TENCERE DİBİN KARA BENİMKİ SENDEN KARA

Belediyeler değişiklik yasa tasarısı , Hükümet tarafından işleme konmuş ve seçimlerin bir yıl ertelenmesi için düğmeye basılmıştır .

Belediyeler değişiklik yasa tasarısı , Hükümet tarafından işleme konmuş ve seçimlerin bir yıl ertelenmesi için düğmeye basılmıştır .
Yerel seçimlerin yapılması ile ilgili mevzuat Anayasa .
Seçimlerin yapılmaması veya ertelenmesi konusunda yetki Anayasada . Anayasa bu seçimlerin nasıl yapılacağını ilgili maddesinde belirtmiştir .
Erteleme veya iptal , Anayasada yapılacak değişiklikle ancak mümkün .
Erteleme konusunda hükümet ısrarlı ve bu konudaki yasa tasarısını ilgili komiteye sevk etmiş bile .
Ana muhalefet Partisi , bunun Anayasaya aykırı olduğunu dile getirerek , buna karşı çıkmaktadır .
Hukuk açısından bakacak olursak ana muhalefet haklı .
Yerel seçimler Anayasa teminatı altında hükme bağlanmış .
Dört yılda bir yapılır hükmü 119. maddesinde kayıt altına alınmıştır . Bu ise bu yılın Haziran ayına tekabül eder .
Bunu değiştirmek Anayasanın ilgili maddesinin değiştirilmesi ile kaimdir . Hukuk açısından bu konuda ana muhalefet haklı .
Biraz gerilere gidelim . Çok değil .
Cumhurbaşkanlığı son seçimlerine kadar .
Bir hafızalarımızı tazeleyelim .
Cumhurbaşkanlığı seçimleri de Anayasamızca :
99. md . Beş yıllığına seçilir diye bunu hükme bağlamıştır .
Yine belleklerimizi toparlayalım .
Sn. Akıncı . Cumhurbaşkanı . Süresi sona erdi erecek . Pandemi gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündemi oluşturdu .
Bunun olması için de Anayasanın değişmesi gerektiği her kesim tarafından belirtilmesine rağmen . Bir önceki Meclis , konsensusla Anayasa değişikliğine gitmeden . Meclis kararı ile Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi .
Gerekçe olarak da hemen hemen bu değişikliği isteyen partilerin dayanağı .
Örf adet ve teamül oldu .
Hukuk mektebini bitirenlerin bunu bilmesi lazım .
Örf adet ve teamül : İlgili olay karşısında her hangi bir kural , hüküm bulunmaması halinde , bu yönteme baş vurulur . Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili Anayasa kuralı ve maddesi var . Bu kuralı veya bu hükmü , örf adet ve teamülle ortadan kaldırarak , seçimleri 6 ay uzatmak ve bunu tüm partilerin konsensusla yapması . Hiç kimse kusura bakmasın , bu resmen Anayasanın kalbura çevrilmesi anlamına gelmez mi ?
O dönem , Mecliste altı parti , oy birliği ile Anayasaya rağmen , bu değişikliği yaparak . Her biri , attıkları oklarla , Anayasayı kalbura çevirmediler mi ?
Buna karşı çıkması gereken kurumlar da “sin de gülle geçsin” pozisyonuna girmediler mi ?
Hem de nasıl .
Siyaset uğruna , Anayasa çiğnenip geçilmedi mi ?
Belediyeler yasa tasarısı , Anayasa değişilmeden , yasa ile bu yol yürünecekse. Öyle görülmektedir ki ana muhalefet bunu yargıya taşıyacak .
Gerekçe de Anayasaya aykırıdır diye .
Gerekçe tamam .
Şimdilerde yine şu andaki meclisten sesler yükseliyor . Bazı vekiller tarafından.
Geçmişte olmuştu . Şimdi karşı çıkanlar o zaman meclis kararı ile bu erteleme yapılmıştı . Bu konuda emsal karar var diye .
Bu sütundan , o zaman da şimdi de Anayasa ihlali ile yapılacak her icraatın karşısında olduğumu yazmış . Ada TV’deki programımda hep dile getirmiştim .
Bu konuda Türkiye’den de bir misal vermiştim .
Özal Cumhurbaşkanı . Hükümet , Anayasa ihlali yapmış . O da ses çıkarmamış . Ses çıkarmaması şöyle dursun . Şu açıklamayı yapmıştı :
Bir Anayasa ihlali , Anayasanın delinmesi olarak nitelendirilemez . Söylemi ile Anayasa ihlaline onay vermişti .
Tabii arkası çorap söküğü gibi geldi .
Anayasaya sahip çıkmak . Her hal ve karda , olmalıdır .
Bu yapılmazsa gelinen aşama bu olur ve emsal gerekçesi ile karşınıza çıkılır .
Parlamentodaki partilerin hassasiyeti , sadece Belediyeler yasa tasarı olmaması gerek .
Pahalılık ateşi , evlerin her alanına kadar girmiş vaziyette .
Geçinememek ve beslenememek sıkıntısı , karı koca arasındaki ilişkileri de olumsuz etkiler duruma gelmiştir .
Pahalılık ateşi ortalığı yakıp kavurmaktadır .
Hükümete bu konuda muhalefetin de yol gösterici alternatifleri sunması gerekmez mi ?
Yoksa bundan yararlanıp muhalefet yapmak mı yeğleniyor ?
Bu konuda halkın kanısı şu .
“Tüm meclis bu konuda çareler bulmalı . Çünkü bu gidişat gidişat değil .”
Bu haber 2737 defa okunmuştur

:

:

:

: