Rum liderden her gün yeni bir oyun..

Çok yazık ki böylesi bir fırsat daha heba ediliyor. Rum lider Nikos Anastasiadis’in ısrarla sürdürdüğü bu politikanın Kıbrıs’ta olası bir çözüme imkan tanımadığı görülüyor..
Çok yazık ki böylesi bir fırsat daha heba ediliyor.
Rum lider Nikos Anastasiadis’in ısrarla sürdürdüğü bu politikanın Kıbrıs’ta olası bir çözüme imkan tanımadığı görülüyor..
Dolayısıyla siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım konusunda Anastasiadis’in yaklaşımının devam etmesi ve önceden varılan mutabakata saygı gösterip bağlı kalmaması öyle anlaşılıyor ki BM Genel Sekreterinin görevlendirdiği Lute’un çabalarını olumsuz etkileyeceği anlaşılmaktadır.
Rum lider Anastasiadis’in bu politikasını sürdürmesi halinde Kıbrıs’ta taraflar arasındaki ayrılığın derinleşerek içinden çıkılmaz bir hale geleceği de zaten sır değil.. Haliyle böyle bir ortamda Rum liderin bu tavrını sürdürmesi halinde ve siyasi eşitliğe dayalı, karar alma mekanizmalarına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımını ön görmeyen hiçbir anlaşmanın bu coğrafyada hayat bulmasının mümkün olamayacağını bilerek bunu sürdürmesi zaten Kıbrıs’ta bir çözümü arzu etmemek anlamındadır ki, artık Rum lider bunu açıkça ortaya koyarak zamana oynamaya çalışıyor..
Tabi ki burada uluslararası toplumun bu gerçekler üzerinden değerlendirme yapmasını sağlamanın da önemi büyüktür..
Nitekim Sayın Anastasiadis’in tavrı ile hazırlanan zeminde Adada bir çözümün mümkün kılınması olası değildir..
Hoş bunu kendisinin de çok iyi bildiğinden eminim.
Kaldı ki Sayın Downer zamanında ortaya atılan bu öneri siyasi eşitliği sulandırdığı için kabul görmemişti. Şimdi ise anlaşılan o ki; Rum lider bunu yeniden masaya taşımaya çalışıyor.
Eğer Rum basınında yazılanlar gerçeği yansıtıyorsa, Dönüşümlü Başkanlık yerine, her durumda ve şartta her zaman bir Kıbrıslı Rum Başkan ve dönüşecek olan sadece Başbakan. Yani Başkan sadece Rum, Başbakanlık da Rum ve Türkler arasında dönüşümlü olacak.
Kısacası Rum liderin murat ettiği şey, devlet başkanı her hal ve şartta bir Kıbrıslı Rum olacak.
Şimdi bunu kalkıp “yeni fikir” olarak sunmak ve müzakerelerin devamını talep etmek gerçeklerden çok uzaklardadır.. Zira bu yaklaşım statükonun devamını sağlamaya yöneliktir.. Buradan da anlaşılacağı gibi Kıbrıs’ta tarafların çözüme dair farklı görüşleri zaman içinde daha da sıkıntı yaratan bir pozisyona girmiştir.
Anlaşılan odur ki böyle bir ahvalde mevcut çözüm dinamikleri üzerinden Adada bir çözüme ulaşmak mümkün değildir..Bunu bir kez daha Rum lider Anastasiadis’in tavrına bakarak anlamak mümkündür.
Peki ne istiyor Rum lider ve tabi ki Kıbrıs Rum Yönetimi?
Siyasi eşitliğin olmadığı, dönüşümlü başkanlığın söz konusu dahi olmadığı, bu statünün tamamen Rumların tekelinde kalacağı, Kıbrıslı Türklerin karar alma mekanizmalarında etkin katılımının olmayacağı bir yapı..
Peki bu mümkün mü?
Elbette değil..
Zaten bunu idrak edemeyen, ya da bildiği halde başka başka yollara saparak zamana oynayan bir anlayışın Kıbrıs’ta çözüm istediğini ve bu yönde çaba sarf ettiğini söylemek mümkün değildir..
Bu haber 180 defa okunmuştur

:

:

:

: