Irkçılık bir hastalık mıdır?

Irkçılık elbette bir hastalık değildir.
Irkçılık elbette bir hastalık değildir.
İnşa edilen toplumda, geniş yelpazeye sahip sistemle birlikte eğitim sistemi, bürokrasi, yönetim şekli, resmi tarih, militarizm, derin devlet ve yeniden üretilen ideolojik bir yaklaşımdır.. Irkçılık bir doktrin, ideoloji, tercih. Ve son derece tehlikeli bir eğilimdir.
Dolayısıyla Irkçılığı hastalık şeklinde izah etmek bana doğru bir tanım olarak gelmiyor.
Tabiatıyla ırkçılığı bir hastalık olarak tanımlarsak bunun ortaya çıkış ortamını iyice süzgeçten geçirip analiz etmekten uzaklaşırız..
Ve hatta bu yaklaşıma hastalık demek ırkçı saiklerle işlenen suçları da aklamış oluruz.
Peki burada sorunun kaynağı demokrasi mi?
İnsan hakları mı?
Hukukun üstünlüğü mü?
Eğitimin dikte ettiği devlet politikası mı?
Yoksa bu gibi temel kavramların kazanılması mücadelesi içinde yerini alan bir anlayış mı?
Elbette önce eğitim.
Eğitimle tanımlanan doğru bilgiler.
Devlet politikası içinde demokrasinin ve insan haklarının geldiği nokta.
Ve elbette hukuk sisteminin güvenilirliği, bir başka anlatımla hukukun üstünlüğü.
Bütün bunları içselleştiren toplumlara baktığınız zaman göreceksiniz ki ırkçılık onlara uzak kalmıştır. Çünkü bu mantalite içinde sistem kuran toplumlarda din,dil,renk vs gibi insanları kategorize eden bir dayatma anlayış yoktur.
Kendi ırkını öteki ırklardan üstün görmek veyahut saymak ve siyasal tavrını buna dayandırmaya yönelik bir eğilim içine girmek bir insan/toplum/ulus tercihi olamaz.
insanların toplumsal özelliklerini ırksal özelliklerine indirgeyen ve bir ırkın öteki ırklara üstün olduğunu öne süren öğretinin oturtulduğu temel devlet politikası haline getirilemez.
Zira bu açık açık işlenen bir insanlık suçudur.
Dolayısıyla bunu politika haline getiren ülkelerde Irkçılık genel olarak çeşitli insan ırkları arasındaki biyolojik farklılıkların kültürel veya bireysel meseleleri de tayin etmesi gerektiğine ve doğal sebeplerle bir ırkın çoğunlukla kendi ırkının diğerlerinden üstün olduğuna ve diğerlerine hükmetmeye hakkı olduğuna duyulan inanç veya bu değerleri kabul eden anlayışın sığ ve bağnaz ürünüdür.


Bu haber 905 defa okunmuştur

:

:

:

: