatan Şahiner, komisyoncuların kâr oranının kontrol altında tutulması gerektiğini dile getirdi.

Şahiner, fiyat veri tabanı oluşturulmasının sektöre katkı sağlayacağını dile getirdi.
Tüm yaş sebze meyve üretiminin mutlaka hale girerek dağıtıma gitmesi gerektiğini anlatan Şahiner, hal komplekslerinde gıda denetiminin etkin şekilde yapılabileceğini de kaydetti.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ise, Cypruvex konusuna değindi. Cypruvex’te siyasetin etkisine ve bunun yarattığı hasara değinen Çaluda, bu kurumun fiyat politikası
açısından önemine değindi.

Geçmiş yıllarda Cypruvex’te yüzlerce kişinin çalıştığını ancak yıllar geçtikte kurumun bu özelliğini yitirdiğini dile getiren Çaluda herkesi bu kuruma sahip çıkmaya çağırdı.
Çaluda, ülkedeki narenciye üretiminde yaşanan düşüşe de işaret etti.

Bakan Özdil Nami’den bu kuruma yapılacak atamaların siyasi rozete bakılmadan yapılmasını isteyen Çaluda, gerekirse üretici birliklerinden de yönetime atama yapılabileceğini ifade etti.

Çaluda, daha küçük ölçekli sanayi bölgeleri oluşturulmasını talep etti.

TOROS

CTP Milletvekili Fikri Toros da, konuşmasına küresel ekonomik krizden bahsederek başladı.

Bu krizin ülke ekonomisini durgunluğa ittiğini kaydeden Toros, rekabet edebilirliğin artırılması için gerekli politikaların geliştirilmesinin önemine değindi.
Hükümet olarak ekonomik reformların hayata geçirilmesi için siyasi vizyon üretmeyi önemsediklerini anlatan Toros, belirledikleri vizyondan sapmayacaklarını anlattı.
UBP döneminde başlatılan mali disiplin çalışmalarına değinen Toros, mali disiplinin ekonomik büyüme ya da sosyal ekonomik kalkınma sağlamayacağını ifade etti.
Toros, hedeflenmesi gerekenin adil gelir dağılımı olduğunu, bunun için de yatırım ortamını iyileştirmek gerektiğini dile getirdi.

Toros, e-devlet sayesinde bürokrasinin önüne geçmenin yatırım ortamı açısından yaratacağı yarara da değindi.

Sosyal-ekonomik-kültürel kalkınma konusunda AB standartlarının önemine işaret eden Toros, AB standartlarıyla uyumun Kıbrıs sorunu çözüm sürecinden bağımsız şekilde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Toros, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin çok daha somut bir hal alması gerektiğini ifade etti.

Toros, enerji başlığındaki konuşmasında ise yenilenebilir enerjinin önemine işaret etti.

Bu bağlamda enterkonnekte sistemin en önemli önkoşul olduğunu dile getiren Toros, öte yandan tüm bunların proaktif tedbir ve politikalar olduğunu, bunların yanı sıra elektrik kullanımında tasarruf sağlayacak politikaların da ele alınması gerektiğini kaydetti.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy ise konuşmasında, dövizdeki değişime işaret etti, GSYİH’nin yükselmesi için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na büyük görev düştüğünü anlattı.

Taçoy, dünyadaki gelişmelerin çok iyi izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Elektrik konusunda piyasadaki gelişmeleri öngörebilecek bir kurul ya da daire kurulmasına ihtiyaç olduğunu dile getiren Taçoy, yenilenebilir enerji konusunda da bir planlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Taçoy, kabloyla gelecek elektriğin yenilenebilir enerjiye fırsat yaratacağı için çevresel açıdan da önemli olduğunu anlattı.

Dış ticaret açığını kapatmak açısından turizm ve eğitim sektörünün ön plana çıkarıldığını söyleyen Taçoy, daha farklı istihdam alanları da yaratmak gerektiğini dile getirdi.

Gündeme taşınan yurt yapılması için verilen arazi konusuna değinen Taçoy, hükümeti “dün söylediği şeyleri bugün yapmaya” çağırdı.
Taçoy, AR-GE ve teknoparklar konusuna önem verilmesini de istedi.

DERYA

CTP Milletvekili Doğuş Derya da, 25 Ekim 2016’da elektrik konusunda Meclis’te yapılan özel oturuma değindi.

O dönemde Sunat Atun’un bakan olduğunu ifade eden Derya, dönemin döviz kurlarından hareketle elektriğin söylendiği gibi 25 kuruşa gelmeyeceğini Atun’a ilettiklerini anlattı.

Kimsenin enterkonnekte olup da arz güvenliği sağlayacak bir sisteme itirazı olmadığını kaydeden Derya, öte yandan konuyla ilgili bir fizibilite raporu bulunmadığını vurguladı.

Alım garantisinin olup olmayacağının da belli olmadığını kaydeden Derya, bu yatırımın bedelinin nasıl tahsil edileceğinin belirlenmediğini belirtti.

“Eğer bir kablo projesi olacaksa bu hibe mi olacak? Mülkiyeti kime ait olacak” diye soran Derya, alternatif enerji üretimi hakkında çalışma yapılıp yapılmadığını da sordu.

Maliyetlerin şu anda yüksek olmasının nedenlerinden birinin buhar tribünleri olduğunu ifade eden Derya, Kıb-Tek’in maliyetlerini düşürmek için herhangi bir çalışma yapılıp yapılmayacağına açıklık istedi.

Dünyanın hiçbir yerinde elektrik iletiminin özel olmadığını anlatan Derya, bu bağlamda Kıb-Tek’in yapılandırılmasının nasıl olacağını sordu.

Enerji konusunda ENTSO-E mevzuatına işaret eden Derya, yapılacak yatırımın bu
mevzuata uygun olması gerektiğini vurguladı ve Bakan Nami'ye “göreve geldiğinizde bir fizibilite raporu buldunuz mu” diye sordu.

Kooperatifleşmenin teşvik edilmesinin önemine işaret eden Derya, KOBİGEM’in kadrosunun geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma olup olmadığını sordu.

Türkiye gazetelerinin, TV’lerinin KKTC’de yayın yapması nedeniyle Türkiye menşeli şirketlerin KKTC’de reklam vermediğini hatırlatan Derya, bu bağlamda Türkiye menşeli şirketlerden alınacak vergilerle bir fon oluşturulabileceğini anlattı. Derya, bu fonun, yerli gazete ve TV’lere çalıştırdıkları sigortalı basın emekçisi oranında katkı
sağlamak için kullanılması gerektiğini söyledi.

NAMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ise yanıt konuşmasında, bugün ortaya çıkan tabloya bakıldığında genel hedefler açısından bir mutabakat olduğunun görülebileceğini anlattı.

Nami, görev süresi içerisinde önerileri hayata geçirmek için çalışacaklarını kaydetti.
Kıbrıs Türk tarafı olarak hidrokarbon konusunda attıkları geri bir adım olmadığını anlatan Nami, eşzamanlı ve eşdeğerde adım atma politikalarının devam ettiğini söyledi.

Nami, Türkiye ile birlikte eşgüdüm içinde kararlılıkla verilen mesajın, Rum tarafı ve ilgili kesimler tarafından alındığını anlattı.

Kıbrıs Türk tarafının hidrokarbon konusunda gerginliği yükselten taraf olmadığına işaret eden Nami, bu konuda işbirliği yapabilmenin yollarının bulunabileceğini kaydetti.

“Rumlar ısrarla reddetmeye devam ederse bu tavrımızı sürdürecek miyiz” sorusuna cevaben Nami, “Dostluk, işbirliği mesajı vermek, kendi adımlarınızı atmaktan sizi geri tutmaz. Biz yine kendi halkımızın hak ve çıkarlarını korumaya devam ediyoruz” dedi.

Kıb-Tek yönetim kurulu konusunda yapılan eleştirilere de değinen Nami, atanan isimlere bakıldığında, kriterler yazılıp yayınlanmasa da atamaların hükümet prensipleri doğrultusunda yapıldığının görülebileceğini anlattı.

Ekonominin ülkedeki her konuyla ilişkili olduğunu dile getiren Nami, “Biz ekonomiye çok geniş perspektiften bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Nami, hükümet programında yer aldığı gibi verilecek teşviklerle ilgili yeni bir yaklaşım oluşturmak istediklerini kaydetti.

Nami, dijital platformlar konusunda atılması gereken adımlar olduğunu da ifade etti.
Hal Yasası’nın gündemlerinde olduğunu belirten Nami, daha güncel bir yaklaşımla, paydaşlarla fikir alışverişinde bulunarak konuyu en kısa sürede Bakanlar Kurulu’na taşıyacaklarını anlattı.

Kablo ile elektrik konusunda ise Nami, sanki bu konuda tüm görüşmeler yapılmış tüm çalışmalar tamamlanmış gibi bir algı yaratıldığını ancak durumun böyle
olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili fizibilite çalışmasının henüz yapılmadığını dile getiren Nami, böyle bir çalışmanın mutlaka yapılması gerektiğini anlattı.

Nami, büyüyen bir KKTC ekonomisi yaratmak için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi oylanarak oyçokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, saat 18.00 sıralarında günün son gündem maddesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesini görüşmeye başladı.

Bu haber 480 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER