Sanat sanat için mi? sanat halk için mi?

Bu özdeyiş klasik bir özdeyiş . Eskiden Sanat ve sanatçının üzerinde durduğu kriterdi .
Bu özdeyiş klasik bir özdeyiş .
Eskiden Sanat ve sanatçının üzerinde durduğu kriterdi .
Genellikle, sanatı sanat için yapanlar . Siyasi erke şirin görünmek için ne suya ne de sabuna dokunmadan, sanatın çeşitli türlerini icra ederlerdi .
Sanatı toplum işçin yapanlar ise . Toplumu aydınlatıcı . Sosyal hayatın yansımalarını .
En önemlisi de Siyasi erkin beğenilmeyen ve Halk tarafından benimsenmeyen icraatları eleştirilir ve siyasi erek uyarılmaya çalışılırdı .
Geçen yazımda da ayni konuya değinmiştim .
Sn. Yaşar Ersoy’un . Oynanacak oyun için yazdığı tiyatro metni . Edebi Kurul tarafından reddedilmişti .
Bu kamuoyuna açıklandığı zaman .
Metin okunmadan .
Derhal ön yargılı olarak .
Demokrasi . Fikir özgürlüğü elden gitti diye .
Siyasi erke karşın . Bir bombardıman başlatıldı .
Bu bombardıman . Metin okunmadan başlatıldı .
Geçen yazımda . Bunun büyük bir hata olduğunu belirtmiştim .
İlgili metin okunduktan sonra .
Metinle ilgili olarak . Siyasi erki salvo atışına tutanlar .
Büyük bir pişmanlık içerisine girdiler .
Bazıları da aldatıldıklarını beyan ederek özür dilediler .
Hafta başı, ilgili metni okudum .
Metinin, sahnelenecek hiçbir yanını göremedim .
İlgilenenler . Metni okumuşlardır .
Metin yazarı . Bu metnin kabul görmeyeceğini bile bile . İlgili merci ve mercilere vermiştir .
Olay .
Suni bir kamu oyu yaratmaktan başka bir şey değildir .
İlk, bir iki gün içerisinde bu başarıldı da .
Bu başarı pek uzun sürmedi .
Yazılan metin .
Ne sanata .
Ne de topluma hitap eden bir içeriğe sahip değildir .
Sn. Ersoy beni affetsin .
Kaleminden böyle bir metnin çıkmasını beklemezdim .
Beni ve birçok kişiyi, hayal kırıklığına uğratmıştır .
İlgili kurul tarafından onay almamış olması da yerinde bir karar olsa gerek .
Her alanda olduğu gibi . Sanatçının, o ülke sınırları içerisindeki devletten ve halktan yana taraf olarak eserler ortaya koyması gerekmez mi ?
Halkı bilgilendirici ve yön verici işlevler üstlenmesi gerekmez mi ?
Yani perdeyi açmak, sanat Halk içindir ilkesini uygulamak değil midir ?
Bu metinde bunlara rastlamak mümkün mü ?
Halkımız bu metni hak etti mi ?
Metnin, kamu oyunun bilgisine gelmesinden sonraki sessizlikten, gerçek ortaya çıkmadı mı ?
Halk, metnin içeriğini beğenmedi . Beğenmek şöyle dursun . Müthiş bir eleştiriye de tabii tutmadı mı ?
Tiyatro eserlerinin ayrıştırıcı değil . Bütünleştirici olmaları gerekmez mi?
Bu metinde bu unsurlar var mı ?
Bu metnin, kamuoyuna gelmeden metinle ilgili görüş ve ön yargıda bulunulması . Halkımızın da bir zafiyetini ortaya koyması bakımından düşündürücü olsa gerek .
Okumadan .
Görmeden.
Duymadan, görüş belirtmek .
Denizde balık satmaya benzer .
Sn. Yaşar Ersoy’un . Tiyatro metninde olduğu gibi .


Bu haber 985 defa okunmuştur

:

:

:

: