Çiftçiler Birliğinin uyarısı

Geçen hafta, Çiftçiler Birliğinin iki organı olağanüstü toplanarak. Tarım kesimindeki üretimin, ciddi boyutta tehlikeye girdiği yollu açıklamalarda bulundu .

Geçen hafta, Çiftçiler Birliğinin iki organı olağanüstü toplanarak. Tarım kesimindeki üretimin, ciddi boyutta tehlikeye girdiği yollu açıklamalarda bulundu .
Çiftçiler Birliği, bilindiği gibi ülkemizin tarım üreticilerinin en büyüğü .
Birlik toplantı öncesi de bir açıklamada bulunarak. Toplantı gerekçelerini açıklamış ve yönetim önemli kararlar almıştı .
Toplantı öncesi yapılan açıklamada .
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının 2020 mali bütçesi içerisinde çiftçilik , hayvancılık , sulu ziraat ,narenciye , seracılık , balıkçılık ve organik üretimin, destek kalemlerinin incelenerek sürdürülebilir olup olmadığı konusunda genel bir değerlendirme ve karar üretti .
Çiftçiler Birliğini, bu toplantıya iten saik .
Tarıma ayrılan payın, Tarım üretimi açısından yetersizliği olup . Tarım üretimi içerisindeki sektörlerle ilgili olarak da üretimin yapılabilmesi için ayrılan miktarların tespiti .
2020 yılı bütçesi denk bir bütçe olmayıp. Bakanlıklara beklenen rakamların altında bir meblağ ayrılıp, bununla yetinilmesi istenmektedir.
Tarım sektöründe üretim diğer üretim sektörlerinden daha zor ve daha meşakkatlidir .
Sermayenin yanında, emek ve teknolojinin payı büyüktür .
Dünyamızda, bilhassa gıda üretimi açısından, tarımın çok önemli yeri vardır .
Bir çok ülke, Tarımda, bazı gıda ve sanayide kullanılan tarım maddelerini, stratejik madde olarak belirlemiş ve bunları üretim olarak devlet teşviklerine tabii kılmıştır .
Bizde de bu yola girilmiş, fakat zamanla bu destekler gerekli seviyelerden irtifa kaybettirilerek, üretimin yapılması bir nevi tökezlenmiştir .
Bizde başlıca destekler .
Doğrudan gelir desteği, mazot ve kuraklık paralarıdır .
Bunun yanında, tabii afetlere karşı da yeterli olmayan bir sigorta sistemi vardır .
Bunlar ülke gerçekleri açısından, tam manada beklenilen bir üretimin sağlanması için yeterli mi ?
Yetersizliğini gören ve yaşayan, Çiftçiler Birliği yönetimi. Adı geçen toplantıyı yapmıştır .
Toplantı sonucu yapılan açıklama özetle :
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının, tarıma ayırdığı destek bütçesinin. Yürütülmekte güçlük çekilen tarım faaliyetlerini daha da çıkmaza sokacağı üzerinde vurgu yaptı .
Daha açıkçası, Çiftçiler Birliği, Tarım Bakanlığının, tarıma ayırmış olduğu üretim payı ile üretimin mümkün olmayacağını. Mecliste görüşülmekte olan, 2020 bütçesini Meclisten geçirmeye çalışan Hükümetin de bilgisine getirme ihtiyacını duyarak. Tarım Bakanlığının bütçesi Mecliste görüşülürken, genel kurulu izleme ihtiyacı içerisine girdi .
Tarım üretiminde bulunan üretim sektörlerini, Çiftçiler Birliği, karar toplantısından önce açıklamıştı .
Bunlardan paydaş olarak da bahsetmişti .
Tarım için ayrılan toplam mevcut bütçenin, bu paydaşlar arasında bölüşülmeye gelince, esas papara o zaman çıkacak .
Tarıma ayrılan bütçe, beklenenin çok altında .
Tarımla uğraşan üretim sektörleri için, kalemlerine ayrılan bütçe. Üretim için, içinden çıkılmasının mümkünatı yok .
Paydaşlar, kendi kalemlerine ayrılan payın yükseltilmesi için öyle görülüyor ki 2020 yılında tarım sektöründe, bir hayli hareketlilik olacağa benziyor .
Mevcut tarım bütçesinden, istekleri doğrultusunda bir oranı alabilmeleri için. Diğer paydaşlara ayrılan ve onlar tarafından da yetersiz bulunan kendi kalemlerindeki bütçelere yönelecekler .
Bu açıkça olmayacak bir talep olacak .
Güçlü üretici birlikleri .
Eylemleri ile bu konuda ses getirip . Ciddi şekilde Hükümeti hedef alırlarsa .
O zaman, kendilerine üretim için ayrılan ve yeterli olmayan paya ses çıkarmayan . Kaderine razı olan paydaşlara yani diğer tarım üreticilerine ayrılan pay tırpanlanıp . Bunların isteği doğrultusunda kendilerine verilecektir .
Bu geçmişte çok görülmüş ve yaşanmıştır .
Yola sokağa inen .
Meclis ve Başbakanlığın gancellisine dayanan üretici birlikleri isteklerini almışlardır .
Öyle görülmektedir ki 2020 yılı tarım sektörü açısından hareketli bir yıl olacak.


Bu haber 3886 defa okunmuştur

:

:

:

: