Türkiye’yi tehdit mi?

Aylardan beri Türkiye ile ABD arasında yaşanan S 400 ve F35 savaş uçakları polemiği ABD’nin tehditlere varan açıklamaları ile devam etmektedir .
Aylardan beri Türkiye ile ABD arasında yaşanan S 400 ve F35 savaş uçakları polemiği ABD’nin tehditlere varan açıklamaları ile devam etmektedir .
Türkiye, Savunma sanayiini . Atatürk Cumhuriyeti ile birlikte tam bağımsız hale getirerek . Ekonomik bağımsızlığı ile birlikte, Türkiye dünya uluslarına karşı, tam bağımsız ve egemen bir Cumhuriyet olarak. Ezilen ve sömürülen uluslara karşı örnek bir ülke haline gelmişti .
Tabii bu aşamaya gelinceye kadar . Atatürk ve arkadaşları tarih ve destanlar yazmışlardı .
Türkiye’nin tam bağımsızlığı, Atatürk’ün ölümünden sonra . Gelen iktidarlar tarafından, sulandırılmaya başladı .
Türkiye’ye, ABD’nin baskıcı politikaları . ABD ‘ye bağlı savaş gemisi Missuri zırhlısının, Türkiye’yi ziyareti ile başlar .
ABD emperyalizmi . Küçük Asya olarak nitelendirilen Anadolu’yu . Kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için, düğmeye basar .
Missuri’nin ziyareti bir başlangıç noktası olur .
Artık, ABD emperyalizmi Türkiye’ye, 1946 yılında adım atmıştır .
Aradan 6 yıl geçtikten sonra . Türkiye’nin NATO’ya girmesi ile kalıcılaşmış ve Orta Doğu ile Avrasya’da, Emperyal hedeflerini gerçekleştirmeye başlamıştı .
Tabii bu hedefler içerisinde, Türkiye de yerini almıştır .
ABD, Türkiye’yi, bölgede kendi emelleri doğrultusunda kullanmaya başladı .
Atatürk tarafından başlatılan, Savunma sanayi tesisleri kapatılarak.
Demode olmuş silah, araç ve gereçler. TSK’ne verilmeye başlandı .
Yapılan anlaşmalarla, bunların kullanımı da, ABD’nin iznine tabiidir.
Bunun en yakın canlı örneği .
Tarihi Jhonson mektubunun içeriğinde görülmüştü .
Yine, Atatürk’ün kurmuş olduğu ekonomik model olan Karma Ekonomi modeli, zaman içerisinde çökertilerek . Türkiye . Vahşi Kapitalizmin cenderesi altına sokulmuştur .
ABD Emperyalizminin müttefik olarak kabul ettiği Devletler . Bilakaydu şart, her ne surette olursa olsun . ABD menfaatleri ile örtüşen politikaları kabullenmek zorundadırlar . Bu, kendi menfaatleri ile çatışsa ve zarar görse bile, zorunludur.
Bu ilke ve politikalar . Sanayileşmiş diğer NATO ülkeleri için de geçerlidir .
Türkiye, bu gerçekle, 1963 ‘ te Kıbrıs olayları ile karşılaştı .
Artık, Savunma sanayiinin, ele alınması gündeme geldi .
Tabii bu hususu da buradan dile getirmekte fayda var .
Amerikan emperyalizminin politikalarına, ters düşen Türkiye’deki politikacılar da, her zaman namlunun ucunda olmuşlardır .
Buna, TSK mensupları da dahildir .
Nato’ya bağlı, TSK ‘nin bazı mensuplarına . Türkiye’de darbe yaptırdıklarını da biliyoruz .
En önemlisi, Yahudi destekli PKK ‘nın. Nasıl desteklendiğini de yaşayarak görüyoruz .
Amerikan emperyalizmi, Türkiye için bir beka. Daha açıkçası, var oluş sorunu haline gelmiş bulunmaktadır .
PKK ‘ya destek verenler .
Türkiye’nin bölünmesini de, hedef haline getirmişlerdir .
Büyük Yahudi İmparatorluğu .
Veya .
Büyük Kudüs İmparatorluğu’nun sınırları . Gap’a kadar gitmektedir.
Bunun en büyük destekçisi de, Kudüs ve Golan Tepeleri kararı ile ABD ‘dir .
Bunlar, Türkiye’nin bekasına karşı yapılan, olumsuz hareketlerdir .
Bütün bu saikler .
ABD ile Türkiye’nin menfaatleri ile çatıştığından . Her iki ülkenin birlikte çalışıp, elde edecekleri ortak menfaatleri kalmamıştır .
Bu bölgedeki gelişmelerle de, ortaya çıkmıştır .
Suriye ve Irak bunun canlı örnekleridir .
ABD, artık Türkiye için, savaş malzemesi satıcısı bir ülke olarak, güvenilir değildir .
Sattığı silahların tetiklerinden, kendi parmağını çekmek istememektedir .
Çünkü, Amerikan menfaatleri karşısında . Kendi menfaatlerini heba edecek bir Türkiye yok artık .
Milli çıkarlarını ön planda tutan, bir Türkiye var .
Bu gerçekler karşısında .
ABD . Türkiye’yi hem elde tutmak istiyor . Hem de uzaktan kumanda ile idare etmek istiyor .
Bunun için de, ekonomik olarak tehditvari söylemlerde bulunuyor .
S 400 ‘lerle ilgili olarak . ABD Dışişleri Bakanlığı danışmanı Stilides :
İkili ilişkiler açısından bakarsak. ABD ve Türkiye’nin amaçlarının ve değerlerinin artan bir biçimde farklılaştığını görüyoruz . Orta Doğu ve Yakın Doğuda, farklı hedeflerin peşinde .
Artık ABD ile, Türkiye’nin bekasını ortadan kaldıracak veya zedeleyecek, körü körüne bir ortaklık ilişkisinin içerisinde olmamasından dolayı. ABD çok rahatsız .
Bunun için Türkiye’ye karşı her türlü ekonomik yaptırımın. ABD’nin gündeminde, her zaman için mümkün olduğunu da, unutmamak gerek.
1974 ‘te . Haşhaş ekimi ile gelen ambargoları, unutmayalım .
Bu haber 236 defa okunmuştur

:

:

:

: