BAŞKANLIĞA HASAN SUNGUR ATANDI

2007’de yürürlüğe giren Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’nın emrettiği ve emlakçıların kaydını yapma ve izin verme görevlerini yürütecek olan komisyon oluşturuldu. Komisyon başkanlığına Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur atandı.
2007’de yürürlüğe giren Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’nın emrettiği ve emlakçıların kaydını yapma ve izin verme görevlerini yürütecek olan komisyon oluşturuldu. Komisyon başkanlığına Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur atandı.

Yasanın emrettiği komisyonunun bugüne kadar kurulmaması, emlakçılara ve de alıcılara hukuksal zeminde sıkıntı yaratıyordu. Komisyonun oluşumu ile sorunların çözümüne yönelik ilk adım atılmış oldu.

Komisyonun çalışmaya başlamasıyla sektördeki tüm emlakçılar kayıt altına alınacak ve emlakçılar üzerinden yapılan tüm satışlarda devletin olası gelir kaybına uğraması önlenmiş olacaktır.

38/2007 Sayılı Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasası’nın 4’üncü maddesinde öngörüldüğü üzere, görevli 1 başkan ve 6 üyeden oluşan komisyonda, Bakanlığımızı temsilen Genel Koordinatör ile Tapu ve Kadastro Dairesi ve Şehir Planlama Dairesi Müdürleri görevlendirilmiştir. Ayrıca, Birlikler ve Dernekler Yasası altında kurulan ve en çok üyeye sahip Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği (KTEB) de komisyonda görev alacak 4 üyeyi belirlemiştir.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yasanın kendisine verdiği yetkiyle bugün KTEB Başkanı Hasan Sungur’a Komisyon Başkanlığını tevdi etmiş olup komisyon üyeleri ile kısa bir tanışma toplantısı gerçekleştirdi.
Bu haber 142 defa okunmuştur

:

:

:

:

DİĞER HABERLER