Düğümü kim çözecek

Hükümetin iki küçük ortağından, hükümetin devamı konusunda çıkan nisap sorunu , ülkeyi yasamanın tıkanması durumuna getirdi . Ersan Saner hükümetini istifa etmemekle suçlayan muhalefet . Hükümetin istifasından sonra hükümet kurma konusunda istekli olmadıklarını . Sn. Tatar’ın yaptığı temaslar sonucu açıklamalarından öğreniyoruz .

Hükümetin iki küçük ortağından, hükümetin devamı konusunda çıkan nisap sorunu , ülkeyi yasamanın tıkanması durumuna getirdi . Ersan Saner hükümetini istifa etmemekle suçlayan muhalefet . Hükümetin istifasından sonra hükümet kurma konusunda istekli olmadıklarını . Sn. Tatar’ın yaptığı temaslar sonucu açıklamalarından öğreniyoruz .
Çağdaş demokrasilerde iktidarda olan siyasal partilerin istifasını isteyen partiler, ilke olarak iktidara talip olduklarını da ilan etmiş olurlar . İstifa istenmiş , hükümet istifa etmiş . İktidara talip hiçbir parti yok .
Bunda amaç , ne olabilir ?
Sn. Cumhurbaşkanı, dün hükümeti oluşturabilecek partilerin genel başkanları ve sekreterleri ile ayrı ayrı görüştü .
Hükümetin istifasını isteyen muhalefet partilerinin, hükümete talip olmadıklarını . Dolayısı ile bir görevlendirmeye gidemeyeceğini belirtti.
Hükümetin oluşamaması durumunda top, Sn. Tatar’da . 60 gün içerisinde ülkeyi seçime götürebilir. Bu Sn. Tatar’ın değerlendirmesine kalmış , anayasal bir kural .
88 ‘inci madde , 106 ‘ıncı md ‘ye atıf yapsa dahi . Görevlendirmeyi hiçbir parti lideri kabul etmediğine göre . Bu aşamada 106 ‘ıncı madde devre dışı kalmış sayılır .
Şimdilik top, Sn. Tatar’da .
Yarınki meclis nisabı sağlayıp toplanabilir ve seçim konusunda bir konsensusa varılır ise , düğüm çözülmüş olacak .
Aksi, top Sn. Tatar’da kalacak ve Anayasanın 88‘inci md. uygulanmış olacak .
Sn. Tatar UBP’nin kurultayının da bir etken olduğunu açıklamasında belirtmiştir . Dünkü toplantıda hiçbir parti görev talep etmedi . Buna UBP’ de dahil .
UBP, 9 gün sonra kurultaya gidiyor . Sn. Tatar atama veya seçim tarihini bana göre ancak 9 gün sonra belirleyebilir . Yani UBP’ nin seçilen başkanının ilanından sonra . 9 gün değerlendirmelere devam edecek . Hükümet ve Bakanlar Kurulu , yeni hükümet oluşana kadar görev başında olacak .
Zaten erken seçimle ilgili olarak Anayasa koyucusu , bu konuda kesin ifadede bulunmamıştır .
Maddeye bir bakmakta fayda var .
Md. 88 … 60 günlük süre içinde Cumhuriyet Meclisi çoğunluğuna dayalı bir Bakanlar Kurulunun atanmasına olanak bulunmaması halinde . Cumhuriyet Meclisinin yenilenmesine karar VEREBİLİR .
Bu madde amir hüküm değildir .
Zaten Sn. Cumhurbaşkanı da bu maddenin hemen uygulanmasına taraftar olmadığını açıklamasında belirtiyor .
“Demokrasilerde çare tükenmez “ özdeyişinden hareketle temaslarını sürdüreceğe benziyor .
Şunu da belirtmemde fayda mülahaza addediyorum .
Ülkede artık en erken bir zamanda sandıkların kurulmasında umulmayacak faydalar olacaktır .
Bu meclis böyle yürümez .
Dileğim gelecek meclisin bu meclisi aratmayacak olmasıdır .
Çünkü her yasama meclisinden sonra gelen meclis , irtifa kaybetmektedir .
Bu da ülkeye ve insanımıza , kaybettirmekle eş anlamlıdır .
Ülkemiz çok ciddi anlamda tehdit altında . Amerikan Emperyalizmi Yunan ve güneydeki işbirlikçilerinin çağrılısı olarak Ege ve Akdeniz’de .
Kime karşı ?
İçteki hassasiyetler kadar dıştaki tehlikelere karşı da siyasal partilerimizin , özenle gerekli tepkileri göstermelerini yurttaşlarımız beklemektedir .
Hele hele Amerikan Emperyalizmine karşı .

Bu haber 3286 defa okunmuştur

:

:

:

: