Paranın hükmettiği her şey..

Dünya’nın neresine giderseniz gidiniz bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda ülke dışında insanlığın temel kronik sorunları başında yoksulluk gelir. Sonra doğa tahribatı, ardından GDO'lu yiyecekler ve nihayetinde sağlık sorunu, konut sorunu, işsizlik vs.
Dünya’nın neresine giderseniz gidiniz bir
elin parmaklarını geçmeyen sayıda ülke dışında insanlığın temel kronik sorunları başında yoksulluk gelir. Sonra doğa tahribatı, ardından GDO'lu yiyecekler ve nihayetinde sağlık sorunu, konut sorunu, işsizlik vs.
Peki neden?
Bir kere gelir adaletsizliği ile başlayan ve domino etkisiyle süregelen bir düzen mevcut.
Bunun temel çıkış noktası da Kapitalizimdir.. Nitekim bütün bu sorunları üreten de Kapitalizmin bizzat kendisidir.
O zaman Kapitalizm içinde bütün bu sorunların kökten çözümü mümkün olur mu?
Konuyu özele indirgeyerek kendi ülkemiz için bu soruyu soracak olursak nasıl bir sonuç elde ederiz?
Cevap elbette deneyimlerde saklı.
Zira kendi ülkemizde Kapitalizm içinde kurgulanan yapının/düzenin bu bağlamda çözüm olmayacağını birçok hükümette gördük, birebir yaşadık.
Ama neden?
Her şeyden önce eşit gelir dağılımı olabilecek en adil yapıda değil.
Haksız kazanç gözle görülür şekilde ortada bu denli net dururken, ve akabinde adaletli bir vergi sistemi olmamasından mütevellit ortaya çıkan kaçak ekonominin yarattığı koşullar altında ezilen ve rekabet edemez duruma gelen dar gelirli sınıf yok sayılırken burada bir şeylerin düzeleceğini varsaymak elbette doğru bir düşünce değil.
O halde Kapitalizmin ekonominin çarklarına büyük oranda hakimiyet kurduğu coğrafyaların akıbetinde insanlığı yoksulluktan kurtaracak, ya da insan onuruna yakışacak bir hayat sürdürmesine olanak tanıyacak bir imkanı sunmuyor.
Bugün birçok ülkede olduğundan çok daha fazla gözle görülür bir gelir adaletsizliği mevcuttur.
Peki bu ne demek?
Şöyle ki bir eve 100 kaynak girerken, bir diğer eve 25 bile girmiyor. Ama diyeceksiniz ki 100 kaynak giren evin fertleri çok daha fazla çalışıyor, kazanıyor vs.
Oysa o öyle olmuyor.
Zira evine 100 kaynak giren fertler devlet tarafından bilerek veyahut bilmeyerek daha çok destekleniyorlar.
Nasıl?
Bugün bir evde hiç kamu çalışanı olmaz iken diğer evde bütün aile fertleri kamu çalışanı oluyor.
Bugün 100 kazanan devlete vergi vermemek için binbir dolap çevirip işi meşrulaştırabiliyor ve çok az bir vergi ödüyor. Oysa onlardan kat kat az kazananlar daha çok vergi ödeyebiliyor.
Bugün aslında kaynağı belli olmayan fakat paravan işletmelerle devletin bildiği ve göz yumduğu bir düzende bunu meşrulaştırmak suretiyle haksız kazanç sağlayan bir zümre var.
Bu haber 696 defa okunmuştur

:

:

:

: