Bu kaçıncı?

Sn. Akıncı’nın , ortaya attığı Guterres Belgesi ardından . Güneyde de bir hareketlilik baş göstermiş ve GS de, zemin yoklamak için, geçici olarak Lute hanımı görevlendirmiştir.

Sn. Akıncı’nın , ortaya attığı Guterres Belgesi ardından . Güneyde de bir hareketlilik baş göstermiş ve GS de, zemin yoklamak için, geçici olarak Lute hanımı görevlendirmiştir.
Yarın, her iki tarafla da görüşecek .
BM ‘lerin tarafgir uygulaması, yarın da kendini göstermiş ve ilk önce Anastasiadis, programa alınmıştır .
Son müzakerelerle ilgili olarak, Guterres’in raporunda, tarafgirliğin daniskasını gördük .
Kıbrıs konusunda, yanlı hareket eden bir teşkilattan. İyi niyet misyonu, beklenebilir mi ?
Varın, siz bunu irdeleyin .
Daha, geçici temsilci atanmadan .
Güney, oluşturduğu zeminini, dünya kamuoyuna sundu .
Son konferanstaki tezleri, ne ise ayni .
Ne bir eksik, ne bir fazla .
Sn. Akıncı ve Türk tarafı . Bu güne kadar, Güneyin tezlerinde . Türk tarafının tezleri ile çakışacak, bir değişiklik bekledi .
Bu güne kadar, öyle bir şey olmadı .
Olmayacak da .
Pek ala .
Güneyin düşüncesi ne ? Bizim tezlerde değişiklik olsun ve onların tezleri ile bizim tezlerimiz . Örtüşsün . Çakışsın .
İki taraf da, tezlerinde ısrarcı .
Lute Hanım, bu ortamda adaya geliyor .
Bunlar bizim saptamamız .
GS , böyle bir temsilci atamasına gitmişse . Kapalı kapılar arkasında Washington’un “alavera dalavera “döndürdüğünü bilemem .
Bildiğim . Güneyin, tezlerinde gayet ısrarcı ve ilkeli olarak durmuş olmasıdır .
Kıbrıs Türk halkına . Ermeni Maronit ve Latinlere verdikleri azınlık haklarının üzerinde hakları, vermek istemedikleridir .
Tamamı ile Kıbrıs Türk Halkını savunmasız bırakmak . Adanın ortak sahibi olmaktan dışlamak ve Türkiye ile olan ilişkilerini kesmek .
Bunu sağladıktan sonra da . 1963 ‘ün rövanşını oynamak .
Bu, mümkün müdür ?
Mümkün değildir .
Mümkün olmadığını, hala daha, Güneydekiler kavrayamadı .
Yine, her zamanki gibi , Batılı sözde dostlarına güvenmekte .
Geçmişteki hayalleri, pür sür devam etmektedir .
Eski Bakan Rolandis’in uyarılarını da, kaale almadılar .
Bir iki şirket yöneticisinin, sözlerine kandılar .
Bilmiyorlar ki. Kapitalist sistemde, dostlukların hep çürük olduğunu.
Bayan Lute’nin , bilemiyorum. Adaya ilk ziyareti mi ?
Diğerleri gibi, O da gelir .
Adanın tarihi ve turistik yerlerini görür . Kıbrıs’ın altın kumlu sahillerinde, bir güzel yıkanır ve güneşlenerek geldiği yere döner .
İyi ki tayini geçici . Yaksa daimi olsa idi . Bunun da akıbeti bundan öncekiler gibi olurdu .
Bir Barış ve Özgürlük Bayramını, daha kutladık .
Sn. Akıncı konuştu . Garantör Türkiye’nin, yetkilileri konuştu .
Sn. Akıncı’nın konuşmasından, çok kısa bir alıntı yapmak ve buna bir yorum getirmek istiyorum .
“Bu adada, birlikte var olabilmenin koşullarını yaratmanın başında, karşılıklı güveni sağlamanın geldiğini anlamak gerekiyor . Bunun için Rum tarafında gerçekten bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç vardır . Bu durumu yeri geldikçe vurguluyorum . Ama ne yazık ki anlamak istememekte direniyorlar.”
Küçük bir alıntı, amma . Muhteviyatı çok büyük bir alıntı .
Sn. Akıncı diyor ki :
İki taraf arasında yapılacak anlaşma ile, ortaya çıkacak olan yapının yaşatılması için, hale hazırda, öyle bir güven ortamı yok .
Siz, ne hakkı alırsanız alın .
Güvenliğiniz sağlanmadıktan sonra, o haklar defter ve kitap sayfalarında kalmaya , uygulama alanına girmemeye mahkumdur .
Bu ortamda, bu güven yok .
Oluşacak anlaşmanın yaşayabilmesi için, karşılıklı güven duygusunun olması şart .
Bunu, Güney’de görebiliyor muyuz ?
Sn . Akıncı . Bu konuda, güven ortamının olmadığını söylüyor .
Türkiye Cumhurbaşkanı Yrd . Oktay ise :
Rum tarafının, yapıcılıktan uzak bu tutumunun değişmesini. Beklemenin, hiçbir şekilde gerçekçi olmayacağını. Rumların, gelecekte Kıbrıslı Türklerle siyasi eşitlik temelinde bir ortaklığı düşünmediklerine vurgu yaptı .
Değerli okurlar .
Müzakerelerde geldiğimiz nokta . İlk başladığımız nokta .
Bir arpa boyu yol, gidilmedi .
2004 Annan referandumuna kadar geçen sürede, 36 yıl BM ‘ler.
2004 ‘ten 2018 ‘e kadar sürdürülen ve AB ‘ne inanılan vaatlerle . Aradan 14 sene geçti .
Sonuç, bir arpa boyu yol .
Bu iki kurum, Kıbrıs Türk Halkının, toplam 50 yılını, müzakere maskaralığı ile çalmışlardır .
Lute boşuna geliyor .
Hem Türk kamu oyu . Hem de Dünya kamu oyu bilmekte .
Rumların zihniyeti . Hakimiyetci zihniyet .
Adanın, tek hakimi .
Daha, neyin zemini ve müzakeresi .
Kıbrıs Türk halkının hayatından bir 50 sene daha gasp etmek mi ???
Artık, başka çıkış yolları aramaya . Rumları, anlaşma yapmak için zorlamaya bakmalıyız .
Bu haber 2993 defa okunmuştur

:

:

:

: