Emekli Yüksek Mahkeme Başkanı Taner Erginel ile icra sorunları ile ilgili söyleşi

Hazırlayanlar : Av. Orhan Arsal ve Av. Şengül Göksu
Soru: 17. 9. 2018 tarihinde yeni Adli Yıl törenle açıldı. Bu törenle ilgili izleniminiz nedir?
Cevap: Güzel bir tören oldu. Bilindiği gibi devletin 3 organından biri yargıdır. Yargının bu denli güzel tören yapması tüm dünyada KKTC nin bağımsız devlet olduğunu kanıtlar. Kalıcı bir devlet olma iradesini ifade eder. Bu nedenle töreni yapanları ve törende emeği geçenleri kutlamamız gerekir. Bunun yanı sıra bu törenleri yargının sorunlarını çözmek için bir fırsat olarak değerlendirmek gerekir. Örneğin bu törende icra sorununun ne kadar ciddi bir sorun olduğu ifade dilmiştir. İcra sorununu nasıl çözebileceğimizi araştırmaya başlamamız gerekir.
Soru: Törende yargının ciddi sorunları olduğu dile getirildi. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Cevap: Dünyadaki tüm yargı organlarının ciddi sorunları vardır. Bu sorunların dile getirilmesi ve çözüm aranması yararlıdır. Yaşam dinamiktir. Sürekli değişim içindedir. Bunun gibi hukukun da değişmesi ve yeni durumlara uygun kuralların bulunması gerekir. Bu yapılmazsa yargının standardı düşer ve halkın adalet gereksinimi karşılanamaz.
Ancak bir noktaya çok dikkat etmek gerekir. Bazen hukuk kuralları düzeltilecek diye hatalı önlemler alınır ve yargı daha kötü hale getirilir. Yargıyı düzelteceğim diye yola çıkanların ciddi hatalar yapma olasılığı vardır.
İngiltere gibi yasal açıdan gelişmiş ülkelerde bile yasal hataların yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle yargıyı geliştirmek ve sorunlarını çözmek için çok titiz bir çalışma yapmak gerekir. Bu çalışmanın sürekli yapılmasında yarar vardır.

Soru: Sizce KKTC yargısının en önemli sorunu nedir?
Cevap: Bu konuya gerek Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Hanım gerekse Baro Başkanı Hasan Esendağlı değindiler. KKTCnin en önemli ve en acil sorunu “İcra Sorunu” dur. Mahkemeye hakkını almak için gelen ve hüküm alan bir kişi bu hükmü icra edemeyecekse aldığı hükmün anlamı yoktur. İcra sorununun yıllardan beri devam etmesi ve çözülememesi hukuk sistemimizin en büyük ayıbıdır. Bu ayıp yargımıza büyük zarar vermiştir. Vermeye devam edeceği anlaşılmaktadır.

Soru: Konuşmacılar icra sorununa değindiler, ancak bu sorunun nasıl çözülebileceğini söylemediler. Herhalde çözümü Hükümetin veya Yasama Meclisinin bulmasını bekliyorlar. Sizce Hükümet veya Yasama Meclisi bu sorunu çözebilecek mi?
Cevap: Çözemeyebilir. Daha kötüsü hatalı girişimler yaparak durumu daha da kötü hale getirebilir. Bu nedenle icra sorununun nasıl çözülebileceğini hukukçuların enine boyuna tartışması ve en iyi çözümü araması gerekir. Bu konuda çok dikkatli olmak şarttır. Yasa yapımında en iyi hukukçuların bile hatalar yaptığını biliyoruz. Devam edecek...
Bu haber 709 defa okunmuştur

:

:

:

: