Putin parlamenter sisteme asıldı

Rusya Federasyonu başkanı Putin.

Rusya Federasyonu başkanı Putin.
İktidarını sürdürmek için, Anayasada yapacağı değişikliklerle. Parlamenter sistemin kurallarına dayanarak. İktidarını sürdürmek istemektedir.
Bilindiği gibi, Putin’in iktidarını sürdürmesi. Başkanlık ve Başbakanlık arasında gidip gelmektedir.
Bir makamda süresini doldurduğunda. Anayasal engel olduğundan tekrar seçilmesi mümkün olmuyor.
Bunu aşmak için, iki makam arasında gidip geldi ve iktidarını devam ettirdi.
Artık bu taktik, rahmetliyi s…..ı için bundan vazgeçerek.
Parlamento ağırlıklı bir modele gitmeye karar verdi.
Tam da parlamenter sistem olmasa bile.
Parlamentonun ağırlıklı olacağı, bir yarı başkanlık sistemi getirmek için, düğmeye bastı.
Bunun sonucu olarak. İlk yapılacak olan anayasa değişikliğine gitmeye karar verdi.
Değişikliklerin içinde en önemlisi.
Uluslararası hukukun üstünlüğüne sınırlama getirilecek. İç hukukun üstünde bir uluslararası hukukun üstünlüğü, mümkün olmayacak.
Bu kararı ile Putin. Milli hukuku, Uluslararası hukuktan ve üstünlüğünden koruma altına almaya çalışıyor.
Egemen ve emperyal güçlerin, yayılmacı politikalarının en güçlü malzemelerinden biri de kendi yarattıkları hukuka. Uluslararası hukuk niteliği vermeleri ve yayılmacılıklarını sürdürmeleridir.
Putin, kendi ülkesinde, buna geçit vermemek kararlığını gösterdi.
Devlet başkanı seçilmek için, 10 yıl olan süreyi 25 yıla çıkardı.
Geçmişte bile olsa, başka ülke vatandaşlığı, ya da oturma izni olanlar. Devlet başkanı seçilemeyecek.
Başka ülke vatandaşlığı, ya da oturma izni olanların. Hakim, vali, belediye başkanı, millet vekili ve hükümet üyesi olması yasaklanacak.
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin. Parlamento ağırlıklı anayasanın yanında. Rusya’nın yöneticileri ve karar alma mekanizmasında olan makamların da. Bu anayasa değişikliği ile sadece ve sadece Rus yurttaşlara münhasır bir düzenleme getirmektedir.
Bundan amaç, Rusya’daki yönetimin yabancıların eline geçmemesi.
Bilindiği gibi.
Atatürk’ün yaptığı ve TBMM’de kabul edilen anayasada, bunlara benzer kurallar vardı.
Rusya lideri.
Salt, yarı başkanlık sistemine geçmek için bu değişikliklerin yapılmasını ön görmüş olamaz.
Bunun gerisinde.
Ülkenin yönetimine, yabancı ve emperyal güçlerin sızmasını önlemek. Set çekmektir.
Putin’in iktidara gelmesi ile Amerikan emperyalizminin. Orta Doğu’da ve Avrasya’da at koşturma devri, zaman süreci içerisinde hız keserek. Etkisizleştirilmiştir.
Biliyoruz ki.
Emperyalizm ve kapitalizm. Demokrasi adı altında dünyadaki tüm ülkelerin hem idaresine, hem de kurumlarına sızarak. Ülkeleri sömürü alanlarına çevirmişler. Darbeler yaptırarak, ülkeleri bölmüşlerdir.
Gerçi Rusya. Bu durumlara düşmüş ülke değil.
Fakat Putin, tedbir alıyor.
“Her tedbir bir emniyettir” tekerlemesi boşuna söylenmemiştir.
Süper güç Rusya, buna gerek duyuyor.
Biz ise devlet için o kadar olumsuzluklar ve devleti itibarsızlaştırma eylemlerinin karşısında. Buna gerek bile duymuyoruz.
Ülkemiz bir seçime gitmektedir.
Adaylar daha tam belirlenmiş olmamakla birlikte. Hava ısınmaya başladı bile.
Öyle görülüyor ki.
Yine bu seçimde de hem meclisten hem de meclis dışından adaylar bu yarışa katılacaklar.
Adayların kesinleşmesi ile seçim konusuna, ciddi olarak eğileceğim.
Yalnız bu seçim.
Adaylar değil de görüşlerin yarışacağı bir seçim mahiyetine dönüşecek gibi.
Hava o yönde …
Bu haber 4579 defa okunmuştur

:

:

:

: