Siyaset hayatımızda siyasal partiler

Kıbrıs Türk Halkı, İngiliz sömürge idaresinin adada hakim olduğu yıllarda , birçok siyasal parti kurdu . Hepsi de sömürge idaresinin verdiği ölçüde siyaset yapma serbestisi içindeydiler .

Kıbrıs Türk Halkı, İngiliz sömürge idaresinin adada hakim olduğu yıllarda , birçok siyasal parti kurdu . Hepsi de sömürge idaresinin verdiği ölçüde siyaset yapma serbestisi içindeydiler .
Halk dilinde buna gemleme de denir . Ne kadar bol tutulursa o kadar demokrasi .
Demokrasi , İngiliz sömürge valisinin iki dudağı arasından çıkacak kelimelerle belirlenen , kendine özgü sözde bir demokrasiydi .
Bizde siyasal partilerin örgütlenmesi 1970’li yıllara dayanır .
Zürih ve Londra Anlaşmaları ile kurulan Kıbrıs Cumhuriyetinde de Kıbrıs Türk Halkının siyasal partileri yoktu .
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk tarafı seçimlere siyasal partileri olmadan katıldı .
Adaylar tek tek müracaatta bulunarak seçimlere katıldılar .
Siyasal parti yoktu . Fakat değişik sloganlar altında seçimlere katılmışlardı .
1963 olaylarından sonra da gettolarda yapılan seçimler , ayni şekilde oldu .
71 seçimlerine ise siyasal parti olarak 1970’de kurulan CTP katıldı .
74 Barış Harekatına kadar Türk tarafının siyasal partisi sadece CTP idi .
Harekattan sonra oluşan idare . Çıkarmış olduğu siyasi partiler yasası adı altındaki yasa ile birçok siyasal partinin kurulmasını sağladı .
1974 Barış Harekatına kadar , demokrasi bilinç ve kültür düzeyi Türk Halkında yok denecek kadar azdı .
Bu bilinç , 1974 yılı ile başlamıştır .
O yıllar sol ideolojilerin tavan yaptığı yıllardı .
Bu da bir esin kaynağı olarak kuzeyde kurulan partilerin büyük bir çoğunluğunu sol tandanslı partiler oluşturdu .
Sağ ideolojide iki parti oluşmuştu . Biri zaman süreci içinde varlık gösteremedi .
Ayni şekilde sol tandanslı olarak kurulan partiler de sonuçta seçmenin tek bir partide yoğunlaşması ile diğerleri marjinal duruma düştü .
Demokrasi bir yarış işidir . Bu yarışta nefesi olan hedefe gider . Yani yarışı kazanır .
Bazen iğne ile kuyu kazılarak da demokrasi yarışının kazanıldığının örnekleri, geçmişte dünyada çok görüldü .
Zaman içerisinde günümüze dek varlığını sürdüren. Sağda ve solda iki parti kalmış ve günümüze değin gelmiştir .
Sağda ve solda bu iki partinin haricinde siyasal parti yok mu ?
Elbette vardır . Var olmaya vardır da hepsi marjinal durumda .
Hepsinin barrayı geçip geçemeyeceği kaygısı var .
Yeni kurulan bir siyasal partimiz ise parlamentoda fire vererek siyasal hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır .
Bugün sağda olan bir partimizin UBP’nin 46. kuruluş yıl dönümü .
Partiler yelpazesinde ikinci kurulan , sağda oy potansiyeli ile birinci parti . Bu akşam kuruluş resepsiyonu var .
Siyasal partiler , Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdırlar . Demokrasiye ve ülkenin kalkınmasına yön veren birinci derecede sorumlu tüzel kişiliktirler .
Demokrasi , siyasal partilerden yoksun olarak düşünülemez .
Demokrasinin varlık nedeni siyasal partilerdir . Siyasal partilerin görevleri ise kendi varlıklarını idame ettirmek ve yurttaşları memnun edecek icraatları yapmaktır .
Aksi, ne demokrasi . Ne de siyasal parti kalır . Bunun örnekleri dünyada çok .
UBP ‘nin 46 ‘cı yaş gününü kutluyor . Tüm partilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum .

Bu haber 3298 defa okunmuştur

:

:

:

: