Gaminiler ve Maronit açılımı

Gaminilerin Türkçe karşıtı , kömür ocakları veya kömür fırınları .
Gaminilerin Türkçe karşıtı , kömür ocakları veya kömür fırınları .
Ülkemizde . Kebap lokantalarına kömür . Bu ocak ve fırınlardan sağlanmaktadır .
Günümüz koşullarına göre, bu ocak ve fırınlar, ilkel bir şekilde çalıştırılmakta ve çevreyi müthiş bir şekilde kirletmektedirler .
Daha kesin konuşulursa . Çevreyi zehirlemektedirler .
Ülke coğrafyasının giderek küçülmesi, yani konut alanlarının yatay olarak inşası . Bu ocaklar, konut alanlarını olumsuz etkileyecek yönde olumsuzluklar yaratmaktadırlar .
Eskiden konutların olumsuz etkilenmemesi için . Bu ocakların, genellikle orman alanları içerisinde faaliyet göstermesine izin verilirdi.
İş ateşle olduğu için . Bu sakıncalı olarak görülmüş ve orman alanları yasağa tabi tutulmuştur .
Onun dışındaki alanlarda, ocaklar işlevlerini sürdürmeye devam etmişlerdir .
Bu defa da, çevreyi zehirleme olgusu ortaya çıkınca . Ciddi bir sağlık sorunu ile karşı karşıta kalınmıştır .
Bilindiği gibi . Bu ocaklardan insan sağlığını ortadan kaldıran karbon monoksit gazı çıkmaktadır . Bu ise öldürücüdür .
Sorun, hala daha Yayla köyünde devam etmektedir .
Yazımın başlığı Gaminiler ve Maronit Açılımı . Okurlar diyebilirler ki . Gaminilerle , Maronit açılımının ilgi veya bağı nedir ? Ne alaka ?
Haksız da olmazlar . Bu sorularında .
Her ikisini bir birine bağlayan ortak nokta . Hukuksuzluktur değerli okurlar.
Hukuksuzluk bağı hem Gaminileri . Hem de Maronit açılımını bir birine bağlamıştır .
Her iki olayda da . Hukuk dışılık diz boyu .
Dilerseniz, Gaminilerden başlayalım .
Yaklaşık bir yıl kadar önce .
Bölge halkı . Ocaklardan çıkan karbon monoksit gazından, o kadar olumsuz etkilenmişler ki . Çeşitli eylemlerle, dönemin Hükümetine soruna çare bulunmasını istediler .
Sıkıntıyı da ” Bıçak kemiğe dayandı “ tümcesi ile, Başbakanlığın kapısına dayanarak, çare bulunmasını istediler .
Yöre halkının baskısı karşısında . Dönemin Hükümeti . Konu ile ilgili 11. 9 . 2017 tarihinde bir Bakanlar Kurulu kararı çıkardı .
Kararda, gerçek ve tüzel kişilerin, Çevre ve Koruma Dairesi ile imzaladıkları taahhütlerde belirtilen sayıda, kömür ocağı işletmeleri için, 30 gün süre verilmesine . Süre sonunda, ülke çapında tüm odun kömürü ocaklarının çevreye verdiği olumsuz etkilerden dolayı kapatılmasına . Kapatma ve yıkımla ilgili olarak da, yetki ve görev bölge Kaymakamlarına verildi .
Bu kararın resmi gazetede yayınlanmasından sonra . Ocak işletmecileri . Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması için YİM ‘e baş vurdular .
Bilindiği gibi, Devlet idaresine karşı açılan davalarda, savunmayı Başsavcılık yapar .
Başsavcılık davayı inceler . Tabii, dava konusu olan Bakanlar Kurulu kararını da .
Sonuçta . Başsavcılık . Konu itibarı ile konuya methalder olan makamın . Bakanlar Kurulu değil de . Çevreye verilen zarar dolayısı ile Çevre Yasasının, ilgili hükümleri ve bunu da uygulayacak makamın Çevre Dairesi olduğunu . Çıkarılan Bakanlar Kurulu kararının geri alınmasını . Konu itibarı ile de, Çevre Yasasının . Çevre Dairesi tarafından uygulanmasını salık verir .
Başsavcılığın, Bakanlar Kurulu genel sekreterliğine yazdığı yazının tarihi, 9 Kasım 2017 .
Bakanlar Kurulu kararından bir ay sonra .
Başsavcılık uyarı yazısını yazana kadar . Ülkede siyaset arenası öyle bir hareketlenir ki . Başsavcının ilgili yazısını taşıyan 9 kasım 2017 tarihinden iki gün sonra, ülkede erken seçim kararı alındı .
7 Ocak 2018 ‘de ülkede yapılan genel seçim sonrası . Özgürgün Hükümeti gider .
Dört partiden oluşan Erhürman koalisyon Hükümeti gelir .
Bir önceki Hükümetin Bakanlar Kurulu kararını . Başsavcılığın uyarı yazısı doğrultusunda, 3 Mayıs 2018 tarihinde, geri çekerek . 29 Mayıs 2018 tarihinde aldığı yeni Bakanlar Kurulu kararı ile, kömür ocaklarının geleceği yeni bir minvale girdi .
Bu karara göre . Ocaklar Çevreyi kirletmeyecek bir alana taşınacak . Bunun için Kaymakamlık yer tespitinde bulunacak . Çevre Dairesinin olumlu görüş bildirmesi ve Orman işleri ile ilgili Bakanlığın kömür imalatı için gerekli izni vermesi ile, bulunan arazi . Kömür işletmecilerine kiralanarak . Modern tesisler haline getirilecek .
Bunların çalışmaları devam etmekte olup . Çalışmalar sona erdiğinde . Ocaklar yeni yerlerinde oluşacak .
Ocaklar üç makam tarafından istişareli olarak da denetlenecek .
Son aşama . Hukuk kurallarına dikkat edilerek yürütülmektedir .
Böylece Gaminilerde başından yapılan hukuka aykırı işlemlerden dönülerek . Hukukla uygun hareket, tercih edilmiş oldu .
Gelelim . Maronit açılımındaki hukuksuzluğa !
Cumhurbaşkanlığında bir karar alınarak . Maronitlerin köylerine dönebilmeleri için çalışma başlatıldı .
Hatırladığım kadarı ile, bununla ilgili olarak. Cumhurbaşkanlığının başkanlığında bir de komite oluşturuldu .
Siyasal partilerin temsilcileri de, bu iş için saraya çağrıldı . Görüşleri alındı .
Bir müddet sonra da, Maronitlerin köylerine dönebilmeleri için düğmeye basıldı .
Köyler ve içindeki konutların tamiri gündeme geldi .
Son olarak, Sn. Cumhurbaşkanının Müsteşarı Hüdaoğlu . Hükümete bir genelge göndererek, işin süratlenmesini istedi . İlgili yazıda 26 Temmuz 2017 ‘de Cumhurbaşkanlığında yapılan üst düzey toplantıda alınan kararda . Maronit açılımı olarak .Gürpınar . Karpaşa ve Özhan köylerinin yerleşime açılması kararı da hatırlatılarak . Tamamlanmamış projelerin tamamlanmasını istedi .
Maronit açılımı ile ilgili, Cumhurbaşkanlığında üst düzeyde oluşturulan karar mekanizması ve bu açılıma bağlı olarak oluşturulan komitenin aldığı kararlar . Olsa olsa tavsiye niteliklidir .
Bunların oluşumu ve karar almaları yasal zeminden yoksundur .
Bu açılıma karar verecek makam . Hükümet ve Meclistir .
Yapılan altyapı çalışmaları ile, alt yapıya toplam 9 Milyon 820 bin 891 lira 7 kuruşluk keşif bedeli belirlendi .
İlgili rapora göre, karayolları 7 157 158 20 Tl . Su işleri dairesi 1 milyon 7 bin 364 lira 61 kuruş . Elektrik kurumu 1 milyon 940 bin 811 lira 68 kuruş . 24 bin 347 lira 94 kuruş keşif bedeli saptanmıştır . Kamulaştırma bedeli de, 40 bin kusur TL olarak tespit edilmiştir .
Gerek idari ve gerekse mali açıdan bu açılımın uygulanması için . Cumhuriyet Meclisinden yasa çıkması ve resmi gazetede yayınlanması gerekmektedir .
Maronit açılımına da . Bu açılım için harcanacak paraların miktarlarının belirleyicisi ve karar mercii Meclistir .
Meclisten çıkacak yasalardır .
Maronit açılımı, hem siyasi , idari ve mali açıdan . Meclisin yetkisi ile olabilecektir .
Bunun dışındaki uygulamalar . Hukuk dışı ve Hukukun üstünlüğünü saf dışı eden uygulamalardır .
Sonuç olarak, Gaminiler ve Maronit açılımı . Hukuksuzlukla alakalı taraflar oldular ve hukuksuzlukta birleştiler .Bu haber 96 defa okunmuştur

:

:

:

: