Bu noktaya nasıl gelindi

Kapanalım mı, kapanmayalım mı noktasına nasıl gelindi ?

Kapanalım mı, kapanmayalım mı noktasına nasıl gelindi ?
Bir yıla yakın bir süre, Pandemi ile mücadelede dünyaya baktığımızda. Bizde can kayıpları açısından, çok da büyük olumsuzluklar oluşmadı.
Komşumuzda, bir senede, covid’den can kaybının olmadığı bir gün geçmedi.
Biz kendimize bakarak rahatladık ve rahatlamanın da ötesinde relaks olduk. Gel keyfim gel bir hayat tarzını yaşam biçimi olarak kendimize seçtik.
İlk dönemlerde, Pandemi ile ilgili çok ciddi bir disiplin tüm halkı_ mız tarafından benimsendi. Maalesef bunun arkasını getiremedik.
Açıldık sonra açıldık. Saçıldık sonra saçıldık. Virüs bana işlemez havalarına girdik. Arkasından da ne sosyal mesafeye, ne de maskeye önem vermeyip, sosyal etkinliklerde nerede ise kucak kucağa görüntüler sergiledik.
Kısacası halkımızın büyük bir çoğunluğu, virüsün bulaşmasını engelleyecek üç kural olan. Maske, Sosyal mesafe ve Hijyene gerekli önemi vermedi.
Bu konuda halkımızın ne kadar suçu ve günahı varsa. O kadar da idarede suç ve günah var.
Neden mi ?
Bu kurallara uymayanlar için oturup Meclisimizden yasal düzenlemeler yaparak, müeyyideler getirdiler.
Pekala bunlara uymayanlar ve tüm halkı riske atanlar için getirilen müeyyidelerin kaçta kaçı uygulandı ?
Hangi cezalar verildi ?
Yoksa yasal düzenlemeler, iş ola mı yapıldı. Uygulanmayacaksa niye düzenlenip yasa haline getirildi.
Belki de bunlar katıksız uygulanmış olsa, bulaşta artış olmaz. Kapanma da gündeme gelmezdi.
Kapanma noktasına gelmemizdeki sorumluluk. Kurallara uymayan halk kesimleri ile bu kuralları uygulatmayan idaredir.
Uygulansa büyük olasılıkla bu noktada olmazdık.
Bu noktaya gelinmez. Halk da bu sıkıntılı ortama tekrar girmezdi.
Ne demiş Atalarımız ?
Zararın neresinden dönersen kardır.
Bunun için bulaşla ilgili en yetkili organ. Bulaşıcı hastalıklar yasasında belirtilen üst komitenin aldığı ve alacağı kararların uygulanması ve uygulatılmasıdır.
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak. Üç komite daha ihdas edilmesi için yasal zorunluluk vardır.
Bunlar. Sürveyans Komitesi, Laboratuvar Komitesi ve Enfeksiyon Komitesidir. Üst Komite bunlardan da bilgi ve görüş alarak karar aşamasına gelir.
İlgili yasa. Cumhuriyet Meclisinden geçip yasalaşmıştır.
Üst Komitenin görevleri, bu yasa ile belirlenmiştir.
Üst Komitenin yetkileri ile ilgili yasa, şu kuralı ön görüyor.
Md. 6 . (C) (6) . Toplantıda alınan kararlar tüm üyelere yazılı olarak iletilir. Alınan kararlar Başkan tarafından imzalandıktan sonra, gereği yerine getirilmek üzere ilgili birim veya birimlere ve diğer komitelere iletilir.
İlgili maddeden de görüleceği gibi sağlıkla ilgili yetki. Bulaşıcı hastalıklar Yasasında ve o yasadan neşet eden üst kuruldadır.
Hastalıktan ve bunun için alınan tedbirlerden doğacak olan sosyo ekonomik sıkıntılar için karar üretecek olan siyasi idaredir.
Tabii, Üst Komitenin karar üretmesi ve uygulamaya geçirmesi bakımından idare ile de sıkı bir diyalog içinde olması gerekir.
Bunu da sağlayacak olan, ilgili Bakandır.
Pandeminin kolay kolay gideceği yok. Mutasyona uğrayarak karşımıza yeni yeni şekillerde geliyor.
Onun için en önemli tedbir. Sıkı sıkıya üç kuralın uygulamasına devam edilmelidir. Bunun için de Maske, Sosyal Mesafe ve Hijyene dikkat etmeliyiz.
Bilhassa maske takmayanlar için caydırıcılık açısından, yasanın ilgili maddesini sıkı sıkıya uygulatmamız lazım.
Bunda duygusallıktan ari olmamız gerek.
Kurallara sıkı sıkıya uyarsak. Ben inanıyorum ki vakalar sıfır noktasına inecektir.
Bir de aile ziyaretlerine bir süreliğine ara verelim. Hasretliği telefon ile giderelim. Pandemiye geçit vermeyelim. Tedbirlerin uygulanması ile ilgili görevlilere yardımcı olalım.
Uymayanları, uyaralım.
Devlet dairelerindeki işlerimizde, sohbetlere girmeden işlerimizi halledip ayrılalım.
Unutmayalım ki her tedbir bir emniyet içindir.
Bunların başında da en önemlisi aşıdır. Aşılanma daha bir programa oturmasa bile. Kısa zamanda bu da olur. Tüm dünya umudunu aşıya bağladığına göre demek ki bu işte bir keramet vardır.
Öyleyse haydi aşı olmaya.Bu haber 2734 defa okunmuştur

:

:

:

: