BÖYLE REFORM CANLARA MİNNET

Geçen Pazartesi , Belediyeleri sayısal olarak küçültecek yasa tasarısı meclis gündemine geldi ve halkın görüşüne sunuldu .

Geçen Pazartesi , Belediyeleri sayısal olarak küçültecek yasa tasarısı meclis gündemine geldi ve halkın görüşüne sunuldu .
15 esas ve 6 geçici maddeden oluşuyor .
Maddeleri çok küçük bir yasa . Fakat içerik olarak çok büyük bir yasa tasarısı .
Pazartesi meclisteki parti başkanları ve temsilcileri , söz alarak görüşlerini dile getirdiler .
Tabii bu esas yasa tasarısının görüşüleceği oturumun yerini alamaz . Sadece fikir beyanları yapıldı .
Meclisin internet sitesinde konu ile ilgili harita içerikli tasarılar da halkın bilgisine sunuldu .
Halk yerel yönetimlerle ilgili tasarılar hakkındaki görüşlerini sunsunlar diye.
Dün genel kurul yapılırken hükümet partileri kendi aralarında diğer partilerde parti organları ile toplantı yapma kararı aldılar . Yazıyı okuduğunuz saatlerde belki de bu toplantılar yapılmıştır .
Birleşen Belediyelerin aktif ve pasifleri de birleşecek yasa tasarısına göre .
Yani anlaşılan , birleşen iki Belediyenin birinin hiç borcu yoksa ve birleştiği Belediyenin borçları ve verecekleri varsa . Bu tasarıya göre tüm borçlar birleşen iki Belediyenin oluşturduğu tek hükmi şahsa ait olur .
Ayni durumda alacaklar da yeni hükmi şahsa ait olur .
Menkul ve gayrimenkuller de ayni statüde işleme tabii tutulur .
Belediye Başkanları dışındaki personelin özlük hakları bu tasarıya göre korunmuş durumda .
Başkanlar için ise , kıyakların en büyüğü tasarıda yerini almış .
Tasarının geçici 5 . md .
Bu tarihte Belediye Başkanı olup en az 3 dönem Belediye Başkanlığı yapanlar veya Belediye Başkanı olmazdan önce , kamu görevlisi olanlar veya Belediye Başkanı olmazdan önce Belediye personeli olanlar .
Başka yasada herhangi bir aksine kural bulunup bulunmadığına bakılmaksızın emeklilik hakkı kazanamayan Belediye Başkanları , emeklilik hakkı kazanana kadar devlette ayni hakları ve maaşı almaya devam etmesi kaydıyla , baremine uygun pozisyonlarda danışman olarak görevlendirilirler .
Evet yasa tasarısında 15 Belediyenin hükmi şahsiyetleri ortadan kalkacak . Mevcut Belediye Başkanları için getirilen kıyak bu .
Bu yasa tasarısı farz edelim ki yasalaşmaz veya yolda kazaya uğrarsa ve seçim Haziranda mevcut yasa ile yapılırsa . Bu Belediye Başkanlarının seçimi kazanacağına kim garanti verir ? Kim kefil olur ?
Belediye sayısının azaltılmasını isteyen iktidar partilerine karşılık , ana muhalefet , aksine Belediye sayısının artırılmasından yana bir duruş sergiler gibi .
Hemen hemen bütün Belediyelerin borç yükü çok ağır . Aslında diğer kurumların Belediyelerden bir farkı yok gibi .
Bu kötü durumları , mecliste Bakanlarımız , vekillerimiz de dile getirmektedirler .
Bu gelinen kötü ve sıkıntılı durumların esas nedeni ciddi denetimlerin olmaması .
Denetim sistemleri mevcut mevzuatımızda yetersiz kaldığı için bu durumlara gelinmiştir .
Gelişen , değişen ve oluşan ülke gerçekleri karşısında , denetim mekanizmaları yeniden ele alınıp günün koşularına göre yapılandırılmalıdır .
Devlet ve kurumlarına verilecek zararların hesabının sorulacağı bir denetim sisteminin getirilmesi kaçınılmaz olmuştur .
Bu yapılırken de bağımsızlığa ve özerkliğe kavuşturulmaları da muhakkak sağlanmalıdır .
Belediyeler yasa tasarısı geçer geçmez , daha kesin bir şey söyleyecek durumda değiliz .
Merkez taşranın hedefinde gibi .
Oklar merkeze yönelmiş .
13 olur veya mevcutla girilir .
Belediyeleri borç batağına iten Başkanları , tekrar hangi siyasal partilerin aday göstereceği de ciddi bir merak konusu .
Bunu yapacak olan siyasal partiler , bu başkanların belediyeleri bu hale getirmelerine ortak olmazlar mı ?
Bu haber 3497 defa okunmuştur

:

:

:

: