BM teşkilatı beklenen huzur güven özgürlük ve adaleti sağlayabildi mi

Birleşmiş Milletler 76 ‘cı dönem toplantılarına New York’ta başlanmış durumda .

Birleşmiş Milletler 76 ‘cı dönem toplantılarına New York’ta başlanmış durumda . Faaliyetler hız kesmeden devam ediyor . BM İkinci Dünya Savaşı ertesinde kurulan ve tüm dünyadaki ülkeleri genelde içerisine alan bir uluslararası teşkilat .
Dünyayı iki büyük savaşa sürükleyen Kapitalist sistem içerisindeki devletlerin amacı . Birinci ve İkinci Dünya Savaşını çıkararak diğer ülkelerin rekabet güçlerini kırmak ve daha da dünyaya hakim olmaktı.
İkinci dünya savaşından sonra dünyanın bir kez daha böyle bir felakete sürüklenmemesi için galip devletler uluslararası bir teşkilat kurarak bir araya geldiler ve dünyadaki tüm devletleri içine alarak . İnsanlık için çalışıp , barış refah ve özgürlük getirme vaadi ile New York şehrinde merkezi olmak kaydı ile bir teşkilat kurma faaliyeti içine girdiler .
Daha savaşın son yıllarında , Hitler Almanya’sının yelkenleri suya indirdiği anlaşılır anlaşılmaz . İngiltere’de iki kapitalist bilim adamı Maltus ve Rikardo , ABD ‘ye giderek . ABD Başkanına savaş sonrası dünyanın nasıl yönetileceğinin formüllerini sundular .
O güne kadar ülkelerin ekonomik güçleri , hazinelerindeki altınla ölçülürken . Getirilecek yeni sistemle , bu güç dış satıştan elde edilecek döviz miktarına bağlanıyordu .
O döviz de para birimi olarak dolardı .
Artık ülkelerin ekonomik gücü , yani büyüklüğü , ülkeye gelecek dolarlarla belirlenecekti .
Savaş sonrası ekonomik yönden mahvolan ülkeler . Kalkınmaları için yeni dünya parası olan doları , ABD’ kredi başlığı altında alarak sözde kalkınmalarını sağlayacaktı .
Bundan ekonomileri güçlü olan ülkeler ve bu teşkilatın tepesinde olan Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi olan ABD , İngiltere , Rusya , Fransa , Çin , Kanada bundan hiç amma hiç olumsuz etkilenmedi . Etkilenmek şöyle dursun , sömürü düzenlerini yeni para birimi Dolarla daha da ileri duruma getirmişlerdir . 76 yıldır dünyada yaşanan ekonomik sistem ve gerçek bu .
Bu sömürü sistemine 17 Devrimi de set çekemedi . Bir asır dolmadan o ülkede bu kervana katıldı .
Gelelim başlığımdaki cümleye .
Huzur , güven , özgürlük , adalet kelimelerine .
76 yılda bunlar sağlandı mı ?
Aksine dünyamız bu teşkilat oluştuktan sonra , bölgesel savaşlara daha da bulaştı .
Bir bakalım .
1950 Kore Savaşı . ABD ve müttefikleri ile Çin arasında .
1955 ‘te Vietnam’da savaş başladı , 1975 ‘ te sona erdi . BM’ ne zaman kuruldu ? 1945’te . On sene sonra Vietnam’da savaş oldu . Kimler taraf ? ABD , Çin , SSCB yani Rusya .
Yaşadığımız Bosna ve Azerbaycan’daki soy kırım hareketleri .
Ekonomik olumsuzlukların getirdiği dar boğazlardan faydalanan bu beşi bir yerdeler . Ülkelerin iç içlerine de karışarak dolar gücü ile bilhassa Orta Doğu olmak üzere , birçok ülkede darbeler hazırladılar ve ülkelerinin çıkarları için yol haritaları çizdiler .
Bölgemizde bunları yaşamaktayız . Bu can yitirilen ve kan akıtılan yerler , hep Müslümanların coğrafyası olmaktadır .
Filistin’de bunları her gün yaşamaktayız .
Bu beşlinin marifetlerinin adamızda da bize karşı kullanıldığını hep birlikte görmekteyiz .
BM Teşkilatı , bu beşibiryerdenin sayesinde koymuş olduğu ilkeleri uygulamaktan çok ama çok uzakta .
193 üye ülkesi olan bu teşkilat , maalesef daimi üye olan bu beşlinin hegemonyası altındadır .
Konulan ilke ve kuralların çok gerisindeler .
Yapılması gereken , üye ülkelerin girişimi ile BM Teşkilatında revizyona gidilmeli . Kararlar üye ülkelerin iradesine bırakılmalı .
Bu yapılmazsa ne olur ?
Teşkilat itibarsızlaşmaya doğru dört nala yelken açmaya devam eder .
Bu teşkilatın bir genel sekreteri var . Şimdiki , Guterres diye bir adamcağız . 2 gün önce çok önemli bir uyarıda bulundu “Sera gazı emisyonlarında acil hızlı ve büyük ölçekli azalmalar olmadığı sürece küresel ısınmanın dünya için felaket olacağı .“
Sekreter bile bu beş büyük ustasına küresel ısınma için nerede ise isyan etmekte .
Üye ülkelere bu revizyon için itici bir güç gerek .
Bu güç .
193 üye devlet arasında mevcut .
Yeter ki yeterli destek bu üye ülkeler tarafından sağlansın .
Bu olmazsa ne olur ?
İçinde bulunduğumuz durum her bakımdan daha kötü olur .
Bu haber 3404 defa okunmuştur

:

:

:

: