Kriz bahane soygun şahane

Her kriz her ne kadar da kendine özgü sebepleri var ise de tüm krizlerin ortak noktası ekonomik hayatın, kurumların ve bireylerin alım gücünün ciddi yıpranmasıdır.
Her kriz her ne kadar da kendine özgü sebepleri var ise de tüm krizlerin ortak noktası ekonomik hayatın, kurumların ve bireylerin alım gücünün ciddi yıpranmasıdır.
Kriz yönetimlerini çok da detaylı anlatacak değilim ama kriz yönetimi daha krizin ilk uyarı zilleri çaldığı zaman başlamalı.
Bizde kampanalar ciyak ciyak ve durmaksızın krizin geldiğini haber verdikten sonra alınan veya alınacağı duyurulan tedbirler de bir başka kriz yaratmadan başka faydası olamayacak.
Kriz yönetiminde öncelikle krizden etkilenenlerin, bu etkilerden dolayı düşecekleri acı durumun bir gayret ile mümkün olduğu kadar rehabilitesidir.
Hükümetin bir gayret göstermeye çalışması veya gayret eder gibi yapması dahi olsa olumlu bir ilk adımdır.
STRATEJİK BÜTÜNLÜK YOK
Ne var ki açıklanan tedbirler hiç de şu anki krizi yönetecek bir stratejik bütünlük göstermemektedir.
Krizden etkilenecek olanlara nasıl bir telafi etkisi yaratacağı belirgin değildir.
Tedbir ve önlem olarak sıralanan maddelerden kamuya krizle mücadele için ne kadar kaynak yaratacağı şüphelidir.
TASARRUF YOK
Bir de hiçbir şekilde kamudaki aşırı veya kısıtlanabilen harcamaların disiplini ile ilgili tedbir öngörülmeyerek tamamı ile seçici davranarak krizde ne kamudan ne de kamu avantajları ile yaşayan elit kesimlerden hiçbir kesinti düşünülmezken tüm yük yine özel sektör küçük işletmelerine ve çalışanlarına ciro edilmekte.
Daha da öte, bu tedbirlerde ayrıca spekülatif büyük özel sektör ve büyük sermayeli finans ve diğer kurumlar nerede ise ödüllendirilmektedir.
SERMAYE AVANTAJLARI
Antrepolardaki yıllık lüks eşyaların daha da az gümrüklenmesi, büyük vergi borçları olanların borçlarını devalasyon muhasebesi adı altında bağışlamak, ticari işletme gibi çalışan ve onlarca daireleri kiraya verenlerin kira stopajlarını neredeyse sıfırlamak, belki de sermayenin nerden geldiği belli olmadan satın alınan gayri mülkleri sahiplerine meşrulaştırmak gibi hiç de krizden etkilenenlere olumlu yansıma yapmayacak tedbirler.
Restorantların KDV indirimi, ithalatçılara liman hizmetlerinde indirim ve daha diğer tedbirlerde insanımızın ve küçük işletmelerimizin krizdeki rehabilitesini düşünür olsaydı bu ve benzeri indirimler geçim indeksine ve üretim maliyetlerine etki eden mal ve hizmetlerle sınırlanırdı.
KRİZ SOYGUNU
Ama maksat krizle mücadele değil, yangında, isyanda daha da fazla mal kaçırma gibi.
Kendinize iyi bakın, bu iktidar kriz yönetimi ile ilgili hiç de bilgi birikimi ve kapasitesi yok herhalde.
Belli ki fırsat bu fırsat deyip dört ortak kendi destek kesimlerine bu krizle biraz daha hurafe dağıtma yolunu seçmiştir.
KRİZ BAHANE, SOYGUN ŞAHANE


Bu haber 641 defa okunmuştur

:

:

:

: