Artan pahalılık karşısında kurumların sorumluluğu

Dövizin tırmanışı ile birlikte . Fiyatlar iki katını buldu . Bunun nedeni, denetimsizlik .

Dövizin tırmanışı ile birlikte . Fiyatlar iki katını buldu .
Bunun nedeni, denetimsizlik .
Nerede ise , günün on iki saati . Dükkan sahiplerinin elinde, halk dili ile makinecik ha babam , fiyat etiketleri değişmekte .
74 ‘ten sonra oluşan Hükümetlerin, sadece birinde, Ticaret Bakanı olan Sn. Fuat Veziroğlu . Günlük gıda maddelerine narh getirmişti .
Sn. Veziroğlu’nun Bakanlığından sonra, böyle bir uygulama olmadı .
Bunu niye yazdım ? Daha, yeni özgürlüğüne kavuşan bir toplumun, ilk Bakanlar Kurulu , bunu yapabiliyorsa . Demek ki, şimdilerde de, yapılabilir .
Tabii bunun için, Hükümette irade gerek .
Ülkede . Gıda maddelerindeki artış, kelimenin tam anlamı ile felaket . Kurun yükselmesi ile gelen bu pahalılık .
Kurun düşmesi ile, ayni oranda fiyatlara yansımadı .
Fiyatlar , kurun en yüksek olduğu durumda, seyrediyor.
Diyebilirsiniz ki . Serbest piyasa ekonomisinde müdahalecilik, olamaz . Fiyatlar, serbest rekabet koşullarında dengesini bulur .
Bizde, bir de Rekabet Kurulu var . Var da , rekabetin kendisini göremiyoruz .
Ülkenin içinde bulunduğu koşullar. Rekabet kurallarını uygulamaya yetmiyor . Yetmeyince de, fiyatlar alıp başını gidiyor .
Rekabet koşullarının oluşmamasından dolayı . Artan fiyatların önüne, nasıl geçilmeli ?
Bunun için, çeşitli alternatifler vardır .
Bir tanesinden başlayayım .
Yıl 1973 . Türkiye’de, Genel Seçimler olmuş . Arkasına da Yerel Seçimler . Ecevit’in, Cumhuriyet Halk Partisi, parlamentoda en çok sandalyeyi alarak, birinci parti olarak çıkmış .
Erbakan’ın MSP ile, ortaklık kurmuştu .
Yeni Hükümet , hazinede, 36 sent buldu .
Hazine, bom boş . Tam takırdı.
O Hükümette, Ecevit’in 6 ayı . Dışarıdan, kredi bulmakla geçti .
İçeride, yüksek enflasyon .
Bir önceki Hükümet . TL’yi , devalüe ederek . Memleketi çekilmez hale getirmişti . Her şey ateş pahası . Gıda maddeleri, bizdeki gibi almış başını gidiyordu .
Market sahipleri, zam üstüne zam yapıyordu .
Bir gün Ecevit , Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarını Ankara’ya çağırdı .
Ticaret Bakanı, Teoman Köprülüler idi .
Halkın refah ve gönencini yükseltmek için, bir toplantı yapıldı .
Bu konuda , Belediye Başkanlarına büyük bir görev verdi .
Halkın, ucuz gıda maddeleri almaları için, CHP’li Belediyelere. Belediye tanzim satış mağazalarının açılması, talimatını verdi .
Türkiye’nin, tüm CHP’li Belediye Başkanları, bu talimata uyarak, işe koyuldular .
Kısa bir süre sonra, tüm CHP’li Belediyelerde, mağazalar açıldı . Gıda maddeleri, üreticilerden, direkt olarak, tüketicilere çok küçük bir karla satılmaya başlandı .
Elde edilen kar . Döner sermaye olarak değerlendirildi .
Bununla yetinilmeyip . Halk ekmek fırınları açıldı .
Toplumun büyük bir kesimi, ekmekle beslendiği için . Ucuz ekmek halkı ekonomik olarak rahatlattı . Gıda mağazalarının açılması ile, gıda maddelerinde tekelleşmenin önüne geçildi . Rekabet koşullarının yaratılması ile de, diğer market veya mağazalardaki fiyatlar , Belediyelerin mağazalarındaki fiyatlarının seviyesine inmese bile. Gözle görülür bir fiyat düşüşü, sağlanmıştı .
Halk gerçekten , bu mağazalar sayesinde, gıda yönünden, bir rahatlığa kavuşmuştu .
Bizde de, bazı Belediyeler . CHP’nin Belediyelerini örnek alarak, halk ekmek fırınlarını, Belediyelerin katkıları ile açmışlardı .
Bunlardan biri , o zamanın Lefkoşa Belediye Başkanı olan, Sn . Akıncı idi .
Hatırımda kaldığına göre . Güzelyurt’ta da, İsfendiyar Açıksöz’ün
Belediye Başkanı iken açtırdığı halk ekmek fırınından . Bir çok kişi ucuza ekmek satın alıyordu .
Diğer Belediyelerimiz de, bu fırınlarla , halka ucuz ekmek yedirmişlerdi .
Sonra gelen Belediye Başkanları, bu fırınları gerekçe göstermeden kapattırdılar .
Halbuki şimdilerde, bunlara ne kadar ihtiyaç duyulduğu, hepimizin malumudur .
Türkiye’yi örnek verdim . Belediyelerimiz , tekrar bu fırınları açabilir .
Halkın, ucuz gıda maddeleri alabilecekleri, tanzim mağazaları oluşturabilirler .
Bunun için, Yasalarında amir hüküm var .
Md. 15 . …Belde halkının esenlik, refah ve mutluluğu konusunda ortak yerel gereksinmelerin, çağdaş bir anlayış ve demokratik bir tutum ile ele alınıp, karşılanması görevleri vardır .
Belediye Başkanları , halk için bu görevlere gelmişlerse .
Bunu yaparlar .
Gerisi , laf- ı güzar .

Bu haber 3110 defa okunmuştur

:

:

:

: