Kapının kilidi denetlenmiyorsa kapı ha var ha yok

Kapıda , içerdekileri emniyete alma bakımından döneme göre sicim veya ip kullanılırdı .

Kapıda , içerdekileri emniyete alma bakımından döneme göre sicim veya ip kullanılırdı .
İnsanoğlu yerleşik düzene geçtikten sonra sığındığı konutuna ahşaptan kapılar yapmaya başladı . O dönemin imkanları dahilinde yine ahşaptan pekiler , yani sürmeli kilit sistemleri oluşturdular .
Demirin bulunması ile ahşap kapıları demir katkıları ile daha da sağlamlaştırmaya gidildi . Bu dönemde sürmeli kilitler demir malzemesi kullanılarak daha da sağlamlaştırılmış oldu .
Yerleşik düzene geçilmezden önce de göçebe olarak yaşayan toplulukların çadırlarında da kapılar vardı . Genellikle o dönemlerde kapının kilitleri ip ve sicimlerden olurdu .
Demirin icadı ile birlikte ahşap kapılar , demir takviyeli olarak daha da güçlendirilmiş duruma getirilmişti . Demirle güçlendirilmiş kapıların genellikle tümünün kapı pekileri hep demirden olmuştu .
Kilitlerin icadından sonra da sürme pekilerin emniyeti asma kilitlerle takviye edilerek , konutun içi tamamen emniyet altına alınmış oldu .
Kapı kilidinin komple bütünlüğü böylece sağlanmış oldu . Asma kilitler sürmeli pekinin üzerinde asılı durduğu için , zaman be zaman bu kilitler elden geçirilerek paslanma ve kirlilik durumuna göre , gerekli servis yapılarak eski kullanılır durumları sağlanırdı . Bu yapılmadığı takdirde uzun zaman kullanılmayan veya yağmurlara açık olan kilitler paslanmadan dolayı işlevlerini yitirirler ve iç mekanizmanın çalışmaması dolayısı ile zamanla iş göremez hale gelirlerdi ve kapıda sürgünün tamamlayıcısı olarak kalırdı .
Bu durumun hasıl olmaması için ev sahibi , kilidin işlevini sürdürmesi için gereken bakım ve onarımı yapardı .
Bunu yapmazsa ne mi olurdu ? Kilit sürgünün üzerinde durur . Fakat konuta giriş çıkışın denetiminin yapılması ortadan kalkardı . Caizse ev vurma gir hanına dönerdi .
Evin emniyeti , kapıya asılan kilidin fonksiyonlarının yerine getirilmesi ile kaim olur .
Bir başka deyişle . Kapı işleyen bir kilit sayesinde kapı olur ve kapı olmanın fonksiyonlarını yerine getirir .
Emniyet açısından kapı ile kilit bir birlerini tamamlayan iki ana faktördür .
Kapının emniyeti kilit sisteminin dört dörtlük çalışmasına bağlı . Bu da kilit sisteminin çalışıp çalışmadığının denetiminden geçer .
Gelelim kıssadan hisseye .
Basına düştü . Kit olayında 60 milyonluk yolsuzluk iddiası . Başbakan konuyu Başbakanlık denetleme kuruluna havale etti . Bununla ilgili haber , Enerji Bakanı Sn. Arıklının açıklamalarına dayanmakta .
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü hatırlatmakta fayda var .
Bizim yasalarımızda , fasıllar da dahil çok denetleme mekanizmaları var . Yasalarla belirlenmiş kurallar var .
Var oğlu var .
Sistem var .
Mevzuat da var .
Her sistemin ayrı kuralları kilitleri var .
Bu yolsuzluk iddiasının gerisine bakarsak . Nerede ise tüm devlet kurumları borçlarından dolayı batık .
Bu kurumları denetleyecek ve bu yolsuzlukların önüne geçecek olan kilit . Yıllarca denetimsizlikten dolayı pas tutmuş ve kilitli tutmakla mükellef olduğu kapının açık kalması sayesinde kapının korumakla görevlendirdiği bina vurma gir hanına dönmüş .
“60 milyonluk vurgun “ iddiası ne ilk ne de son olacak . Kapının kilidinin denetimsizliği karşısında .
Pandemi ile birlikte oluşan , gelişen ve değişen şartlarda pandemiye özgü , ayrı bir mevzuatın oluşturulması . Meclistekilerin hiç mi aklına gelmedi ?
Bu başlı başına ayrı bir mevzuatla ve özel ekiplerle mücadele edilecek bir safhaya büründü .
Pandemi ile mücadele Yasa Tasarısı meclis açılır açılmaz gündeme gelmelidir .
Pandemi ile ilgili her geçen gün değişik değişik sıkıntılarla karşılaşmaktayız .
Görülmüştür ki mevcut mevzuatlarla mücadelede beklenilen seviyeye gelemiyoruz .


Bu haber 3465 defa okunmuştur

:

:

:

: