İhtiyat akçesi

İnsanlığın Mağara Devrinden günümüze dek uyguladığı bir yöntem var. Bu hiç şaşmadan devam etmektedir.
İnsanlığın Mağara Devrinden günümüze dek uyguladığı bir yöntem var. Bu hiç şaşmadan devam etmektedir.
Daha paranın icat edilmediği, malların trampa edildiği dönem.
Yaşamak için önce gıda maddeleri sonra da giysi tedariki.
Bunun yazı var, kışı var.
Aile, yaşamını sürdürmek için kışın beslenme amacı ile biriktirilen ve o süre için dayanan yiyecek maddelerinin depolanmasına gidiliyordu. Bunları halen bu müzelerde görmek mümkün.
İlk kez Mağara Devrinde yaşayan ailelerin uyguladıkları, ihtiyat akçesinin önceliği, insanların besin maddeleri oldu.
Bu uygulama, Milattan önce 7. yüzyıla kadar gider. 7. YY . Anadolu’da yaşayan Lidyalılar. Dünyada bir devrim niteliği taşıyan parayı icat ettiler. Bu tarihten sonra artık paranın, insanlığın bir yaşam biçimi haline gelmesine yol açtı.
Mal alışverişleri trampa uygulamasından çıkmış. Bunun için para geçerli akçe olmuştu.
İnsanoğlu, Paranın icadından sonra. Yaşamının idamesi için, evine mal stoku yapmaktan vazgeçti.
Hamallığı, paranın üzerine yığdı.
İnsanoğlu artık aile bütçelerini parasına göre belirleyip. Ona göre kendisine bir plan yapıyordu.
Günümüzde de bu uygulama devam etmektedir.
“ Eylik var, hastalık var “özdeyişinden yola çıkarak. Kazancının bir miktarını olası kötü günler için “ihtiyaç akçesi“ olarak, bir kenara ayırıp. Ailesinin geleceğini güvence altına almaktaydı.
Bankacılık sisteminin gelişmesi ile gelecek kara günlerin bir güvencesi olarak. Bu birikimlerini bankalarda koruma altına aldılar.
Aile ekonomilerindeki İhtiyaç akçesi. Zamanla Modern devletlerin de ekonomik politikalarının bir parçası haline geldi.
İkinci Dünya Savaşından sonra. Birçok devlet sosyal demokrasiyi benimseyerek. Devlet şekillerini sosyal devlet olarak belirlediler ve anayasalarında bunu güvence altına alarak. Planlı ekonominin bir parçası haline getirdiler.
Sosyal devlet anlayışı ile devlet mekanizmasını sürdüren iktidarlar, bütçelerini oluştururken. İleride ülkeyi ve dolayısı ile vatandaşları olumsuz etkileyecek olan ekonomik gelişmeler karşısında, bu olumsuzlukları def edecek. Devlet hazinesinde İhtiyaç akçesi ayırırlar.
Bu miktar her yıl yapılan bütçeye göre de gözden geçirilerek. Dünyada gelişen, değişen ve oluşan gelişmelere göre, miktar gözden geçirilerek. Bir ayara tabii tutulur.
Planlı ekonomilerin uygulanmadığı ülkelerde bile, bu behemehal uygulanmaktadır.
Dünyamızı saran Korona Virüs belası karşısında. Hazinelerinde bu kötü günler için ihtiyat akçesi ayıran ülkelerin. Bu illet için ihtiyat akçelerinden ayırdıkları paylar. Medya tarafından duyurulmaktadır.
Bizim Devletimize gelince.
74 ‘ten sonra oluşan idareler, bu olumsuzlukları düşünmüş olacaklar ki bunu daha değişik bir yöntemle sağlamaya çalıştılar ve başardılar da.
Neydi bu bulunan yöntem ?
Fon esasına dayanan bir yöntemdi.
Memurun geleceğini, olumsuzluklar karşısında ekonomik olarak güvence altına alacak fonlar oluşturuldu.
Bu fonun miktarı, çalışanlardan kesilip oluşturuluyordu. Memur, emekli iştirak payı fonu adı altında yapılan kesintilerle, fonda milyarlarca lira birikmişti.
Ayni şekilde, bir çalışma alanı olan, İşçi kesiminde de İhtiyat sandığı ve işçi sigorta fonu adı altında, bu alanda çalışanlardan yapılan kesintilerle. Bu fonlarda da milyarlarca liralık bir birikim oluşmuştu.
Ayni şekilde diğer kurumlarda da buna benzer fonlar oluşturuldu.
Bunların hepsi kötü günlerde kullanılacak ihtiyat akçeleri idi.
Yani bu günlerde kullanılacaktı.
Bu günlerde, bu kötü günlerde, yapılmaya çalışılan. Kamuda çalışandan, emekliden ve diğer devlette çalışan ve sigortalara tabii olanların maaşlarından kesintiye gitmek.
Niye bu yönetim, bu yolu denemek istiyor ?
Çünkü geçmiş yöneticiler tarafından. Çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak oluşturulan bu fonlardaki ihtiyat akçeleri. Siyasi rant uğruna buharlaştırılmıştır.
Halk dili ile bu fonlarda ( onnuk ) yok.
Yerlerinde yeller esmekte.
Geçmiş dönemlerde de bu olumsuzluklar yaşanmış. Yine ayni yöntemlere baş vurma girişimleri olmuştu.
Günü birlik ekonomik politikaların bizi getireceği köy. Her zaman çalışanların maaşlarını tırpanlama köyü olacaktır.
Kötü yönetimin cezası her zaman çalışanlara kesilir.
Çalışanların kesintileri ile oluşan söz konusu fonları buharlaştıranların hesap vermesi ne zaman ?
Çalışana ve emekli maaşlarına gözlerini çevirenler.
Bir de hayatı suni olarak pahalılaştıran sermaye kesimine de bir göz atsınlar.


Bu haber 1126 defa okunmuştur

:

:

:

: