TOPLUM MU - HALK MI

1960 Ortaklık Cumhuriyeti ile o zamana kadar toplum olan Türk ve Rumlar . Ortaklık Cumhuriyeti ile elde ettikleri haklar ile halk statüsüne çıkmışlardı .

1960 Ortaklık Cumhuriyeti ile o zamana kadar toplum olan Türk ve Rumlar . Ortaklık Cumhuriyeti ile elde ettikleri haklar ile halk statüsüne çıkmışlardı .
Üç yıl , Türk Halkının ortaklığını içine sindiremeyen Rum Halkı . Ortaklık Cumhuriyetinden silah zoru ile Türkleri atarak , ortaklık devletine el koydular .
11 yıllık getto döneminde , Türk Halkı , kendi bölgelerinde seçimlerini yaparak kendi kendini yönetmesini bilmişti .
Adanın , Yunanistan’a ilhakı girişiminden sonra , bir ortaklığın oluşması ihtimali ile Türk Halkına umut pompalanarak . Yıllarının çalınmasından başka bir sonuç doğurmayan ikili görüşmelerin , zamana oynama marifeti ile yapıldığı ortaya çıktıktan sonra . Self determinasyon hakkını kullanarak , ilan ettiği devletin Anayasasının , Bağımsızlık kararını . Büyük bir oy nispeti ile onaylamış .
13 Şubat 1983 ‘te bunu ilan etmiştir .
İlan etmesine ilan etmiş .
Fakat tanınma istemine gelince , darbeci Evren rejiminin Dışişleri Bakanı İlter Türkmen . Rahmetli Denktaş’ın önünde bir baraj gibi durarak , tanınma faaliyetini engellemişti .
Belki bu hareket olmamış olsa idi , KKTC kaç senelik tanınmış bir devlet olacaktı .
Halbuki 4-5 dost ülke , tanımaya hazırdı .
Arkasından Annan Planı .
Karşı tarafın , zamana oynadığı bilindiği halde , 12 yıl yine Kıbrıs Türk Halkı oyalanmış ve bir arpa boyu yol gidememişti .
2017‘ de , ikinci kez zamana oynandığı saptanmasından sonra , toplumlar arası olarak görüşülmekte olan ve siyasi eşitlik temeline dayanan Federasyon sisteminin görüşüldüğü masa . Karşı tarafça devrildikten sonra . Federasyon görüşmelerine son verilmiş ve yeni bir siyasi görüş sergilenerek , KKTC ve garantör Türkiye , bunu tüm dünyaya ilan etmiştir .
Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için ön koşul olarak Türk tarafının talebi “ egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün tanınması .“
Yani adada iki devletin varlığının tanınmasıdır .
Bu yıl BM GK’nun açılışında , yaptığı konuşma ile Sn. Erdoğan , BM Teşkilatına üye olan ülkelerden KKTC’nin tanınmasını resmen istemiş .
Bir çok uluslararası teşkilat ve birliğin de gözlemci üyeliğini hak etmiştir .
Kendi kaderini tayin hakkını kullanarak devletini ilan eden Kıbrıs Türk’ü , artık bir halk statüsüne geçmiştir .
Self determinasyon hakkı , halklara ve milletlere tanınmış bir haktır .
Bunu kullanan Kıbrıs Türk Halkını , hiçbir güç toplum statüsüne indirgeyemez .
Başına ne gelmişse , bu “toplum” kelimesi ile gelmiştir .
Bu yukarıdakileri niçin yazdım ?
Gençlik yıllarımı , mevzilerde koşarak geçiren biri olarak , ben ve benim neslimin % 90’ı hep egemenlik ve bağımsızlığı düşleyerek , piyadenin kabzasını tutarak , tetikte bekledik .
İlham kaynağımız , hep Büyük Atatürk ve fikirleri olmuştu .
Çok şükür .
Hem bağımsızlığımıza , hem de egemenliğimize kavuştuk .
Şimdi bu devletin tanıtılması ve tanınması gündemde .
Bir de bakıyoruz ki .
Türkiye’deki 6’ lı masa , yayımladığı manifestosunda . Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri için kaleme aldığı paragrafta belirtilen ifadelerde , Kıbrıs Türk Halkını endişelere düşürücü ibarelerin olduğunu görmekteyiz .
“ Kıbrıs milli davamızdır . Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla KKTC’nin ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini sağlama hedeflerini gözeteceğiz . “
Kıbrıs Türkleri , egemenliğini 13 Şubat 1983’ te self determinasyon hakkını kullanarak , toplumdan halk statüsüne geçmiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir .
Siyasi eşitlik artık bu nedenle gündemden çıkmıştır .
Hem egemenlik , hem siyasi eşitlik mümkün değil .
Kıbrıs 6’ lı masanın milli bir davası ise , bu paragraf kaldırılarak .
” KKTC’nin tanınması için her türlü girişimi başlatacağız” ibaresinin yazılması gerek .
Bu yazıldığı takdirde , bize göre Kıbrıs milli bir dava niteliğine kavuşur .
Bu ibare , Kıbrıs Türk Halkında umutsuzluk ve endişe yaratmış .
Kıbrıs Rum halkı için ise , Kıbrıs Türk Halkını federasyon aldatmacası ile hegemonyası altına alma umutlarını doğurmuştur .
Dilerim , bu en kısa zamanda giderilerek . KKTC ‘nin tanıtılması ibaresi eskinin yerini alır .
Kıbrıs Türk Halkı , 6’ lı masadan bunu beklemektedir .
Kıbrıs Türk Halkının bekası .
Egemen ve bağımsız devleti ile , yani KKTC ve Anavatanın garantörlüğü ile mümkündür .
Bu iki artı unsur , bekayı bütünleştirmektedir .
Aksi .
Bölgede , ne Kıbrıs Türk Halkının bekası .
. Ne de , Anavatanın bekası ayakta durabilir .

Bu haber 1114 defa okunmuştur

:

:

:

: