Rejimler sistemler ve biz

Değerli okurlar, bu günkü yazımın konusu. Dünyadaki siyasal rejimler ve sistemleri olacak.

Değerli okurlar, bu günkü yazımın konusu. Dünyadaki siyasal rejimler ve sistemleri olacak.
Dünya, toplum düzenine geçeli beri, hangi rejim ve sistem olursa olsun. Bir yöneten ve yönetilenler hep olmuştur.
Bu tarih öncesinde de vardı. Tarihten sonra da günümüze dek devam etmiş ve etmektedir.
Rejimlerin ve sistemlerin odaklaştığı nokta ise, Devlet olmuştur. Devlet tüm rejim ve sistemleri üzerine mıknatıs gibi çekmiş ve çekmeye de devam etmektedir.
Bu, klasik devletten modern ve çağdaş devlet yapısına kadar süre gelmiştir.
Siyasi rejimlerle, siyasi sistemleri, çoğu çevreler birbirine karıştırmakta. Her ikisini de ikiz kardeş gibi ayni bakış açısı ile görmekte ve değerlendirmektedir.
Siyasi rejim ve siyasi sistemler, birbirleri ile tamamen ayrı kavramlardır.
Dilerseniz birkaç örnek vereyim.
Siyasi rejimlere örnek. Demokrasi, Komünizm, Teokrasi ve baskıcı rejimlerdir.
Siyasi rejimlerin uygulanmaları için kendilerine has siyasi sistemleri var.
Dünyada, en çok uygulanan siyasi rejim Demokrasidir. Demokrasi rejiminde de kendine has idare sistemleri var. Bunların belli başlıları. Parlamenter sistem veya başkanlık sistemidir.
Bu sistemlerde tek dereceli ve çift dereceli temsiliyetle ülke yönetilmektedir. Parlamenter ve başkanlık sistemlerinin tartışmaları halen devam etmektedir.
Komünist rejimlerde ise siyasal sistem polit büroya dayanmaktadır.
Demokratik rejimlerin dışındaki rejimlerde sistem, demokrasi dışıdır.
Mesela İran’da mollalar rejimi var. Seçimle, parlamento oluşuyor. Fakat Çağdaş Demokratik rejimden bihaber.
Dünyamızda uygulanan en çağdaş siyasi rejim, Demokrasi rejimidir.
Tabii bu da kendi içerisinde sistemin çalıştırılması bakımından çeşitlilik arz etmektedir. Fakat ne kadar değişiklik olursa olsun. Dünyamızda uygulanan rejimlerin en çağdaşıdır.
Bazı ülkelerde, siyasal iktidarlar sistem değişiklikleri ile veya sistem üzerinde oynayarak parsayı önlerine çekme girişimleri yaparak. Siyasi rant elde etme peşine düşebilirler. Bunun dünyada çok değişik örnekleri vardır. Yaşayarak görmekteyiz.
Hangi siyasal rejimi kabul ederseniz edin. Devlet çarkını döndürecek güçlü bir bürokrasi çarkınız yoksa. Vay halinize. Baskıcı rejimlerde bu sistem, rejimin uhdesinde oluşturularak, çark döndürülmeye çalışılır. Çarkın dişlileri buram buram siyaset kokar. Çünkü o dişlileri meydana getiren, o rejimin baskıcı iktidarlarıdır.
Demokratik rejimlerde bu çarkın dişlileri, daha adil ve demokratik kurallar içerisinde oluşmakta ve tamamen devlet çarkının döndürülmesinde, siyasal gözlükten arındırılmış bürokratlar görev yapmaktadır.
Demokratik rejimin çalışması ve devlet çarkının dönmesi tamamen buna bağlanmıştır.
Bürokratlar, devletlerin kurmay subaylarıdırlar. Bürokrat, bürokrasi kazanında uzun yıllar pişerek uzmanlık alanında kıvama geldikten sonra, devleti yönetmek için direksiyon başına oturtulan yöneticilerdir.
Bürokrat , bilgi , deneyim , yaratıcılık kabiliyeti ile ülkenin yönetimi, gönül huzuru içinde devredilen kişidir. Bu kişiliğin oluşması yıllara baliğ bir zaman dilimi ile ancak mümkün olur.
Bu, dama çıkmak için dayanan merdivenin birinci basamağından başlayıp, son basamak ile dama çıkmaya benzer.
Bir kişi, Bürokrat olabilmesi için bürokrasi merdiveninin en alt basamağından başlayarak, son basamakta bu hedefe varabilir.
Bir benzetme yaparsak. Bürokrasi çatısına erişmek, tüm basamakları sıra ile tırmanarak mümkündür.
Bizde durum ne merkezde ?
Söylemeye ne hacet.
Bizde çatıya, merdivenin son basamağından çıkmak usul haline geldi veya getirildi.
Halkın büyük bir çoğunluğu, bürokrasi çarkının ağır aksak dönmesi veya dönmemesi konusunda şikayetçi.
Meselenin esası mı.
Son basamak efendim. Son basamak.
Bu haber 2616 defa okunmuştur

:

:

:

: