ÇADER ( Çatalköy Geliştirme ve Kültür Derneği) den anlamlı BASIN AÇIKLAMASI

ÇADER Başkanı ve yönetim kurulunun davetlisi olarak 17 Kasım salı günü 10.00’da dernek binasındaki basın toplantısına büyük bir sevinçle katıldım.
ÇADER Başkanı ve yönetim kurulunun davetlisi olarak 17 Kasım salı günü 10.00’da dernek binasındaki basın toplantısına büyük bir sevinçle katıldım.

KIBRIS’TA DOĞA KORUMA KAMPANYASI adıyla yürütülen etkinlik
Çatalköy- Arapköy- Esentepe yerleşim yerlerini de kapsama alanı içine almış.

Gurur verici bir ADIM daha...

ÇADER Başkanı Pervin Özgeçen, dernek yönetimi ve üyeleriyle, proje koordinatörü Martin Marancos, proje uygulayıcısı Şerife Ebeler, proje lideri İrene Raab Marancos, Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Köy Muhtarı Yusuf Sipahi, İlkokul Müdürü Uğur Çınar ve sınırlı sayıda konuk eşliğinde, elbette BRT ekibinin yer aldığı güzel bir tanıtım gerçekleşti.

ÇADER’i örnek çalışmalarından dolayı gönülden kutluyorum.

Sizler için dernek ile ilgili bilgileri sorumlulardan rica ettim.

Çatalköy, Geliştirme ve Kültür Derneğinin en önemli hedefi DOĞA ve ÇEVRE :

Deneyimler, doğa korumanın, koruma faaliyetlerini iyileştirmek için çocuklara, yetişkinlere ve öğretmenlere aynı şekilde ayrıntılı olarak açıklanması gerektiğini göstermektedir.

Bu nedenle onları en geç ilkokulda doğa koruma ile tanıştırmalıyız.

Yetişkinler bilmiyorsa çocuklar bunu nasıl öğrenebilir? Çocukların çok küçük yaşta sorumluluk alabilecekleri düşünülmelidir.

ÇADER bugüne kadar Kültür ve Eğitim Bakanlığı, Turizm ve Çevre
Bakanlığı, Çatalköy Belediyesi, yerel okul müdürleri ve köylülerle iyi bir çalışma ilişkisi kurmayı başarmıştır.

Amaç, tabanda üç Kıbrıs köyünü daha avi-fauna dostu hale getirmek ve diğer köylerin takip edeceği bir model haline gelmek
için doğa korumayı teşvik etmektir.

Doğada biyoçeşitliliğin önemi ve yaban hayatı ile tüm doğal kaynakların (toprak, su, hava vb.) korunması ve iklim değişikliğinin
olumsuz etkileri ve uyum stratejilerinin gerekliliği konusunda farkındalık yaratmaya ve bilgiyi
artırmaya odaklanmıştır.

Hedef gruplara göre okul çocukları, öğrenciler, yerel avcılar, bahçıvanlar ve bahçe sahipleri, spor kulüpleri,
aileler, kadın çevrelerine göre bu konular anlatılacaktır.

Böcek fotoğrafı avı, geceleri doğa, kuş gözlemciliği, sahil boyunca çöp toplama ve ağaç dikme /
sulama gibi başlıklar altında okul gezileri organize etmek.

Öğretmenlere materyal sağlamak
Okullarda resim yarışmaları düzenlemek.
Okul bahçelerine böcek çeken bitkiler dikmek.

Köylülere, avcılara, üniversite öğrencilerine, kadın çevrelerine iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik
ihtiyacı, Natura 2000 ve IBA'nın anlamı gibi ilgili konular hakkında sunumlar yapmak.

Bahçıvanlar için atölyeler: gübreleme, malçlama, böcekler ve kuşlar için bitkiler hakkında, böcek
ilaçlarının tehlikeleri; aileler için: böcek otelleri, yuva kutuları ve beslenme istasyonları inşa etmek.

KUŞ GÖZLEMCİLİĞİ

Kuş gözlemciliği, botanik için yerel uzmanlar ile doğayı ve vahşi yaşamı takdir etmek amacıyla köylüler için, saha gezileri, kuş gözlemleri ve kuş yuvaları yapımı yerleştirmeleri gündeme alınacaktır.

ÇATALKÖY GELİŞTİRME ve KÜLTÜR DERNEĞİ

Başkan: PERVİN ÖZGEÇEN

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği 2005 yılında Kurucu Başkan Sezay Özgüm

Kurucu üyeler:
Hasan Varoğlu, Ali Coşansel, Devrim Karaman, Beraat Varoğlu, Aytekin Bağcıer, Gözde Özerk

DERNEĞİN AMACI:
sosyal, kültürel ve çevre konularında halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek, geliştirmek ve bu konularda eğitici aktivitelerde bulunmak; bu amaçla kurulmuş diğer yerel ve yabancı ülkelerdeki ilgili kuruluşlarla yakın ilişkide bulunup bilgi alışverişi yapmak, ortak projeler üretmektir.

BAŞLANGIÇTAN BUGÜNE DERNEK ÇALIŞMALARIMIZ

2005 yılında köydeki yağ değirmeninde başlayan çalışmalar, 2007 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan tahsisi onaylanan ve tamamen derneğin olanaklarıyla tamir edilen binada, 2009 yılından beridir yürütülmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığından görevlendirilen öğretmen eğitmenliğinde dernek binasında bölgemizdeki kadınlara Köy Kadın Kursu olanağı sağlanmaktadır.

Dernek;
2005 yılında Gençlik Değişim çerçevesinde “AB’deki Çevre Problemleri” konusunda Letonya ve ve Litvanya’ya çevre gezisi,
2009-2010 yıllarında AB tarafından finanse edilen “Yerel Çabalar ve Küresel Çıktılar” projesi uygulanmış; Proje kapsamında Yerel ve Küresel konularda özellikle köy halkının ihtiyaçları gözetilerek farkındalığı yükseltmek amaçlanmıştır.

Bu, ÇADER’in ilk AB Projesi ve köydeki ilk Sivil Toplum Projesi olmuştur.

2009 ve 2010 yılında Acapulco ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Çocuk Çevre Konferansı düzenlenmiş,
2010 yılında “Naylon Poşete Hayır” kampanyasını, bez çantalarla bölge super marketlerinde yürütülmüş,

2018 yılında ÇADER çatısı altında çevre bilinci geliştirilmesi için oluşturulan “Çevre ve Ben” çalışmalarını sürdürmektedir.

2018 Aralık ayında göreve gelen Yeni Yönetim Kurulu Pervin Özgeçen başkanlığında; Neriman Soyumert, İrene Raab Marancos, Sevlay Ramadan ve Düriye Yırık birlikteliğinde yürütülmektedir.

2019 Mayıs ayında AB Grow Civic destekli “Evsel Atıkların azaltılması, köylerarası işbirliği” projesi nezdinde Almanya’da Çatalköy nüfüs ve yaşam alanına uygun kasabalarda gözlem gerçekleştirmiş,

2019 Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında Kültür Dairesi onaylı “Çocuklara Kültür ve Sanat Yoluyla Ulaşmak” projesi gerçekleştirilmiş,

2020 Şubat ayında AB Grow Civic destekli (çalışmaları halen yürütülen) “Okul Öncesi ve İlkokullarda Genel Çevre Eğitimi Konusunda Dijital El Kitabı Hazırlanması” projesi, Talim Terbiye Dairesi Müdürlüğü tarafından onaylanmıştır.

2020 Ağustos ayında, Çatalköy Belediyesi-ÇADER işbirliğinde başlatılan “Sarı-Mavi” poşet Geridönüşüm Plastik Ayrıştırma Pilot Bölge uygulaması yürütülmektedir.

Köyümüzde düzenlenen yıllık festivale katılıp farklı başlıklarla sunumlar gerçekleştirmektedir.
Dernek; çevre ve doğa ile ilgili projeler üretmeyi sürdürmekte, çalışmaları 110 üye ile desteklenmektedir.

Farklı dernek ve bireyleri Plastik Ayrıştırma çalışmalarımıza katılması için teşvik ve davet ediyoruz.

Lütfen bize, facebook veya e.mail cader2005@outlook.com’dan ulaşabilirsiniz.

Bu haber 8124 defa okunmuştur

:

:

:

: