Planlamaya çok geç kalınmadan geçilmelidir

Uluslar ve oluşturdukları devletler, önlerini görebilmek ve bir yol izlemek için her alanda planlar yapmaktadırlar .

Uluslar ve oluşturdukları devletler, önlerini görebilmek ve bir yol izlemek için her alanda planlar yapmaktadırlar .
Geçmiş yıllara bakarak gelecek yıllar için hedefler belirleyerek planlar yapıp harekete geçerler .
Her modern devletin kendine göre plan hedefleri vardır .
İçte üretim, tüketim, ekonomi , maliye, eğitim, sağlık , savunma, sosyal ve kültürel gelişme ve yaşam için planlar yapmakta .
İçte olduğu gibi dış politikalarında da plan yaparak dünyada varlıklarını idame ettirmeye çalışmaktadırlar .
Bunun için kısa , orta ve uzun vadeli dış politika planlarını hayata geçirirler .
Plan hedeflerine varmak için en önemli fonksiyon ekonominin düzde olmasıdır .
Yani Yurt içi, ve yurt dışı GSMH’nın beklentilere cevap vermesi gerek.
Bizde bu mümkün mü ?
İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullara bakıldığında mümkün olmadığını görürüz .
İstatistik Kurumu verilerine göre GSYİH % 16 . 2 küçülmüştür . 2020 yılında kişi başına düşen milli gelir 10 . 55 ABD doları idi .
Bu rakam çok düşük bir rakam . Bozdur bozdur harca .
Bunun bu düzeye inmesinde pandeminin büyük etkisi olduğunu da biliyoruz .
Bu bir olgu .
Bu olgudan yola çıkarak, planlamalarla kendimize refaha gidecek yolları çizebilir ve bu olumsuzluğu, olumluluğa çevirebiliriz .
Dünyadaki iklim değişikliklerinin de bu olumsuzlukların yaratılmasında çok büyük etkileri vardır .
Ülkemizde tüm sektörler, kamu olsun, özel sektör olsun . Bu olumsuzluklardan nasiplerini almışlardır .
Şimdi yapılması gereken , çok ciddi bir şekilde ilgili bakanlıkların, uhdelerinde olan sorunları ele alarak yola koyulmalarıdır . Bunun için uzmanlardan oluşan birimler oluşturarak sorunları ortadan kaldıracak planları ortaya koymalıdırlar . Bakanlıkların bu kadrolarla mevcut sorunların üstesinden gelemeyeceğini yaşayarak görüyoruz .
Suriye’den gelen petrol sızıntısı karşısında yine yaşadık . İlgili, ilgisiz herkes konuştu . Petrol sorununun çözümü “ Allaha kaldı .“
“Laf çok , sorun çözmek yok .”
Hayat pahalılığı tavan yapmadı . Tavanı deldi ozon tabakasına erdi .
Söylüyorum, söyleyeceğim .
Yazıyorum , yazmaya devam edeceğim .
Halk beslenme konusunda çok zor şartlar altında .
Gıda Tüketim Kooperatifleri oluşturun .
Bu konuda Belediyelere büyük görevler düşmektedir .
Yetmişli yılların ortalarında , Ecevit’in halk hareketi ile Belediyelere kurduğu halk ekmek fırınlarını . Hemen hemen tüm Belediyelerimiz KKTC’de yapmıştı .
Belça , Peyak , Polis Kooperatifi kurulmuştu .
Halk ekmek fırınlarını daha sonra gelen Belediye Başkanları kapattılar .
Güzelyurt’ta da Allah iyiliğini versin . Eski BB İsfendiyar Açıksöz, halk ekmek fırınını yapmıştı .
Sonraları halk için iş yapmak vaadiyle gelen zat . ilk icraatı olarak halk ekmek fırınını kapatmak olmuştu .
Türkiye’de halk Sn. Erdoğan’dan , Ecevit’in yaptığı gibi tanzim satış mağazalarının açılması talebinde bulundu .
Bunu Yalçın Cemal ile söyleşi programında dile getiriyorum . Programda gündem yapıyorum . Fakat bir türlü sonuç alamıyorum .
Nedenini araştırdım .
Nedir bilir misiniz ?
Sponsorluk davası efendim .
Sponsorluk davası .
Bu dava büyük dava . Adamı o koltuğa oturtur ve verdiğinin yüz katını geri alır . Koltuğa oturtulan için ise önemli olan, kıçının koltuğa yerleşmesi .Bu haber 3411 defa okunmuştur

:

:

:

: