Meslek seçimi yaparken…

Üniversiteye başlayacak öğrencilerin tercih aşamasında sadece bölüm değil meslek seçimlerine giden yolun adımını atmadan önce yanıtlarını keşfetmeleri gereken başlıca sorular:
Üniversiteye başlayacak öğrencilerin tercih aşamasında sadece bölüm değil meslek seçimlerine giden yolun adımını atmadan önce yanıtlarını keşfetmeleri gereken başlıca sorular:
Seçmeyi düşündüğünüz alan ilgi ve yeteneklerinize uygun mu?
Hangi alanda başarılı olunduğunuzu biliyor musunuz?
İlgi alanınızdaki meslekte çalışanların çalışma süreleri nedir?
İlgi alanınızdaki mesleğin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
Seçilecek olan mesleğe talep oranı nedir?
İlgi alanınızdaki mesleğe duyulan ihtiyacın azalması veya artması söz konusu mu?
Öğrencilerin tercih aşamasında kendilerini ve meslekleri aynı zamanda yeteneklerini tanıması önemlidir. İlgi ve sevgiyle yapılan meslekten maddi ve manevi doyum elde edileceği için bu aşama hayatın belki de ilk dönüm noktasıdır.
Öğrenci mesleklerin eğitimiyle ilgili bilgileri edinip kendi yetenekleriyle mesleklerin özelliklerini karşılaştırarak karar verme durumundadır.

Öğrencinin okumak istediği bölümü en iyi hangi üniversetede eğitim verdiğini öğrenerek tercih sıralamasını sahip olduğu puan doğrultusunda yapması gerekmektedir.
Ülkemizde hem devlet, hem de vakıf üniversitesi sayısı gitgide artmaktadır. Bu yüzden açıkta kalma oranı günden güne azalmaktadır. Öğrencilerin tercih yapmadan önce üniversitelerin internet sayfalarını incelemeleri, olanakları var ise mezunlarından bilgi almaları önemlidir.
Tercih Aşamasında Ebeveyn Tutumları
Bu aşamada ebeveynlerin çocuklarına üniversite veya bölüm baskısında bulunmaması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ebeveynler bu aşamada baskıcı tutumları çocuklarını korumak için tercih edebiliyor.
Ebeveynlerin baskıcı tutumlarının nedenlerinden biri kendi hayatlarında başarmak istedikleri ancak başaramadıkları bir şeyi çocuklarına yaptırma isteklerinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu tutum çocukların kendilerini korumayı öğrenme süreçlerini olumsuz etkileyebilir.
Ebeveynlerin kendi istekleri, endişeleri veya geçmiş pişmanlıkları doğrultusunda çocuklarına baskı ve engelleme yoluyla yönlendirmemeleri gerekir. Tercihin ebeveynlerin bilgi ve deneyimleri ile birlikte çocukların yetenek ve ilgilerinin birleştirilmesi ile yapılması gerekmektedir.
Unutulmamalıdır ki meslek seçimi gelecekteki yaşam biçimini doğrudan etkilemektedir.
Öğrencilerin tercih aşamasında uzman olmayan kişilerin etkisi altında kalmamalarını dilerim.
Bu haber 290 defa okunmuştur

:

:

:

: