Laik devletlerde din mefhumu

Dünyada , BM üyesi bir çok Devlet var . Bu Devletlerin, siyasal rejimleri farklı farklı . Demokratik Devletlerden tutun, Komünizme kadar .

Dünyada , BM üyesi bir çok Devlet var . Bu Devletlerin, siyasal rejimleri farklı farklı .
Demokratik Devletlerden tutun, Komünizme kadar .
BM’in, rejimlerle ilgisi yok .
Bir de, bu Devletlerde, Din Devletinden tutunuz . Laik olanlara kadar uzanırsınız .
Din Devletlerinde, her ne kadar, seçim olsa bile, hala bir çoğunda . Kadınların, seçme ve seçilme hakları yok .
Bu Devletlerde, din kuralları, yönetim şeklini de belirler . Din kuralları değişmezdir . Anayasaları, bağlı oldukları dinin kitabıdır . Rejim, buna bağlı olarak işler ve Devlet yönetilir .
Bunların dışında, Laiklik prensibi ile yönetilen ülkelerde ise, din, rejimi belirlemez . Rejim, devlet içinde, dinin konumunu belirler .
Laik ülkelerde din, devlet işlerine karışmaz .
Siyasal açıdan Laiklik . Siyasi gücün, Dini güçten ayrılması olarak tanımlanır .
Konuya, Hukuki olarak baktığımızda .
Devlet ile din işlerinin ayrılmasıdır . Devlet bir dine inanıp inanmama sorununu, özel bir sorun sayar . Fertlerin sadece maddi yönü ile ilgilenir . Kendisi Devlet olarak hiçbir dinle ilgilenmez . Hiçbir dini temsil etmez . Hiçbir dini, himaye etmez . Hiçbir dini ayine iştirak etmez . Fertlerin, her türlü dini özgürlüklerini kabul eder. Laik Devlet, din esaslarına dayanarak, kanun yapamaz . Ülkedeki tüm dinlere, eşit mesafede durur . Vatandaşın, ibadet hürriyetlerine, anayasal kurallar içerisinde olmak kaydı ile, karışmaz . Buna karşın, din adına, devlet düzenini bozacak davranışlar karşısında ise, bunların önüne geçer ve bunları durdurur .
Bunları, bilimsel açıdan belirttikten sonra .
Gelelim, bizim devletteki duruma ve uygulamaya .
KKTC , nasıl bir devlet şekli ile yönetiliyor ?
Bunu belirlemek için, Anayasamıza bir göz atalım .
Birinci kısım genel ilkeler . Devletin şekli ve nitelikleri .
Md 1 . Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti . Demokrasi , sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan, laik bir Cumhuriyettir.
Anayasamız . Md.23 ‘te de vicdan ve din özgürlüğünü düzenlemiş .
Md 23 . Fıkra 1 . Herkes vicdan , dini inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir .
Bu anayasal maddeleri belirledikten sonra . Yukarıda KKTC’nin nasıl bir devlet şekli ile yönetilir sorusuna da, Anayasamızın bu iki maddesini okuduktan sonra . KKTC’de devlet şeklinin nasıl olduğu ortaya çıkmıştır .
Devletimizin . Birinci maddeye göre, belirlenen ilkelerle, devlet şekli belirlenmiştir . Bu kuralların bir tanesi de Laiklik ilkesidir .
Yukarıda, siyasal ve hukuksal olarak laikliği anlatmıştım .
Şimdi burada, Anayasamızın 1 Md. Yazılan laiklik ilkesinin, ülkemizde uygulama alanına bir göz atalım .
Çok yakın bir geçmişte, okullarda din derslerinin okutulup okutulmaması üzerine hararetli tartışmalar olmuş . Hükümet ve ilgili Bakan, salvo atışları ile karşı karşıya kalmıştı .
Bilimsel olarak, yukarıda yaptığım açıklamada, laik devlet, dinle hiç ama hiç ilgilenmez . Laik devlette ona bağlı kurumlar da laiktir . O kurumlarda görevli olanlar da, bu anayasal hükme uymak zorundadırlar . Laikliğe ters bir uygulama . Anayasal suç teşkil eder .
Okullarımızda her hangi bir dine ait ders okutmak ve bunu zorunlu kılmak . Açıkça bir, Anayasal suçtur .
Bu yazımı okuyan bazı çevreler, beni dinsiz ilan edebilir . Yazdıklarım dinle ilgili değil .
Anayasanın laiklik ilkesi ile ilgilidir .
Mevcut Anayasamız, Vicdan ve Din özgürlüğünü de ilke edinmiştir .
Hele hele . Öğrenci velilerinin icazeti alınmadan, ilkokullarda ders vermek , yine Anayasamıza aykırı .
Bir gün biri çıkar . Anayasa Mahkemesine gider . Ülke karışır .
Şayet . Halkın din ve vicdanlarında, din derslerinin okullarda okutulması ağır basıyorsa . Anayasaya aykırılığı , ortadan kaldırmak için , Anayasa değişikliğine gidilir .
Laiklik , kaldırılır .
İstenilen, getirilir .
Her yıl da, bu tantananın önüne geçilir .
Böylece, bile bile, Anayasaya rağmen, icraatlardan , vazgeçilir.

Bu haber 2895 defa okunmuştur

:

:

:

: