“Rumlar adanın tek hakimi”

Türkiye Cumhurbaşkanı, Sn. Erdoğan . Cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez, ilk yaptığı resmi ziyaretini , Azerbaycan ve KKTC ‘ye yapması. İki Türk Devletine verdiği değer ve ikisini de, ikiz kardeş gibi görmesidir .

Türkiye Cumhurbaşkanı, Sn. Erdoğan . Cumhurbaşkanlığı görevine gelir gelmez, ilk yaptığı resmi ziyaretini , Azerbaycan ve KKTC ‘ye yapması. İki Türk Devletine verdiği değer ve ikisini de, ikiz kardeş gibi görmesidir .
Yeni oluşan Hükümetlerin, ilk resmi ziyaretlerini, KKTC’ye yapmalarını, bir gelenek haline getiren, Türkiye’de ilk siyasetçi rahmetli Ecevit olmuştu .
Bunun nedeni de, harekatın Başbakanı olmasındandı .
Sn. Erdoğan . Cumhurbaşkanı olduktan sonra . İlk resmi ziyaret programına, Azerbaycan’ı da almıştır .
Sn. Cumhurbaşkanı’nın . Kısa konuşmasında, ana konu Kıbrıs’taki görüşme süreçleri ve gelinen nokta idi .
Sn. Erdoğan, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya gidilememesinin tek sorumlusu olarak, Rum tarafının davranışını gösterdi .
Nedir, Sn. Erdoğan’ın, Kıbrıs’ta Rum tarafının anlaşmaya gitmemesinin nedeni, saydığı etken ?
Sn. Erdoğan, bunu, şu kısa cümle ile şöyle açıklamıştır :
“Rum tarafının kendisini, adanın tek hakimi görmesi .”
Rum tarafının bu kanısı, ta 1955 ‘lerden, EOKA’nın kuruluş tarihine kadar sürer. Belki de, daha da gerilere gider .
Bu kanılarını, yeri gelmişken, her fırsatta, rahmetli Denktaş da dile getiriyordu .
Adada, bir anlaşmanın olmamasını .
Rumların, tüm adada, kendilerini egemen görmeleri nedeni ile, adada adil ve işleyebilir bir anlaşmanın olamayacağını. Rumların, Türkleri, adada bir azınlık statüsüne düşürecek bir anlaşmayı istediklerini, hep söylerdi .
Denktaş, buna karşı çıktığı ve Rum önerileri doğrultusunda bir anlaşmaya onay vermediği için. Bazı çevreler tarafından “barış düşmanı” olarak ilan edilmişti .
Bu suçlama . Bu görüşte olan herkese yapılmakta, bir moda haline getirilmişti .
Bu suçlamayı yapanlar .
“Biz bir ay içerisinde, adada bir anlaşma yaparız .” Mantığı ve söylemleri ile, rahmetli Denktaş’ı, hedef tahtası haline getirmişlerdi .
Bu eleştirileri yapanlar .
Yıllarca, görüşmeci oldular .
Kıbrıs müzakerelerinde, arpa boyu yol gitmediler . Buna, Rum hakimiyetci zihniyeti, engel oldu .
Rahmetli Denktaş . Müzakereler konusunda “ Rumlar değişmedi . Bunun için, anlaşma olmaz ” derdi .
2004 ‘ten sonra . Rauf Denktaş, müzakerelerde yok .
Aradan 14 sene geçti .
Kendilerini, adanın tek egemeni görmekte ısrar eden Rum tarafında. “ Zihniyet değişikliği “ yok .
Yani Denktaş’ın dediği gibi . Rumlar, değişmedi . Kendilerini, Tüm adanın egemeni görmeye, devam ediyorlar .
Bunu, görmeye devam ederlerse, adada bir anlaşmanın mümkün olamayacağını. Son resmi ziyaretinde Sn . Erdoğan da, dile getirdi.
14 sene sonra , rahmetli Denktaş’ın, Rumların değişmediği yollu geçmişte yapmış olduğu açıklamaları ile, Sn. Erdoğan’ın son yaptığı
açıklamanın. Rahmetli Denktaş’ın yaptığı açıklamalarla örtüşmesi. Rumların, adanın tek hakimi oldukları tezlerinin devam ettiğini ve Rumların bu konuda değişmediklerini. Ortaya koyması bakımından da, kanıtlanmış olmuyor mu ?
Rumların, bu hakimiyetci zihniyetlerini güçlendiren, 1964 ‘te BM Güvenlik Konseyi kararıdır .
Bu karar, ortada varken . Rumlarda bu konuda bir değişikliğin olacağını düşünmek , zaman kaybından başka bir şey değildir .
Sn. Erdoğan . Türklerle, Rumların, ortak bir gelecek kurma yolunda bir düşüncelerinin olmadığını. Herkesin şüphesinin olmaması gerektiğinin de, altını çizdi .
Son, Kıbrıs müzakerelerinde varılan teşhis .
Kıbrıslı Rumların, bizimle , bir ortaklığa gitmeleri için . Bize azınlık statüsünün dışında, gerçek bir statü vermeyecekleridir .
Bu da, bir anlaşmanın olabilmesi için, şartlarından biridir .
İkinci şartları ise .
Mevcut, garanti sisteminin kalkmasıdır .
Bir anlaşmaya varılabilmesi için, Rum tarafı bize iki şart koşuyor .
Yaşam güvencesi olmayan, azınlık hakları .
“Kırk satır mı .
Kırk katır mı ?”Bu haber 4038 defa okunmuştur

:

:

:

: